ခ်စ္သူမ်ားေန႔ - ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ-သင္းအုပ္ဆရာ (၂)


ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ - တရုပ္ႏွစ္သစ္ကူးႏွင့္ ဘာလင္တုိင္း (ခ်စ္သူမ်ားေန႔) - ဆရာ Toe Sat

ခ်စ္သူမ်ားေန႔အေနနဲ႔ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္အေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ မေျပျဖစ္သူမ်ားေရာ .. အိမ္ေထာင္စု မရွိေသာသူမ်ားအတြက္ပါ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ စတင္ပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳိကြဲမႈ ၃၃ရာႏႈံးရွိျပီး .. ယံုၾကည္သူမ်ားအၾကား ေလ့လာဆန္းဆစ္ၾကည္ေတာ့ ၃၂ရာနႈံးရွိတာေတြ႔ရတယ္။ သိပ္မထူးဘူးေပ့ါ ...

.
Read more: ခ်စ္သူမ်ားေန႔ - ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ-သင္းအုပ္ဆရာ (၂)