အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ဆရာေဇာ္သူလင္းေဒသနာဆရာေဇာ္သူလင္း အေမရိကားေရာက္ရွိေနျပီး ဆရာလယ္ထူး၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ ျမန္မာအသင္းေတာ္မွာ ေဟာၾကားတဲ့ တရားေဒသနာျဖစ္ပါတယ္ ukamaroma မွ အင္တာနက္တြင္ မွ်ေ၀ပါတယ္။  လူအမ်ားကို ေလာကအရာ၊ ၀ိညာဥ္အရာ ခြန္အားေပးေသာသူအားလံုးတို႔မွာ ေနာက္ပိုင္းက ဆုေတာင္းေပးသူမ်ားရွိပါတယ္။ ဆရာေဇာ္သူလင္းရဲ့ သမီး၃ဦးႏွင့္ဇနီးအပါ၀င္၊ ဆုေတာင္းေပးသူမ်ားအား စင္ကာပူမုရန္မွ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ မုရန္အယ္ဒီတာအမ်ားစုမွာ အေမရိကားေရာက္ခဲ့ေသာလည္း ေနထိုင္အေျခခ်ခြင့္ ဘုရားသခင္ အခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ ဆရာေဇာ္သူလင္းကဲ့သို႔ ဧ၀ံေဂလိဆရာမ်ားစြာ အေမရိကားတခြင့္ လွည့္လည္ရင္း မၾကာမီ IN GOD WE TRUST ဟု ေဒၚလာအစိမ္းေငြစကၠဴတြင္ ေရးထားေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္း၊  အထူးသျဖင့္ အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာမ်ား (အေမရိကန္စစၥတမ္ ေအာက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား) ကို ကယ္တင္ျခင္းတရားေဟာရန္ ေစလႊတ္သည္ဟု မွတ္ယူရပါသည္။

ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရသည္။

ခရီးစဥ္ကို ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးပါေစ.....

  .

Read more: အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ဆရာေဇာ္သူလင္းေဒသနာ

Fw: photographer..! ဓါတ္ပံုဆရာဆိုတာ...

အသက္ေမြးမႈ နယ္ပယ္တြင္လည္း ဓါတ္ပံု ပညာရွင္ တစ္ဦးအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳရသည္မွာ လြယ္ကူသည့္ အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ပါေခ်။
တန္ဖိုးၾကီးမားေသာ လုပ္ငန္းသံုး ကင္မရာႏွင့္ ရိုက္ကူေရး ပစၥည္းမ်ား ရင္းႏွီး ျမဳတ္ႏွံရသကဲ့သို႔ ၊ ေခတ္မွီ တည္းျဖတ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေဆာ့ဝဲလ္ နည္းပညာမ်ား လည္း အသံုးျပဳရေသးသည္။

Read more: Fw: photographer..! ဓါတ္ပံုဆရာဆိုတာ...

လူေလာကေရာက္လာသူမ်ာ၏ ဆိုစကားမ်ားသင္ သူမ်ားကို စီရင္ခ်က္ခ်ေနရင္၊  သူမ်ားကို ခ်စ္ဖို႔အခ်ိန္ဘယ္ရွိေတာ့မလဲ..
မာသာထရီစာ

 

 လူတိုင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းဟာ အႏၱရယ္ၾကီးပါတယ္။
သို႔ေသာ္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မယံုၾကည္ျခင္းဟာ ပိုျပီးအႏၱရယ္ၾကီးလွပါတယ္။
အီဘရာဟင္ လင္းကြန္း

Read more: လူေလာကေရာက္လာသူမ်ာ၏ ဆိုစကားမ်ား

Four Seasons And The Changes.....!!!

Lessons on Life

There was a man who had four sons. He wanted his sons to learn not to judge things too quickly. So he sent them each on a quest, in turn, to go and look at a pear tree that was a great distance away.

The first son went in the winter, the second in the spring, the third in summer

Read more: Four Seasons And The Changes.....!!!

သူနာျပဳသင္တန္းဆင္းပြဲ

စတၱဳထအၾကိမ္ သူနာျပဳသင္တန္းဆင္းပြဲ (ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၀)
 ေတာင္ငူျမိဳ႔

   မ်ိဳးဆက္သစ္ပ်ိဳးေထာင္ေရးမွာ ဘုရားရွင္ဘုန္းေထာ္ထင္ရွားေရးအတြက္ ငယ္ရြယ္လွပတဲ့ သူနာျပဳအမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာာင္ေနေသာ မိတ္ေဆြမ်ားရွိပါတယ္။ ေတာင္ငူျမိဳ႔တြင္ က်င္းပေသာ သင္တန္းဆင္းပြဲအတြက္ ဆရာမေဒါက္တာျမင့္ျမင့္စန္းတို႔

Read more: သူနာျပဳသင္တန္းဆင္းပြဲ