စင္ကာပူမွပရဒိသုဘံုမင္းဟသၤာ (အင္းစိန္)

ေယရႈကလည္း ငါအမွန္ဆိုသည္ကား ယေန႔ပင္ သင္သည္ ငါႏွင့္အတူ ပရဒိသုဘံု၌ ရွိလိ္မ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ (လု ၂၃း၄၃)

အထက္ပါ ေယရႈခရစ္၏ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္သည္ ကရာနီကုန္း ေတာင္ေပၚမွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ရိုက္ထားျခင္းခံရေသာ လူဆိုးတစ္ေယာက္အား ေသမင္းကို မေၾကာက္မရြံပဲ ပရဒိသုဘံု၌ ခံစားရမည့္ ျငိမ္သက္ျခင္းအား ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ရဲရင့္စြာ ရင္ဆိုင္ေစႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ကြ်န္ေတာ္သည္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ၁၆ႏွစ္ (၁၉၉၄) တြင္ ႏိုင္ငံျခား အလုပ္လာရွာရင္း ေသမေလာက္ ၾကီးမားေသာ ဒုကၡမ်ား ခံစားရသည့္မွ ကယ္တင္ခဲ့ေသာ စင္ကာပူမွ ပရဒိသုဘံုကို တမ္းတလွ်က္ ျပန္လည္ေ၀မွ်ပါရေစ။ ကြ်န္ေတာ္၏ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထုတ္ သခင့္စကားစာေစာင္၌ သက္ေသခံခဲ့ေသာ စင္ကာပူမွ ငိုလႈိက္သံတြင္ ကြ်န္ေတာ္၏ ဘ၀ႏွင့္ ရင္းႏွီးျပီးရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳ၊ ေဘးဒုကၡ၊ ဆံုးရႈံးျခင္းမ်ားထဲမွ ကိုယ္ေတာ္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို ေဖၚျပခဲ့ျပီ၊ ယခုေ၀မွ်သက္ေသခံခ်က္မွာ ယခင္တင္ျပခဲ့ျခင္း၏ တေဒသအျဖစ္ ပို၍ အားျဖည့္လွ်က္ ကိုယ္ေတာ္ အလြန္ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ထင္ဟပ္ေစမည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

.
Read more: စင္ကာပူမွပရဒိသုဘံု

၁၆ၾကိမ္ေျမာက္ ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာေျပာပြဲထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔တြင္ ၁၆ၾကိမ္ေျမာက္ ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာေျပာပြဲ အခမ္းအနားကို ၄ရက္ေန႔ မနက္၁၀နာရီမွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ၆ရက္ေန႔ ညေန၅နာရီတြင္ ျပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ဓမၼဆရာမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား ေရာက္ရွိျပီး ေန႔၊ည ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ေ၀ငွျခင္း၊

Read more: ၁၆ၾကိမ္ေျမာက္ ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ...

ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ရဲ့ ဖြင့္ဟ၀န္ခံခ်က္၂၀၁၀ ဧျပီလထုတ္ သခင့္စကားစာေစာင္မွ သက္ေသခံခ်က္ကို ျပန္လည္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သခင့္စကား ၀ိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္သို႔ စာမူေပးပို႔လိုပါက လိပ္စာ
မင္းေအာင္သက္လြင္
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mobile: 81222320
Blk76A, #30-02 Redhill Road, Singapore 151076 သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

 

.
Read more: ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ရဲ့ ဖြင့္ဟ၀န္ခံခ်က္

ThanksGiving Day ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း - ျပည္ပေရာက္သင္းအုပ္ဆရာ(၁၄)ဆရာဦးျမေအး
က်မ္းပိုဒ္

ဆာလံ ၁၀၀
၁ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔၊  ထာဝရ့ဘုရားအား ေၾကြးေၾကာ္ၾကေလာ့။ ၂ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကေလာ့။ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုလ်က္၊ အထံေတာ္သို႔ ဝင္ၾကေလာ့။ ၃ထာဝရဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ ေတာ္မူသည္ကို သိမွတ္ၾကေလာ့။ထာဝရဘုရားသည္ငါတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍၊ ငါတို႔၏ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ လူျဖစ္ၾက၏။ အထံေတာ္၌ က်က္စားေသာသိုးစုလည္း ျဖစ္ၾက၏။ ၄ေက်းဇူးေတာ္ကို ႀကီးမားပါသည္ဟု ဝန္ခံလ်က္၊ တံခါးေတာ္တို႔ကို၄င္း၊ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္ တန္တိုင္းေတာ္တို႔ကို၄င္း ဝင္ၾကေလာ့။ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီမြမ္း၍ နာမေတာ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးၾကေလာ့။ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏။  ကရုဏာေတာ္သည္ အစဥ္အျမဲ ရွိ၍၊ သစၥာေတာ္ သည္ ကာလအဆက္ဆက္ တည္ေလသတည္း။

.
Read more: ThanksGiving Day ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း -...

ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔မွ သက္စမ္းေရမင္းဟသၤာ

ထာ၀ရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ကိုးစားေလာ့။ ကိုယ့္ဥာဏ္ကို အမွီမျပဳႏွင့္၊ သြားေလရာရာ၌ ဘုရားသခင္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတို႔ကို ျပဳျပင္တာ္မူမည္။ (သု ၃း၅-၆)

ကြ်န္ေတာ္၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထုတ္ သခင္စကားစာေစာင္၌ သက္ေသခံခဲ့ေသာ "စင္ကာပူမွ

Read more: ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔မွ သက္စမ္းေရ

တနဂၤေႏြကေလးမ်ားေန႔ ေဒသနာ - ျပည္ပေရာက္သင္းအုပ္ဆရာ(၁၃)ဆရာဂမ္ထြန္း

တနဂၤေႏြ ကေလးမ်ားေန႔ ဓမၼေဒသနာ (အက်ဥ္း)

သုေတသနျပဳခ်က္အရ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ Sunday School ဆရာမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ Born Again ျဖစ္လာေသာသူမ်ား၏ ၈၃ရာႏႈံးသည္ ဆန္းေဒးစကူး မွလာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္နာဂျပည္နယ္ NagaLand, India တြင္က်မ္းစာေက်ာင္းတက္ခဲ့ရာ၊ ရြာမွ ကေလးမ်ားက ထင္းေကာက္၊ေရာင္းခ်ျပီး စပြန္စာေပး၊ က်မ္းစာေက်ာင္းစရိတ္ ေထာက္ပံခဲ့ပါသည္။ (ဓါတ္ပံုမ်ား ဆလိုက္ထိုးျပပါသည္)

.
Read more: တနဂၤေႏြကေလးမ်ားေန႔ ေဒသနာ -...

10.10.2010 ကြ်ႏ္ုပ္မိသားစု


http://murann.com/images/Burmese_Royal_Family.jpg

ယေန႔သည္ ၁၀ရက္၊ ၁၀လ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။
၁၀၊၁၀၊၁၀ ဟုလည္းေျပာႏိုင္ပါသည္။


ကြ်န္ေတာ္တို႔
ရွစ္ေလးလံုး နွင့္လည္း ၾကံဳဖူးၾကပါသည္။ 8.8.88
ကိုးေလးလံုးႏွင့္လည္း ၾကံဳဖူးၾကပါသည္၊ 9.9.99
ယခု ဆယ္သံုးလံုးႏွင့္ ၾကံဳေနပါျပီ။ 10.10.10

Read more: 10.10.2010 ကြ်ႏ္ုပ္မိသားစု

သာဓု၊သစၥာရွိေသာငယ္သားေကာင္း - ျပည္ပေရာက္သင္းအုပ္ဆရာ (၁၂)

ဆရာဦးေဇာ္မင္း (တရားေဟာခ်က္၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

ဒီဇင္ဘာ ၄၊၅၊၆ မွာ ႏွစ္စဥ္လုပ္ေနၾက တရားေဟာပြဲလုပ္မည္။ ၁၉၉၆တြင္ ယခုအသင္းေတာ္ေနရာတြင္ ၄ၾကိ္မ္လုပ္ခဲ့ျပီး ၁၉၉၉တြင္ ထိုင္းပုလိပ္ဖမ္းခံရျပီး လူ၁၀၀ေက်ာ္ မဲေဆာက္သို႔ ျပန္ပို႔ခံခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစျပီး ေဟာ္တယ္တြင္ ေျပာင္းလဲက်င္းပခဲ့သည္မွာ ယခုအခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။ မႏွစ္က လူ၁၆၀ေက်ာ္ လာခဲ့ရာ ၁၂၀ဦး ေျပာင္းလဲျပီး ႏွစ္ျခင္းခံခဲ့ၾကသည္။ ထူးျမက္ေသာ သေဘာကိုျပပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဦးေခါင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္လတာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရပါသည္။ ယခင္အပတ္က အစာေရွာင္၊ညလံုးေပါက္ဆုေတာင္းပြဲတြင္ ၇၈ေယာက္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၆၃ေယာက္ မနက္လင္းသည္အထိအတူဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ လူ၄၀၀ဆန္႔ေသာ ေနရာသို႔ေျပာင္းျပီး တရားေဟာပြဲလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ပိုျပီးကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

.
Read more: သာဓု၊သစၥာရွိေသာငယ္သားေကာင္း -...

ရယ္စရာေကာင္းေသာဆုေတာင္းခ်က္မ်ား

သက္ေသခံခ်က္ - မင္းေအာင္သက္လြင္

ကြၽန္ေတာ့္ တူေလး တစ္ေယာက္က ေဂါက္ကြင္း သြားခ်င္လို႔ ဆိုၿပီး သူ႔အေမကို ပူဆာပါတယ္၊၊ အေမ လုပ္သူက အျပင္ခန သြားတယ္၊၊ သူျပန္လာတဲ့ အခ်ိန္ မိုးမရြာရင္ ေဂါက္ကြင္းလိုက္ပို႔ ေပးမယ္လို႔ေျပာတယ္၊၊ တူေလးက ျပဴတင္းေပါက္ကေန အျပင္ ေကာင္းကင္ေပၚကို ခနခန ေမာ့ၾကည့္ေနတယ္၊၊ ပါးစပ္ကလဲ

Read more: ရယ္စရာေကာင္းေသာဆုေတာင္းခ်က္မ်ား

ရယ္စရာလား၊ တီထြင္မႈအား၊ ရုန္းကန္မႈလား - တိုးတက္တဲ့တရုပ္ျပည္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မစၥတာဘင္း Mr. Beam ေတာ့ ျမန္မာမ်ားသိၾကမွာပါ။ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဟာသဗြီဒီယိုစီးရီးက သရုပ္ေဆာင္ပါ။ လူေတြရယ္ရေအာင္ သူက ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႔ ဒုကၡေရာက္ျပတယ္။ သူတပါးကို လိုက္ျပီးဒုကၡေပးတယ္။ ဒီလိုပဲ အခုရုပ္ပံုက သရုပ္ေဆာင္သူမ်ားလည္း ေပါက္ေဖၚပဲျပားေတြလို႔ ရယ္စရာတစ္ခုေပါ့။

Read more: ရယ္စရာလား၊ တီထြင္မႈအား၊ ရုန္းကန္မႈလား -...

ျပည္ပသာသနာ၊ဘုရားႏွင့္မိတ္သဟာရျပဳျခင္း - ဆရာေတာ္ ဆိုင္မြန္

ဆရာေတာ္ ဆိုင္မြန္ ေပၚခန္းအန္း 
(အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

က်မ္းပိုဒ္။    ထိုအခါ အာနနိအမည္ရွိေသာ တပည့္ေတာ္တေယာက္သည္ ဒမာသက္ၿမိဳ႔၌ရွိ၏။ ထိုသူကို သခင္ ဘုရားသည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္၊ အာနနိဟူ၍ေခၚေတာ္မူလွ်င္၊ နာနနိက၊ သခင္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္ရွိပါသည္ ဟုေလွ်ာက္၏။ သခင္ဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ထ၍ လမ္းေျဖာင့္အမည္ရွိေသာ လမ္းသို႔သြားေလာ့။ ေရွာလုအမည္ရွိေသာ တာရႈၿမိဳ႔သားကို ယုဒ၏အိမ္၌ရွာေဖြေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူသည္ ဆုေတာင္း လ်က္ေန၏။ မိမိမ်က္စိကို ျမင္ျပန္ေစျခင္းငွါ အာနနိအမည္ရွိေသာသူသည္ ဝင္၍၊ မိမိအေပၚ၌လက္တင္သည္ ကို ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္ ျမင္ေလၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အာနနိကလည္း၊ သခင္ဘုရား၊ ထိုသူသည္ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔၌ ကိုယ္ေတာ္၏သန္႔ရွင္းသူတို႔ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ပင္ ညွဥ္းဆဲသည္ကို လူမ်ားေျပာ၍ အကြၽႏ္ုပ္ၾကားရပါၿပီ။ ဤအရပ္၌လည္း ကိုယ္ေတာ္ကို ပဌနာျပဳေသာသူရွိသမွ်တို႔ကို ခ်ည္ေႏွာင္ရမည္အခြင့္ကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အႀကီးတို႔ထံ၌ ရပါသည္ဟုျပန္ေလွ်ာက္၏။ သခင္ဘုရားကလည္း၊ ထိုသူကား တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ထံသို႔၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ရွိရာသို႔၄င္း၊ ငါ၏နာမကို ပို႔ေဆာင္ေစျခင္းငွါ ငါေရြးေကာက္ေသာ တန္ဆာျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူသည္ ငါ၏နာမေၾကာင့္ အဘယ္မွ်ေလာက္ပင္ ဆင္းရဲခံရမည္ကို ငါသည္ သူ႔အားျပမည္။ ထိုေၾကာင့္ သင္သြားေလာ့ဟု အာနနိအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။  တ ၉ း ၁၀-၁၆

.
Read more: ျပည္ပသာသနာ၊ဘုရားႏွင့္မိတ္သဟာရျပဳျခင္း - ဆရာေတာ္...

လူသစ္စိတ္သစ္ႏွင့္ကြ်န္ေတာ္


လမုန္ေနာ္ဒီ (ကြတ္ခိုင္)

မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ပီနန္ျမိဳ႔အနီးမွ Petani Baptist Church ျမန္မာမိတ္သဟာရမွ ထုတ္ေ၀ေသာစာေစာင္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေဆာင ္မိတ္သဟာရျပဳခဲ့ေသာ ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း ႏွင့္ ဇနီးသည္ ဆရာမဆိုင္းေခါန္ တို႔သည္ ျမန္မာျပည္ ၀ိုင္စီ YC  Youth of Christ မွ အမာခံမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

Read more: လူသစ္စိတ္သစ္ႏွင့္ကြ်န္ေတာ္