သခင့္အလိုကိုသိျခင္း -ျပည္ပေရာက္သင္းအုပ္ဆရာ(အိုင္နက္))


သခင့္အလိုကိုသိျခင္း
မေလးရွား၊ KLBC အသင္းေတာ္မွ ေဒသနာ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)


က်မ္းခ်က္။
တမန္ေတာ္၀တၱဳ ၃ း ၆-၉  နာဇရက္ျမိဳ႔သားေယရႈနာမေတာ္ျဖင့္ထ၍လွမ္းသြားေလာ့
ရွင္မသဲ ၉ း ၃၅-၃၉  ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာတရားေဟာလွ်က္ .စပါးရိတ္စရာမ်ားစြာရွိၾကသည္။ ရိတ္ေသာသူနည္းလွသည္။ စပါးရွင္ကိုဆုေတာင္းရန္

ဆရာေတာ္အိုင္နက္
၀လူမ်ိဳးမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ကရင္ဆရာၾကီးမ်ားက ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။ ကခ်င္၊လားဟူ စသျဖင့္ အမႈေဆာင္မ်ားစြာ

၀နယ္ေျမတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။  အဘိုးသရာမူးလယ္ကို အျမဲသတိရပါသည္။  မိမိအား ဆရာၾကီးအဘိုးမူလယ္က ရန္ကုန္မွာခိုကပ္ေနမဲ့အစား ၀ျပည္နယ္ကိုျပန္သင့္တယ္..ေျပာခဲ့တယ္။ တကယ္ျပန္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဆရာၾကီးက ေခါင္းေပၚလက္တင္ျပီး ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အၾကာၾကီးအထူး၊ေကာင္းၾကီးေပးျပီးဆုေတာင္းေပးမယ္ ထင္ခဲ့ေပမဲ့ တိုတိုပဲ - ၀လူငယ္ေလးကိုသနားပါ။ ကိုယ္ေတာ္ကို သစၥာရွိရန္ေကာင္းၾကီးေပးပါ ..လို႔ ၂ခ်က္ပဲဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အမႈေဆာင္ဘ၀ အလြန္ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ကာလမ်ားမွာ ကိုယ္ေတာ့ကိုသစၥာရွိပါ ..ဆိုတဲ့ဆုေတာင္းခ်က္ကို အျမဲသတိရမိပါတယ္။

စာမၾကည့္ပဲ စာေမးပြဲက်ေသာအခါ အလိုေတာ္ပဲ
ေလွ်ာက္ေငး၊သြားလာရင္း ကားတိုက္မိျပီးေသဆံုးရေသာအခါ - အလိုေတာ္ပဲ၊
မစားပါႏွင့္ေျပာသည့္ၾကားမွာမထိမ္းႏိုင္ပဲစားေသာက္မိျပီးေဆးရံုေရာက္ေသာအခါ - အလိုေတာ္ပဲ .. စသျဖင့္ေျပာဆိုျခင္းကို၊ ကြ်န္ေတာ့အေနႏွင့္ အလိုေတာ္ဟုမထင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားအၾကံစည္ေတာ္ရွိသည္ဟု နားလည္ရပါသည္။

ႏွစ္ျခင္းခံျခင္းတြင္ ငယ္စဥ္က ၀အထူးနယ္ေျမတြင္ လူဆိုးထိန္းအျဖစ္အလြန္လက္ျမန္သူတဦး၊ အသက္ရြယ္ရျပီ တာ၀န္မွအနားယူခ်ိန္ လုပ္ခဲ့သမွ်ေတြးမိျပီး ေျခာက္ျခားေနသူျဖစ္သည္။ သူ႔အားႏွစ္ျခင္းေပးရာတြင္ အခက္ခဲမ်ားေတြ႔ရပံု၊ သို႔ေသာ္ယခုအခါ သင္းေထာက္လူၾကီးအျဖစ္ အတိတ္ဘ၀ဆိုးမ်ားကိုေမ့သြားျခင္းမွာ ေယရႈနာမက တန္ခိုးရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေယရႈနာမျဖင့္ အလိုေတာ္ကိုလက္ခံလွ်င္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကိုရသည္။ ေပ်ာ္သည္ႏွင့္လံုး၀မတူပါ။

၀လူမ်ိဳးတြင္ေခါင္းမ်ားမ်ားျဖတ္ႏိုင္သူသည္ ရြာလူၾကီးျဖစ္ရသည့္ ရိုးရာဓေလ့ရွိသည္။ ဆရာေတာ္ေက်ာ္ႏိုင္၀င္း သက္ေသခံေသာ ေခါင္း၁၇လံုးျဖက္ခဲ့ေသာ ဦးသာသန္းအေၾကာင္း၊ ဆရာအဘိုးမူးလည္ကႏွစ္ျခင္းေပးခဲ့ရသည္။ ဦးသာသန္းက ကေလးအေမတဦးကို ေခါင္းျဖတ္မိေသာ ရြာလူၾကီး၊ ေနာင္တရျပီး ထိုကေလးငယ္ကို ေကြ်းေမြးရင္း၊ ကေလးမိခင္ေသဆံုးပံုျမင္ကြင္းက သူ႔ဘ၀တြင္ အရိပ္မဲၾကီးျဖစ္ရသည္။ ဘာသာတရားမ်ားစြာျဖင့္ ေျဖသိမ့္လည္းမရပါ။ အဘိုးမူးလည္က ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားစြာကိုသတ္ျဖက္ခဲ့ျပီးေနာင္တရေသာ၊ ကိုသာျဖဴအေၾကာင္းေျပာျပျပီး ဘုရားေမတၱာအားျဖင့္ ဘ၀သစ္ျဖင့္ အလိုေတာ္ကိုလက္ခံ၊ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။

သခင့္အလိုေတာ္ကိုသိျပီး၊ လိုက္ေလွ်ာက္ပါက ေလာကၾကီးတြင္ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ဆုေတာင္းသံမ်ား၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ အျခားသူမ်ားလည္း အလိုေတာ္ကိုလက္ခံေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္ပါသည္။

အေယာက္စီတိုင္းကိုဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ..။

ဆရာေတာ္အိုင္းနက္သည္ '၀'က်မ္းစာေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္ျပီး၊ စင္ကာပူ SBC တြင္ ၂၀၀၄-၂၀၀၆ မဟာဘြဲ႔ဆည္းပူးခဲ့သူျဖစ္သည္။ စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္တြင္ပါ၀င္ခဲ့ျပီး၊ '၀' က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းတြင္ျပန္လည္အမႈေဆာင္ရင္း။ World Baptist Alliance ဟာ၀ိုင္ယီကြ်န္းကြန္ဖရင့္မွအျပန္၊ (2010) မေလးရွား၊ ကြာလာလမ္ပူ KLBC အသင္းေတာ္တြင္ေဟာၾကားေသာ ေဒသနာျဖစ္ပါသည္။
အျပည္အစံုနားေထာင္ရန္ Link
http://murann.com/mp3/Rev.Aik%20Nap.Tao.mono.mp3

 


Pastor Ai  Nat [with guitar] & Pastor Augustus [jbcs] together with Singapore women and victims at PHUKET
Ref: http://burmesebible.com/wa.htm