အားလံုးေကာင္းေပသည္။ (ခရစ္စမတ္ေန႔စဥ္ခြန္အား) ဒီဇင္ဘာ၁၉၊ ခရစ္စမတ္


Text by Cindy Hess Kasper, Image by Ko William

မၾကာေသးမီက ကြ်န္မတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ကေလးဘ၀ကပင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သိကြ်မ္းခဲ့ေသာ မက္သယူးဆိုသည့္ လူရြယ္ႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းခဲ့ရသည္။ တခ်ိန္က သူသည္ ခရစ္စမတ္အစီအစဥ္တြင္ Kerk-patrick ႏွင့္ Michael W. Smith တို႔ ေရးစပ္သည့္ All is Well သီခ်င္းကို ေယာကၤ်ားေလးတပင္တိုင္သံျဖင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္စြာ သီဆိုခဲ့သည္။ ထိုသီခ်င္းကို သာယာျငိမ့္ေညာင္းစြာ သီဆိုထားရာ သတိရေအာက္ေမ့ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အမွတ္တရပင္။

အမႈခပ္သိမ္း ေကာင္းေပ၏။ သင့္အသံျမွင့္၍ သီဆိုပါ။
ဧမာေႏြလ ဘုရားသခင္သည္ ယခုဖြားျမင္ျပီ၊
ငါတို႔၏အရွင္ႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္သည္ ယခုဖြားျမင္ျပီ
ဟာေလလုယ၊ ဟာေလလုယ၊ အမႈခပ္သိမ္းေကာင္းေပ၏။

ထိုသီခ်င္းစာသားမ်ားကို ေမြးေန႔ေတာ္အခါ သမယတြင္ ၾကားရသည္မွာ လူမ်ားအတြက္ ႏွစ္သိမ့္စရာပင္။

သို႔ေသာ္ လူအခ်ိဳ႔မွာ ၄င္းတို႔၏အသက္တာ ဗရုန္းသုန္းကား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုသတင္းေကာင္းကို အာရံုျပဳခံယူႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေပ၊ ထိုသူတို႔သည္ ခ်စ္ခင္ရသူကို ဆံုးရံႈးရျခင္း၊ အစဥ္အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနျခင္း၊ အသည္းအသန္ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ေရာဂါစြဲကပ္ျခင္း၊ တခုမဟုတ္ တခုကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ သူတို႔၏ ႏွလံုးသား၌ ကြ်နိဳပ္တို႔အတြက္ အမႈခပ္သိမ္း ဘာမွမေကာင္း ဟု က်ယ္ေလာင္စြာျမည္ဟီးေနသည္။

သို႔ရာတြင္ကယ္တင္ရွင္၏ ေမြးေန႔ေတာ္ကို ဆင္ႏြဲေနသူမ်ားအဖို႔ စိတ္၀ိညာဥ္ ေမွာင္မိုက္ေနေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အမႈခပ္သိမ္း ေကာင္းေၾကာင္း ခံစားႏိုင္ပါသည္။

ကြ်န္မတို႔ နာက်င္ခံစားရစဥ္ အထီးက်န္မျဖစ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကြ်န္မတို႔ႏွင့္အတူ ရွိေနျပီး၊ မည္သည့္အခါမွ် မစြန္႔ဟု ဂတိရွိထားပါသည္။ (ေဟျဗဲ ၁၃း၅)၊ ငါ့ေက်းဇူးသည္သင့္အဖို႔ေလာက္ေၾကာင္း (၂ေကာ ၁၂း၉) ကိုယ္ေတာ္က ကြ်န္မတို႔လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္အေၾကာင္း ဂတိေတာ္ရွိ၏။ (ဖိ ၄း၁၉)။ ထို႔အျပင္ ကိုယ္ေတာ္က အံ့ၾသဘြယ္ ထာ၀ရအသက္ကိုလက္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ကတိေတာ္ထားရွိ၏ (၁၀း၂၇-၂၈)။

ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါက ကဗ်ာဆရာ ဂြ်န္ဂရစ္၀ွစ္တီးယား ေရးသားသည့္ ကြ်ႏ္ုပ္အေရွ႔မွာသာမက၊ အေနာက္မွာလည္း ဘုရားသခင္တည္ရွိေနေတာ္မူေသာ္ေၾကာင့္ အမႈခပ္သိမ္း အားလံုးေကာင္းေပ၏ ဟူေသာ္ ကဗ်ာကို ကြ်န္မတို႔ လက္ခံသေဘာတူျပီ။ - Cindy Hess Kasper


ဘုရားသခင္၏ျငိမ္သက္ျခင္းသည္ ေခါင္းအံုးပမာအမွီျပဳရာျဖစ္ျပီး
ကတိေတာ္မ်ားသည္ ႏွလံုးသားကို ျငိမ္သက္ေစသည္။

ဖတ္ရန္ - ဆာ ၄၆း ၁-၃
ငါသည္သင့္ကို မစြန္႔၊ သင့္ကို အလွ်င္းပစ္၍မထားဟု ကတိေတာ္ရွိ၏။ ေဟျဗဲ ၁၃း၅
သမၼာက်မ္းစာ တႏွစ္တာ  ေယာန ၁-၄၊ ဗ်ာ -၁၀

မုရန္ေန႔စဥ္ခြန္အား
http://murann.com/dailybread.htm


JBCS ေန႔စဥ္ခြန္အား
http://www.jbcs.org.sg/main/index.php/burmese-our-daily-bread

 

Our Daily Bread (Myanmar)
၂၀၁၁မွစတင္ျပီး အင္တာနက္လႊင့္တင္သည္။

ေလးစားအပ္ ပါေသာ ၾကြေရာက္ လာၾကတဲ့ မိဘေဆြမ်ိဳး မိတ္သဂၤဟ အေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား...
RBC Ministries မွ Our Daily Bread (ေန႔စဥ္ခြန္အားစာေစာင္) ကိုျမန္မာလို ေဖၚျပ ထားပါသည္၊ ဤေနရာ http://myanmar-odb.org သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရွု ႏိုင္ပါသည္။

 

အထက္ပါ ေန႔စဥ္ခြန္အား၀က္ဆိုက္မ်ားအားလံုး အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ခြန္အားသည္ အေမရိကားမွ RBC Ministry မွ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ေလးမွာ ၾကီးထြာလာေသာ၀ိညာဥ္ေရးရာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာဌာနခ်ဳပ္မွာ စင္ကာပူတြင္ရွိသည္။ ဆက္လက္ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ။

မုရန္