ခရစ္ယာန္ ပံုသက္ေသျပ၊ လက္ေဆာင္


၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး

ဧ၀ံေဂလိသက္ေသခံ၊ ဘုရားရွင္ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို ေျပာၾကားရာတြင္ ၾကားနာျခင္းမွ စတင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို အားမနာတမ္း၊ မိတ္မပ်က္ပဲ ေျပာတတ္ေသာသူမ်ားကို ေလးစား၊ အံ့ၾသမိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ႏႈတ္မွေျပာျပဖို႔ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ပံုသက္ေသျပျခင္း (စကားမေျပာပဲ၊

Read more: ခရစ္ယာန္ ပံုသက္ေသျပ၊ လက္ေဆာင္

ဘုရားသခင္ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ျခင္း Overcoming Hopelessness as Christ did

ဆရာေတာ္ လတ္ေယရွဲ

က်မ္းခ်က္။  ၂ေကာ ၄ း ၈-၁၀
ငါတို႔သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကို ခံရေသာ္ လည္း၊ အက်ိဳးနည္းျခင္းသို႔မေရာက္။ မႀကံစည္ႏိုင္ေအာင္ရွိေသာ္လည္း စိတ္မပ်က္။ ညွဥ္းဆဲျခင္းကိုခံရေသာ္လည္း ရံႈးျခင္းမရွိ၊ ေအာက္သို႔လွဲျခင္းကိုခံရေသာ္လည္း ဆံုးရာသို႔မေရာက္။ သခင္ေယရႈသည္

Read more: ဘုရားသခင္ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ျခင္း Overcoming...

ခ်င္းမိုင္ေရာက္ ကရင္မ်ားအတြက္ အသင္းေတာ္ဖြင့္ပြဲ (5 June 2011)

မုရန္သတင္းမွတ္တမ္း၊
ခ်င္းမိုင္ (ထိုင္းႏိုင္ငံ)တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးစု အသင္းေတာ္မ်ားစြာ ရွိေနၾကျပီျဖစ္သည္။ ကရင္အမ်ိဳးလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အသင္းေတာ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၁ တြင္က်င္းပစဥ္က မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုအခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။  ဓါတ္ပံု၊ Courtesy by ဦးေစာဘလာထူး၊ Dr

Read more: ခ်င္းမိုင္ေရာက္ ကရင္မ်ားအတြက္ အသင္းေတာ္ဖြင့္ပြဲ...

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသူတစ္ဦးအတိတ္ျဖစ္ရပ္၊ ေအာက္ေမ့ဘြယ္တစ္ခုပါ။ ခရစ္ယာန္ဧ၀ံေဂလိဆရာတစ္ပါး၊ ျမန္မာျပည္မ်ာ ၁၉၉၀-၂၀၀၀ အတြင္းမွာ စီးပြားေရးအေအာင္ျမင္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သူ႔ရဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး ရပ္တံ့ခဲ့ရပါတယ္။ ပထမဆံုး ATM ျမန္မာျပည္မွာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေငြကိုင္တြယ္တဲ့

Read more: ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖင့္...

ျပည္ပေရာက္သင္းအုပ္ဆရာ ။ ဆန္ဖရန္စစၥကိုတစ္၀ိုက္မွ Revival 2008


Pastor Rev. ေဇာ္ရာလဖိုင္း  Zauya Laphai

ဆန္ဟိုေဆးျမိဳ႔မွာ Burmese Christian Community Church, Sanival ဆိုတဲ့ ျမန္မာအသင္းေတာ္ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ႏွစ္ေလာက္က အေမရိကန္မက္သဒစ္အသင္းေတာ္ရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ အင္တာနက္မွာ ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ လိပ္စာကေတာ့ Alum Rock United Methodist Church

Read more: ျပည္ပေရာက္သင္းအုပ္ဆရာ ။ ဆန္ဖရန္စစၥကိုတစ္၀ိုက္မွ...