ဦးသန္႕ေအာက္ေမ့ဘြယ္ရာအခ်ိဳ႕ 2016

ဦးသန္႕ေအာက္ေမ့ဘြယ္ရာအခ်ိဳ


ျမန္မာကိုကမၻာသိေအာင္ ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီး ပထမဆံုးလုပ္ခဲ့သူ ၾကီးျမတ္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရး ကမၻာသိေခါင္းေဆာင္ၾကီးမွာ ဦးသန္႕ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ၁၉၈၈ေနာက္ပိုင္းမွ ကမၻာ့ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာသည္။ မည္သို႕ျဖစ္ပါေစ ဦးသန္႕ေအာက္ေမ့ဘြယ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကသာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ေနာင္လာေနာင္သား ျမန္မာမ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္

၁။ ဦးသန္႕သည္ ကမၻာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းေဆာင္။

၂။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ၾကီး၏ အျမင့္ဆံုးေသာရာထူးကို ၁၀ႏွစ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ခံရသူ။ 

၃။ ဧရာဝတီတိုင္း ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕ငယ္ေလးမွ ပညာတတ္ဘြဲ႕ရ၊ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးတာဝန္ထမ္းခဲ့သူ၊

၄။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏုတို႕ႏွင့္တန္းတူ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သူ၊ 

၅။ လြတ္လပ္ျပီးျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္အတြင္းဝန္ (ဝန္ၾကီးရာထူး) တာဝန္ထမ္းခဲ့သူ၊

၆။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ၾကီးတြင္ သံတမန္ဘဝမွ အျမင့္ဆံုးရာထူးထိေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ့သူ၊ 
.
.
သူ၏ပညာဥာဏ္ၾကီးမားလွပံု၊ အေတြးေခၚျမင့္မားပံု၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ယခုေခတ္ျမန္မာမ်ားသာမက ကမၻာ့လူထုအားလံုး စံျပနမူနာေခါင္းေဆာင္ၾကီးျဖစ္ပါသည္။ တတိယကမၻာစစ္ၾကီးျဖစ္မည့္ အႏၱရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့သူ၊ က်ဴးဘားဒံုးပ်ံအေရးအခင္းကို ၁၉၆၀ခုႏွစ္လြန္ကာလ ကမၻာ့အင္အားၾကီး အေမရိကန္ႏွင့္ဆိုဗီယက္ရုရွား တို႕ၾကားမွာ လြန္းပ်ံယာဥ္သဖြယ္ စြမ္းစြမ္းတမန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အံ့ၾသဘြယ္ဒ႑ာရီသဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ယခုျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အမွတ္ရစရာမ်ား ျပန္ေပၚလာခဲ့သည္။ 
.
.

အမွတ္တရ (၁)
ဦးသန္႕၏ေျမးျဖစ္သူ ဦးသန္႕ျမင့္ဦး (ေဒါက္တာသန္႕ျမင့္ဦး ပီအိတ္ဒီ)2 သည္ ကမၻာ့ေက်ာ္ သမိုင္းပညာရွင္အျဖစ္ ကမၻာေက်ာ္စာအုပ္မ်ားစြာေရးသား ထုတ္ေဝျပီး၊ ဦးသန္႕မ်ိဳးဆက္ကို ျပန္လည္ရွင္သန္ေစခဲ့သည္။ ဦးသန္႕ျမင့္ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္လာျပီး ျမန္မာျပည္မွ ကမၻာ့သမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (ရန္ကုန္ဟာရီတိတ္ထရပ္ခ်္1) ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ပါဝင္လႈဒါန္း ေမးျမန္းလိုသူမ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၀၁ ၂၄၀၅၄၄ သို႕ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
.
.
အမွတ္တရ(၂)
ဦးသန္႕ေမြးရပ္ေျမ ပန္းတေနာ္တြင္ ဦးသန္႕ေနအိမ္ေဟာင္းကို ျပဳျပင္မြမ္းမံကာ ျပတိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပန္းတေနာ္တြင္ ဦးသန္႕စာၾကည့္တိုက္ တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ဇြန္လ-၂၀၁၆ တြင္ ပုသိမ္-ရန္ကုန္ ကားလမ္းမၾကီးေဘးတြင္ ဆိုင္းဘုတ္ထူကာ စတင္စည္းရံုးလွိဳ႕ေဆာ္ခဲ့သည္။ 
.
.
အမွတ္တရ(၃) 
ဦးသန္႕အမွတ္တရ အုတ္ဂူႏွင့္ဗိမာန္ကို ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ေတာင္ဖက္မုဒ္တြင္ ၁၉၇၇ခု တည္ေဆာက္ထားသည္။ ထိုေနရာကို ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျမန္မာကမၻာမ်ား လာေရာက္ေလ့လာဖို႕ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ 
.
.
အမွတ္တရ(၄)
ဦးသန္႕ေနအိမ္ (ပန္းဝါလမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕) ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွတာဝန္ယူျပီး ျပန္လည္မြမ္းမံသည္။ ဦးသန္႕ေနအိမ္ကို ထိမ္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕တည္ေထာင္ေပးျပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား လာေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာရန္ တပါတ္ (၃)ရက္ - ေသာၾကၤာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ ဖြင့္လစ္ေပးသည္။ ထိုအိမ္တြင္ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ေကာ္ဖီဆိုင္ဖြင့္လစ္ရန္အတြက္ ေစတနာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚေနပါသည္။ အလႈရွင္မ်ား ဦးသန္႕ေနအိမ္ရွိ အလႈခံပုန္းတြင္ ထည့္ဝင္လႈဒါန္းႏိုင္ပါသည္။ ပါဝင္လႈဒါန္း ေမးျမန္းလိုသူမ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၀၉ ၉၆၀၉၉၇၂၁၅ သို႕ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
.
.
.
ဦးသန္႕ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ
.
စာအုပ္စာေပ၊ ဗြီဒီယိုမ်ားစြာ အမွတ္တရအျဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ့ျပီး၊ ထုတ္ေဝဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးသန္႕ ၂၂-ဇႏၷဝါရီ-၁၉၀၉ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ျပီး ၂၅-ႏိုဝင္ဘာ-၁၉၇၄ အသက္၆၅ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သည္။ ၁၉၆၁ မွ ၁၉၇၁ အထိ (၁၀)ႏွစ္တိုင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအၾကီးဆံုးရာထူး အတြင္းေရးမႈခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္အစိုးရအား ေတာ္လွန္ရန္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ႏု တို႕ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ပညာဆည္းပူးျပီး ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ဦးႏုအစိုးရထိပ္တန္းရာထူးမ်ား ထမ္းေဆာင္ျပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢသံတမန္အျဖစ္ ခန္႕ထားရာမွ သူ၏လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအၾကီးဆံုးရာထူး အတြင္းေရးမႈခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည္။ 
ဦးသန္႕ကို ထိုစဥ္က ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းက အသိမွတ္မျပဳသလို ဦးသန္႕ကလည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရကို မႏွစ္သက္ခဲ့။ ဦးသန္႕ေသဆံုးေသာအခါ သူ၏ရုပ္ကလပ္ကို ျမန္မာျပည္ျပန္သည္စဥ္ ၁၉၇၄တြင္ ဦးသန္႕အေရးအခင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ကမၻာ့ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ၾကီး၏ ရုပ္ကလပ္ကို သာမန္လူမ်ား ကဲ့သို႕ျမွတ္ႏွံရန္ ဦးေနဝင္းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည။္ ထိုစဥ္က ၾကံေထာသုသာန္ (ယခု မဂၤလာကားအေရာင္းအဝယ္ေစ်း) တြင္ ျမွတ္ႏွံရန္စီစဥ္ေနစဥ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက လႊဲေျပာင္းရယူျပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ျမွတ္ႏွံခဲ့သည္။ ယခု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ) အဝင္မုဒ္ဦးမွ ေျမကြက္လပ္သည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦးႏွင့္ ဦးသန္႕ပထမအုတ္ဂူ ျဖစ္သည္။ ထိုအေဆာက္အဦးကို စစ္အစိုးရက ျပင္းထန္စြာဗံုးခြဲျဖိဳဖ်က္ခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္ထိ ေျမကြက္လပ္အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ ဦးသန္႕အမွတ္တရ ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာမွ ဦးသန္႕ရုပ္ကလပ္ကိုမူ စစ္အစိုးရက ယခုရွိေနေသာ ေရႊတိဂံုေတာင္ဖက္မုဒ္ ဗိမာန္အျဖစ္ ဂူသြင္းျမွတ္ႏွံထားပါသည္။ 
.
.
.
ဦးသန္႕အမွတ္တရအုတ္ဂူသို႕တေခါက္
.
ေရႊတိဂံုေတာင္ဖက္မုဒ္ရွိ ဗိမာန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းပုဂၢိဳလ္ၾကီး (၄)ဦးကို ျမွတ္ႏွံထားသည့္ အုတ္ဂူ(၄)ခု ရွိပါသည္။ ေန႕စဥ္ နံနက္၉နာရီမွ ညေန၅နာရီအထိ မည္သူမဆို အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

ထိုဝင္းျခံၾကီးတြင္ ျမက္ခင္း၊ သစ္ပင္၊ ပန္းပင္မ်ားျဖင့္ စိမ္းလန္းစိုေျပေနပါသည္။ ထိန္းသိမ္းမႈ သာမန္မွ်သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရွည္လ်ားေသာ ျမက္ပင္မ်ားလည္း စိမ္းလန္းစြာ ေပါက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

ပထမဆံုး အုတ္ဂူမွာ ဦးသန္႕ဗိမာန္ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦအျပင္ဖက္တြင္ စာအုပ္၊ ေဒါင္းရုပ္၊ ဂ်ိဴးငွက္ ႏွင့္ တဇင္တူ တံဆပ္(၄)ခုကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဗိမာန္အဝင္ဝတြင္ ဦးသန္႕ ဗိမာန္ U THANT MAUSOLIUM စာလံုးၾကီးက ပန္းကႏုတ္စီထားေသာ တံခါးအေပၚတြင္ ေရးသားထားျပီး ၾကိဳဆိုေနပါသည္။ အခန္းတြင္း အလယ္ေခါင္တြင္ ဦးသန္႕အုတ္ဂူရွိျပီး ဘယ္ဘက္တြင္ ဦးသန္႕ ၁၉၀၉ - ၁၉၇၄ အနက္ခံ အျပာေရာင္စာလံုးျဖင့္ ဦးသန္႕ဓါတ္ပံုပိုစတာၾကီးကို ေတြ႕ရသည္။ ပိုစတာေအာက္တြင္ ဦးသန္႕၏ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကို လူတရပ္အျမင့္ေက်ာက္စာပံုစံ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စာေၾကာင္း ၅၀ျဖင့္ ေရးသားထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္လည္း ေရးသားထားသင့္ပါသည္။ ေဘးႏွစ္ဘက္တြင္ ဓါတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ဦးသန္႕အေၾကာင္း၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားေရးသားထားသည့္ ပိုစတာမ်ားစြာ ခင္းက်င္းျပထားပါသည္။ ထိုထက္ပိုေသာ ဗြီဒီယို၊ အသံမ်ားျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပသသင့္ပါသည္။ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ျမန္မာလူမ်ိဳး ျငိမ္းခ်မ္းေရးပုဂၢိဳလ္ၾကီးအေၾကာင္း အမွတ္တရအုတ္ဂူသည္ ရိုးစင္းလွပါသည္။ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူ နည္းပါးလွသည္။ အနီးနားရွိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ၾကီးကိုသာ လူမ်ားျပည့္ညွတ္ေနေအာင္ လာေရာက္ဘုရားဖူးၾကသည္။ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းအစီအစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ေလ့လာသင့္ အတုယူသင့္ေသာ ယခုအခ်ိန္ထိ တစ္ဦးတည္းေသာ ကမၻာထိတ္တန္းပုဂၢိဳလ္ၾကီး ျဖစ္ပါသည္။ 
.
ဦးသန္႕အုတ္ဂူ ဘယ္ဘက္တြင္ ဘုရားပံုသ႑န္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေနာက္ဆံုးဘုရင္ သီေပါမင္း၏ မိဘုရား စုဖုရားလတ္ အုတ္ဂူရွိသည္။ ဘယ္ဘက္ကပ္ရက္တြင္ ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးဖခင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္ အုတ္ဂူရွိပါသည္။ ထိုေနရာမွ ေအာက္သို႕ အုတ္ေလွခါး ၅ထစ္ခန္႕ဆင္းသြားပါက ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းအုတ္ဂူရွိသည္။ အထဲတြင္လည္း အမွတ္တရ ဓါတ္ပံု၊ ပိုစတာမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားပါသည္။ 
.
.
.
နိဂံုး
.
ဦးသန္႕သည္ ကမၻာသိ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ၾကီးျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွေသာ တနည္းအားျဖင့္ ၈၀% လူဦးေရသည္ ဆင္းရဲမြဲေတေသာ လယ္သမား၊ ေက်းလက္လူတန္းစားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ား၏ ဘဝျမွင့္တင္ေရးအတြက္ တခုတည္းေသာထြက္ေပါက္မွာ စီးပြားေရးလဲမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံေရးလဲမဟုတ္၊ က်န္းမာေရးလဲမဟုတ္ပါ။ ပညာေရးျဖင့္သာ ဆင္းရဲမြဲေတ လူရာမဝင္သည့္ဘဝမွ ရုန္းထြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
.
အေမရိကန္တြင္ လူမဲမ်ားမွာ ဆင္းရဲမြဲေတလွပါသည္။ လူအႏွိမ္ခံရဆံုးလည္းျဖစ္သည္။ ထိုလူတန္းစားထဲမွ ၾကီးျပင္းလာသူမ်ားအဖို႕ အားကစား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း လူျဖဴမ်ားႏွင့္ တန္းတူမသတ္မွတ္ခံရပါ။ ေငြခ်မ္းသာေသာ္လည္း လူရာသြင္းမခံရပါ။ ထိုလူမည္းမ်ားအႏိုမ္ခံဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တစ္နည္းသာရွိသည္။ ပညာေရးတြင္ ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားရန္သာရွိသည္။ ထိုအခ်က္ကို နားလည္ေသာ လူမဲစံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာ အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ မာတင္လူသာကင္း (လူမည္းအခြင့္အေရးေခါင္းေဆာင္)၊ မစၥရိုက္စ္ (လူမည္း အမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး) ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး အေမရိကန္သမၼတျဖစ္လာေသာ အိုဘားမား တို႕ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အေျခခံ ဆင္းရဲမြဲေတေသာ လယ္သမားမ်ိဳးရိုးမွ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္သည္လဲ စံျပျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီတိုင္း ငပုေတာျမိဳ႕နယ္မွ ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ၁၀တန္းပညာ အထူးၾကိဳးစားသင္ရင္း၊ ဗိုလ္သင္တန္းေရြးခ်ယ္ခံရျပီး ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲဘဝ ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အလားတူ ဦးသန္႕ သည္ ဧရာဝတီတိုင္း ပန္းတေနာျမိဳ႕နယ္မွ ပညာအထူးၾကိဳးစားသင္ယူရင္း ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ၾကီး ျဖစ္လာသည္။ 

ဦးသန္႕ကို မသိေသာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာ ရွိသည္။ ဦးသန္႕ ဘယ္ေလာက္ၾကိဳးစားခဲ့သလဲ ဆိုသည္ကို ေလ့လာအတုယူျပီး အနာဂါတ္ ကမၻာေက်ာ္တတ္သိပညာရွင္မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ျမန္မာမ်ားကသာ လုပ္ရပါမည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး3 ႏွင့္ ကုလသမဂၢလက္ရွိအၾကီးကဲ ဘန္ကီမြန္ စသည္တို႕ လာေရာက္ဂါရဝျပဳၾကသည္။ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကလည္ လူအာ(အခ်ိန္) ႏွင့္ ေငြအား(အလႈဒါန္း) ျပဳရပါမည္။ ကမၻာ့အသင္းဖြဲ႕မ်ားကလည္း ပါဝင္ကူညီလာမည္။ ေက်းလက္ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လြတ္ကင္းရန္ ပညာေရးတိုးတက္လာပါမည္။ 

ျမန္မာ့ပညာေရးတိုးတက္ဖို႕ ဆရာအရည္ေသြးဦးစြာျမွင့္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာအရည္ေသြးျမွင့္တင္နည္းမ်ားစြာအနက္ ဆရာမ်ားစာဖတ္ျခင္းသည္ အဓိကျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေတာရြာႏွင့္၊ ျမိဳ႕မ်ားမွ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို စာၾကည့္တိုက္မ်ား (တနည္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းဆရာအရည္ေသြးျမွင့္တင္ေရး စာအုပ္မ်ား) မတည္ေပးဖို႕လိုေၾကာင္း စဥ္းစားေနမိပါသည္။

ပညာေရႊအိုးလူခိုး၊ ပညာရဲရင့္ပြဲလည္တင့္။
ဦးသန္႕အမွတ္တရ။ ေဇာ္ေအာင္(မံုရြာ)

1. Yangon Heritage Thrust
2. Dr. Than Myint U (Ph.D History)
3. Photo: Visit by French Foreign Minister to U Than House, 19-June-2016

Note:
* Organizers (this Facebook Group)
* Need to invite interested person from Singapore, Japan, USA ..
* Comments are welcom. 
* Share this post to your love one or other groups.
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +959976922584
.
Reference FB linke
https://www.facebook.com/groups/1754797651398543/