လီစူးမိုးကုတ္ေလာပန္ ဦးေအာင္သိန္း သက္ေသခံခ်က္

ငယ္စဥ္က ၁၇ႏွစ္အရြယ္မွာ ေသျပီလို႕ အေလာင္းထားတဲ့ေနရာမွာ ထားစဥ္ ငိုခဲ့ရသည္။ ဆုေတာင္းေပးသူ ဆရာၾကီးက လာေခၚျပီး၊ မေသပဲ ျပန္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ 

အိမ္ေထာင္က်စဥ္ ဇနီးသည္က သင္းေထာက္၏သမီး ယံုၾကည္သူ၊ ဦးေအာင္သိန္းက နတ္စားဘာသာျဖစ္သည္။ မိဘ ၂ဖက္စလံုးက သေဘာမတူခဲ့ၾကပါ။ ေမြးလာေသာ ကေလးကို ႏွစ္ျခင္းခံျပီး မိမိလည္း ႏွစ္ျခင္းခံခဲ့သည္။ ကေလးလည္း ေသးသြားျပီးေနာက္မွာ၊ ေသသည့္တိုင္ေအာင္ ဘုရားကိုသစၥာရွိမယ္ ဆံုးျဖတ္တယ္။ နတ္စားေဆြမ်ိဳးမ်ားက နတ္စားျပန္လုပ္ရန္ လာေခၚေသာ္လည္း ျငင္းပယ္လိုက္သည္။ နွစ္ျခင္းလဲခံျပီးျပီ၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူသြားရန္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႕ လီစူးေဆြမ်ိဳးမ်ားမွာ မိုးကုတ္ျမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀ေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကျပီျဖစ္သည္။ နတ္စားမလုပ္ေတာ့ခ်ိန္ စီးပြားအခက္ခဲမ်ား ရွိျပီး၊ ၂က်ပ္ခြဲသာ ေငြေၾကးရွိသည္။ ဝက္ေခါင္းတစ္ခု ၂က်ပ္တစ္မတ္ႏွင့္ဝယ္ျပီး လူမ်ားကို ေကြ်းေမြးသည္။
 
 
ေထာင္၂ခါက်ခဲ့သည္။
 
ပထမအၾကိမ္တြင္ ျမစ္ၾကီးနား၊ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းေဆာက္ခ်ိန္၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ေနစဥ္ လာေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဖမ္းဆီးသည္။ ျမစ္ၾကီးနားအခ်ဳပ္၊ ေထာင္၊ မႏၱေလးေထာင္၊ မိုးကုတ္ေထာင္မ်ားသို႕ေရႊ႕ေျပာင္းျပီး ေနာက္ဆံုး မိမိေက်ာက္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အား ေပးအပ္လိုက္ေသာအခါ လြတ္ျငိမ္းခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ အမႈလည္း ျပီးသြားပါသည္။
ေနာက္ပိုင္း မိုးကုတ္တြင္ လူ၃၅၀ခန္႕ကို ဘိန္း၊မူးရစ္ေဆး ျဖတ္ေပးသည့္လုပ္ငန္း၊ လူ၃၀၀ခန္႕ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ စာသင္ေက်ာင္း၊ မူၾကိဳ၊ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လူမႈထူးခြ်န္ တတိယအဆင့္ဆုကို ေပးအပ္ခံရသည္။
ဒုတိယအၾကိမ္ ေက်ာက္လုပ္ငန္းျဖင့္၊ ေထာင္က်ျပန္သည္။ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ၁၀ႏွစ္၊ ၂လၾကာခဲ့သည္။ မိုးကုတ္ျမိဳ႕ေပၚသို႕ ေတာင္ေပၚလူမ်ားစြာ ေခၚလာ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ျမိဳ႕ခံမ်ားက မၾကိဳက္ၾက၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မည္လား စိုးရိမ္မ်ားျဖင့္၊ ျပစ္မႈမရွိပဲ ဒုတိယအၾကိမ္ ေထာင္က်ခဲ့ရသည္။ ေထာင္က်ခ်ိန္တြင္ ဇနီးသည္တြင္ ေငြလည္းမရွိ၊ အတိုးေခ်းျပီး ၆ႏွစ္ေက်ာ္ရုန္းကန္ခဲ့ရသည္။ ညတိုင္း ဘုရားရွိခိုးသည္။ သား၂ေယာက္ႏွင့္ေခြ်းမမ်ားလည္း ေသဆံုးၾကသည္။ (မ်က္ရည္ျဖင့္)၊ ေယာကၤ်ားလည္း ေထာင္ထဲေရာက္၊ အားကိုးစရာလဲမရွိေတာ့ပါ။
 
ေထာင္ထဲတြင္ သမၼက်မ္းစာ မနက္၁၀ရြက္၊ ေန႕၁၀ရြက္၊ ည၁၀ရြက္ .. ေန႕စဥ္ အရြက္၃၀ဖတ္သည္။ ၂လမျပည္ခင္ တအုပ္လံုးျပီးသြားသည္။ အေဖၚအျဖစ္ ေခၚထားေသာ ေထာက္လွမ္းေရးမွ ထင္ရသူမ်ားႏွင့္အတူ က်မ္းစာဖတ္ခိုင္းသည္။ ၃လတစ္ၾကိမ္ လူသစ္လဲသည္။ ဗိုလ္မႈးဆိုသူမ်ားပင္လွ်င္ ငါ့ကိုတရားလာမေဟာနဲ႕ဟု ေျပာသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေထာင္ထဲေနစဥ္ ပြဲေတာ္မစားရသျဖင့္ ဆရာတစ္ပါး၊ ေရာက္ေစလိုသျဖင့္ ဆုေတာင္းရာ၊ ခ်င္းလူမ်ိဳး ဆရာတစ္ပါး ႏိုင္ငံျခားသို႕လူတစ္ဦးပို႕ေပးျခင္း (လူကုန္ကူးျခင္းျပစ္မႈ) ျဖင့္ ေထာင္ထဲေရာက္လာသည္။ ပြဲေတာ္ေပးသျဖင့္ ဆုေတာင္းျပည့္ခဲ့သည္။ စေကာပီယံ ကိုရန္ႏိုင္တို႕ႏွင့္လည္း ေတြ႕ျပီး၊ ေထာင္တြင္ အတူဆုေတာင္း၊ က်မ္းစာေလ့လာ၊ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳၾကသည္။
 
ဦးေအာင္သိန္း ၁၉၉၉ခုတြင္ ေထာင္က်သြားသည္။ ၁၂က ပုဒ္မျဖင့္ ရန္ကုန္သြားျပီး၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ လြတ္လမ္းရွာသည္။ မလြတ္ႏိုင္ဟု ဘယ္လိုမွလုပ္မရျဖစ္ခဲ့သည္။  ဇနီးျဖစ္သူက ကား၂စီး၊ ေပါင္မုန္႕ကားတစ္စီး၊ ရွိျပီး ေတာင္ေပၚမွ တိုက္မ်ားအားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းရသည္။ ဇနီးသည္မွာ စိတ္ဓါတ္က်ျပီး ေသဖို႕အတြက္ ဘုရားသခင္ကို ေခၚေတာ္မူရန္ ဆုေတာင္းသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေယာကၤ်ားလည္း ေထာင္ထဲ၊ သားသမီးမ်ားကလည္း မလိမ္မာ၊ မူးရစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျပီး အိမ္ျပန္လာ၊ ေငြေတာင္းရန္၊ ပိုက္ဆံလည္းမရွိ၊ ၃လတိုင္ေအာင္ ဆုေတာင္းရသည္။ ထိုအခါ ေက်ာက္တစ္လံုး ရရွိျပီး ေရာင္းရေငြ ၁၄၀၀ ခန္႕ရရွိခဲ့သည္။ ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးခဲ့သည္။ အလုပ္တစ္ပတ္လုပ္၊ တစ္ပတ္ျပန္လာျပီး၊ ၁၅ရက္တစ္ခါ ရန္ကုန္ရွိ ခင္ပြန္းသည္ကို ေထာင္တြင္သြားေတြ႕သည္။ ေတြ႕တိုင္း ဇနီးျဖစ္သူက ငိုရသည္။

ဦးေအာင္သိန္းက စိတ္ဓါတ္လံုးဝမက်ပါ။ ဘုရားကိုလည္း အျပစ္မတင္ပါ။
ေထာင္ကျပန္ထြက္လာျပီးသည့္ေနာက္ စိတ္ေျပာင္းလိုက္သည္။ မူးရစ္ေဆးဝါးသံုးသျဖင့္ သား၂ေယာက္ေသဆံုးခဲ့သည္။ လူအမ်ားက ဒီေကာင္ ျပန္လာျပီး၊ ဘာမွလဲမရွိေတာ့ဘူး၊ သားေတြလည္း ေသကုန္ျပီ ..ဟု ေျပာၾကသည္။ ရန္ကုန္မွ အိမ္တစ္လံုးကို ေရာင္းခ်လိုက္ျပီး လမ္းခင္း၊ တံတားေဆာက္၊ စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္သည္။ ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးလာသည္။ နံပါတ္(၁)မွာ ဘုရားပဲျဖစ္သည္။ ဘုရားေပးေသာ ေကာင္းၾကီးမ်ားကို မရွိဆင္းရဲသားမ်ားအား ေပးကမ္းရသည္။ လင္မယား၂ေယာက္ ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တစ္ခါမွ် စကားမမ်ားၾကပါ။
 
 
ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခံယူခ်က္
 
အသက္ရွိစဥ္ ဘုရားက သံုးဖို႕ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႕အထိ လက္ထဲတြင္ ပိုက္ဆံမရွိေသာ္လည္း ေပးတာပါပဲ၊ လက္ရွိ ေက်ာက္မိုင္းမ်ား .. အစိုးရႏွင့္ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြားေရာက္ျပီး၊ ေငြေၾကးေနာက္လိုက္ေနသူမ်ားအတြက္ သန္႕သန္႕ရွင္းရွင္းႏွင့္ ေငြရွာရန္၊ မ်ားမ်ားရွာ၊ ဘုရားပဲ တတ္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာလိုသည္။ ေငြမရွိေတာ့ဘူး ဟု မေျပာရန္၊ ေငြမလာေသးဖူး ဟု ခံယူရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားကို ေက်းဇူးတင္သည္။ အသက္ရွင္ခြင့္ေပးျခင္း၊ လႈဒါန္းခြင့္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္သည္။
 
 
ဇနီးသည္ကလည္း ဘုရားမၾကိဳက္တာ ဘာတစ္ခုမွ မလုပ္ခ်င္ေၾကာင္း၊ ခက္ခဲေသာကာလမ်ားတြင္ ဘုရားေက်ာင္း၊ ကြာယာသီခ်င္းမ်ား သြားေရာက္သီဆိုေနေၾကာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းမွာရွိေနပါက စိတ္ညစ္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ေျပာပါသည္။
 
အနာဂါတ္အတြက္၊ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္း ၈ခု ေဆာင္လိုပါသည္။ သားသမီး၊ေခြ်းမမ်ားကို အိမ္ေျမမ်ား ခြဲေဝမေပးပါ။ အားလံုး အတူေနထိုင္သည္။ ဦးေအာင္သိန္းသည္ အတန္းပညာ ၄တန္းသာ ေအာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးကို အထူးအားေပးခ်င္သည္။ ေတာရြာမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ကာ၊ ပညာသင္ေစသည္။ အျခားေလာပန္မ်ားကို လႈဒါန္ရန္မေျပာလိုေသာ္လည္း ေျပာလိုသည့္အခ်က္မွာ၊ ဘုရားကိုဆက္ကပ္လွ်င္ စိတ္ခ်မ္းသာသည္၊ ဘုရားသည္ ေရႊေငြမ်ားကိုလည္း ေပးႏိုင္ပါသည္။ ယခုအခါ ဟိုးယခင္က အေဖၚမ်ားစြာ ခက္ခဲေနၾကသည္။ ဘုရားမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းရွင္၊ ေလာကၾကီးကို ၆ရက္ႏွင့္ဖန္ဆင္းျပီး၊ တစ္ရက္ အနားယူေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ ဘုရားက ေကာင္းၾကီး၊ ေငြေၾကးမ်ား တစ္ခါေပးလည္းမသိ၊ ႏွစ္ခါေပးလည္းမသိ ျဖစ္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္တတ္ပါသည္။
 
 
ေထာင္မွျပန္ထြက္လာျပီး ၁၀ႏွစ္၂လအၾကာ၊ မိုးကုတ္လူအမ်ားစုမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္၊ တရုပ္ျပည္၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ စသျဖင့္ ေရာက္သြားၾကသည္။ အိမ္ေပါင္၊ ေငြတိုးယူျပီး အဆင္မေျပျဖစ္ေနၾကသည္။ သူတို႕အား ေနာင္တရၾကပါ၊ ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ ေပးၾကပါဟု ေျပာေသာအခါ.. ဒီေကာင္၊ ေထာင္ကထြက္လာျပီး ဘာေတြလာေျပာေနသလဲ...ဟု ေျပာခံရသည္။ ေနာက္ပိုင္း မိမိျပန္လည္ တိုးပြားလာသည္ကို သူတို႕ေတြ႕ၾကရသည္။ ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕မကပါ။ ၾကံဳသလို ႏွစ္ဖို႕၊ သံုးဖို႕၊ ၅ဖို႕ စသျဖင့္ ေပးလႈပါသည္။
ကမၻာလူသားမ်ားအားလည္း ဘုရားကိုကိုးကြယ္သူမ်ား ျဖစ္ရန္၊ ေကာင္းကင္သစ္၊ေျမၾကီးသစ္တြင္ စံစားႏိုင္ရန္၊ ေလာကေနထိုင္စဥ္တြင္ စိတ္ခ်မ္းသာဖို႕ ဘုရားႏွင့္အျမဲေနထိုင္ရန္၊ ထိုအခါ ျငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္အတူ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ား ခံစားရေၾကာင္း၊ မိမိသည္ ေထာင္က်ေနစဥ္အတြင္း တစ္ခါမွ် စိတ္မညစ္ခဲ့ရေၾကာင္း သက္ေသခံေျပာၾကားပါသည္။
ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးသည္ ကမၻာအႏွံ႕ေရာက္ေနသူ လူစီးလူမ်ိဳးမ်ားအားလည္း လီစူးစကားျဖင့္ ဘုရားကို နံပါတ္(၁၀ ထားရန္ မွာၾကားစကားမ်ားကို ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။
 

Reference:
Saya Sai Aye Gospelinterview  2014 Published on Sep 9, 2014