ဘန္ေကာက္ အမ္စီေအအသင္းေတာ္ ၁၆ၾကိမ္ေျမာက္ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာပြဲဘန္ေကာက္ အမ္စီေအ အသင္းေတာ္မွာ ၀ိညာဥ္ခြန္အားယူရင္း၊ လူသစ္၊စိတ္သစ္၊ ၀ိညာဥ္သစ္ နဲ႔ ထာ၀ရအသက္ရရွိသြားသူမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ၁၆ၾကိမ္ေျမာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံပတၱရားမွာ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာပြဲ ဒီဇင္ဘာ၂၀၁၀မွာျပီးစီးသြားပါတယ္။

ျမန္မာမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အလုပ္ပင္ပန္းစြာလုပ္တဲ့ၾကားက ေန႔စဥ္၊ ဘုရားနဲ႔အခ်ိန္ေပး ဆုေတာင္း၊ က်မ္းစာဖတ္၊ မိတ္သဟာရ၀တ္ျပဳျခင္း လုပ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာလူငယ္ေလးမ်ားစြာကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကိုယ္စိတ္၀ိညာဥ္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာေစပါတယ္။ ေလာကကို ၀မ္းေျမာက္စြာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႏိုင္လာပါတယ္။  ဒီႏွစ္မွာ လူေပါင္း ၁၂၀ေက်ာ္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိျပီး၊ ႏွစ္ျခင္းခံခဲ့ၾကပါတယ္။ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို တိုေတာင္းစြာ ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးျပထားပါတယ္။ အခ်ိန္ ၅မိနစ္ေလာက္စီ ျပသခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။


ယေန႔သည္ ကယ္တင္ရာရက္

ဆရာေတာ္ Rev. Dr ဦးေဇာ္မင္း၊ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္


http://www.youtube.com/watch?v=dw8va9dJFlU&feature=related


ဦးကို -  ေခတ္ပညာတတ္ျပီး လူသာပဓါနျဖင့္ အသက္ရွင္ျပီး၊ အရြယ္ေရာက္လာမွ မိမိဘာမွလုပ္မရေတာ့ ဘုရားရွင္ထံေရာက္လာသူ မိသားစုမွ လူငယ္မ်ားအတြက္တိုက္တြန္း သက္ေသခံခ်က္။ (8 minutes Yutube)

http://www.youtube.com/watch?v=vmOTz6ni8R8


ကိုေအာင္လြင္ - ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္လာျပီး၊ မူယစ္ေဆး၀ါးေက်းကြ်န္ဘ၀၊ ေဆးမွင္ထိုးလုပ္ငန္းလုပ္ရင္း ျပႆနာမ်ားမွ ထြက္ေပါက္ရသြားသူ။ (7 minutes Youtube)
 
http://www.youtube.com/watch?v=uvmacfEgx_k&feature=player_embedded


ျမည္းစမ္းၾကည့္သူတစ္ဦး .. အလုပ္မရွိ၊ ေငြမရွိေသာဘ၀မွ ဘုရားရွင္အားျဖင့္ဆုေတာင္းခဲ့သူ (6 minutes Youtube)

http://www.youtube.com/watch?v=5st7-QHWlzo&feature=related


ကိုဖိုးေက်ာ္ - ဘုရားရွင္အားျဖင့္ ရုန္းထြက္လာခဲ့သူ။ ဖခင္ကိုယ္တိုင္ကပင္ ေခြးျမီးေကာက္က်ည္ေထာက္စြတ္ - ဘုရားပင္မခြ်တ္ႏိုင္ဟု ေျပာဆိုခံရသူ၊ အားလံုး လက္ေလွ်ာ့ထားသူဘ၀မွ မိမိကိုယ္ကိုသာ အထင္ၾကီး၊အားကိုးသူ၊ ေယရႈကို အထင္မၾကီးသူ၊ လူေကာင္းျဖစ္ခ်င္ေသာ္လည္း ၾကာေလဆိုးေလဘ၀မွ ယံုၾကည္လာခဲ့သူ။ (6 minutes video)

http://www.youtube.com/watch?v=Uu7y0dkZdQw

 

ဆရာစိုင္းေအးႏွင့္ ခရစ္ေတာ္သက္ေသခံအဖြဲ႔မွ

ရိုက္ကူးတင္ဆက္သည္။ December 2010

.