ငါသည္ သမၼာတရားျဖစ္သည္။ အသက္လည္းျဖစ္သည္။ လမ္းခရီးလည္းျဖစ္သည္

ဦးကို (ဘန္ေကာက္) - သက္ေသခံခ်က္ ၂၀၁၀

လြန္ခဲ့ေသာ ၅ႏွစ္က ကြ်န္ေတာ္သည္ ယခု ဒီေနရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္ေလ့လာသူအျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ လူသာပဓာနအေတြးေခၚလႊမ္းမိုးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္၊ ေခတ္ပညာတတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ဘ၀ကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။  အသက္၄၀ေလာက္ေရာက္မွ မိမိကိုယ္တိုင္ ဘာမွလုပ္လုိ႔မရေတာ့ဟု သိခဲ့ရပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ခဲ့ျပီး ၁၀ႏွစ္အၾကာတြင္ သမီး၂ေယာက္ဓါတ္ပံု ေတြ႔ေသာအခါ တံုလႈပ္မိသည္။ မိသားစုႏွင့္အတူ ေနထိုင္ခ်င္စိတ္ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဇနီး၊ သမီး၂ေယာက္ကို ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ မနက္ ၇နာရီမွ ည၁၀နာရီအထိ အလုပ္လုပ္ျပီး ျပန္လာေသာအခါ ဘ၀သည္ အဓိပၸါယ္မရွိေတာ့။ သမီး၂ေယာက္ကို မည္သို႔ေျပာဆို ဆံုးမရန္ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္းနည္း၊ ေထာင္ထြက္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။  မိသားစုျပသနာေၾကာင့္ ဇနီးသည္မွာ သတ္ေသရန္ထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေသာကႏွင့္အသက္ရွင္ခဲ့ရသည္။ မ်က္ရည္မက်ပဲ အိပ္ရေသာညမရွိေတာ့ပါ။ ထြက္ေပါက္မရွိေတာ့ပါ။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေယရႈက ငါသည္ သမၼာတရားျဖစ္သည္။ အသက္လည္းျဖစ္သည္။ လမ္းခရီးလည္းျဖစ္သည္။ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို သိခဲ့ရသည္။ ထိုအတိုင္း ေယရႈနဲ႔ေလွ်က္တဲ့အခါ အသက္တာေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။

ေလာကဓံဆိုသည္မွာ ရွိပါသည္။ ထိုေလာကဓံကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ငါသည္ေလာကကိုေအာင္သည္ ဟု ခရစ္ေတာ္က ေျပာပါသည္။ ခြန္အားေပးပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ ဘာသာေရးကိုင္းရႈိင္းေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ကို မကူညီ၊ မကယ္ႏိုင္ပါ။ အသက္တာ ေျပာင္းလဲေအာင္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ခရစ္ေတာ္ကသာ အသက္တာကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ပါသည္။

ဆရာေယာနေျပာသကဲ့သို႔ အဆင့္၃ဆင့္မွာ

၁။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ရန္
၂။ ခရစ္ေတာ္ စကားနားေထာင္ရန္
၃။ ခရစ္ေတာ္ကို ခ်စ္ျပီး နာခံရန္ ျဖစ္သည္။ ..

တဆင့္ျပီးတဆင့္၊ အသက္တာေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးကို ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။
http://www.youtube.com/MyanmarWithness#p/u/28/vmOTz6ni8R8

.