ရွမ္းျပည္နယ္၊ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအတြက္ အင္းေလးကန္ခရီးစဥ္အင္းေလးကန္သည္ ထူးျခားလွေသာ ရႈခင္းမ်ားျဖင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈရွိပါသည္။ အလြန္မ်ားျပားလွေသာ ဟိုတယ္မ်ား ေရႊေညာင္ျမိဳ႔တြင္ တည္ေဆာက္ျပီး၊ တည္ေဆာက္ဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဟိုတယ္ဇံုမ်ား သတ္မွတ္ျပီး ေဆာက္ခြင့္ပါမစ္မ်ား ခ်ေပးေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံလာေရာက္ေသာ

Read more: ရွမ္းျပည္နယ္၊ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားအတြက္...

ျမန္မာ့စက္မႈလက္မႈႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေလ့လာျခင္း (အမွတ္ ၃ ေနျပည္ေတာ္)

ျမန္မာ့စက္မႈလက္မႈႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေလ့လာျခင္း (အမွတ္ ၃)
ေနျပည္ေတာ္ကို တစ္ခါမွမေရာက္ဖူးသူမ်ားထဲမွ ကြ်န္ေတာ္လည္းပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ၾကီးက်ယ္သလဲ ဆိုတာကို ၾကံဳဖူးမွသိပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား နဲ႔ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားအဖို႔ေတာ့ သိပ္ထူးျခား ခံစားလွမယ္မထင္ပါဘူး။ ျပည္တြင္းက

Read more: ...

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ တိုးရစ္မ်ားအတြက္လည္ပတ္ရန္ျမိဳ႔မ်ား

Cities in Vietnam


ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရ သန္း၉၀ေက်ာ္ရွိျပီး၊ ပင္လယ္ကမ္းေျချမိဳ႔မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ျမိဳ႔ေတာ္ကေတာ့ ဟႏိြဳင္းျမိဳ႔ျဖစ္ျပီး တရုပ္ျပည္ယူနန္ျပည္နယ္ အနားမွာရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔ကို

Read more: ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ တိုးရစ္မ်ားအတြက္လည္ပတ္ရန္ျမိဳ႔မ်ား

ဗြန္းေတာင္ ပင္လယ္ကမ္းေျချမိဳ႔ေလးမွ ခရစ္ေတာ္ရုပ္ပံု Vung Tau, Vietnam

START JOURNEY  (1st Dec 2012)
Ho Chi Minh City to Vung Tau (Beach City) 100km


The Vietnam Catholic Association built the statue in 1974 and it was completed in 1993. It is 32 metres (105 ft) high, standing on a 4 metres (13 ft) high platform, for a 36 metres (118 ft) total monument height with

Read more: ဗြန္းေတာင္ ပင္လယ္ကမ္းေျချမိဳ႔ေလးမွ...

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Only In Vietnam ဓါတ္ပံုမ်ားျဖင့္စတင္မည္။


ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မစီးတတ္လွ်င္ မျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Only In Vietnam ဓါတ္ပံုမ်ားျဖင့္ စတင္ပါမည္။ ၂၀၀၆ ဓါတ္ပံုမ်ားျဖစ္ျပီး ၂၀၁၂တြင္ ဦးထုပ္ေဆာင္းဥပေဒေၾကာင့္ ဆိုင္ကယ္သမားမ်ား ဦးထုပ္ေဆာင္းေနရျပီျဖစ္သည္။ ေလထု ပိုမိုညစ္ညမ္းလာေသာေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ဟိုခ်ီမင္းျမိဳ႔တြင္ မ်က္ႏွာဖံုးတပ္ျပီး ဆိုင္ကယ္ေမာင္းေနရျပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္အတြက္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ ေကာင္းေသာအခ်က္အမ်ားကို နမူနာယူရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

Subject: Vietnam riders

Read more: ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Only In...