သခင့္စကား အမွတ္ ၁၁၃၊ 2011-Januaryသို႕

ေဘာ္ဒါေတြအားလံုးအတြက္
ဝိညာဥ္ ခြန္အား ယူႏိုင္မဲ့ သခင့္စကား အမွတ္စဥ္ ၁၁၃
ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကို အခ်ိန္မီ ပို႕လိုက္ပါတယ္။
စိတ္ညစ္ စရာေတြအတြက္ ေခါင္းကုတ္မေနဘဲ
သိပ္ခ်စ္စရာေလးကို ေဒါင္းလုတ္ ယူလိုက္ၾကပါအံုးဗ်ာ။
The Lord's Word 113 (jan 2011)

Happy new year to you all.
အေစခံလမ္းမွ -
မင္းေအာင္သက္လြင္

Click Here to download - ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ

.