ေဒၚခင္ဝင္းႏိုင္ သက္ေသခံခ်က္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္

ေဒၚခင္ဝင္းႏိုင္ သက္ေသခံခ်က္
ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မွာ ခရစ္စမတ္က်င္းပျခင္းအတြက္ ဘယ္သူမွာသြားမေျပာဝံ့တဲ့ ပါေမကၡခ်ဳပ္ ဦးညီညီစံ ရံုးခန္းကိုဝင္ျပီး ဆရာမေဒၚခင္ဝင္းႏိုင္ (Lecturer) ခြင့္ေတာင္းပါတယ္။ အၾကီးဆံုးပုဂၢိဳလ္ထံကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိ ရိုေသေလးစားစြာနဲ႕ ဝင္ေရာက္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘုရားမ်က္ႏွာနဲ႕ေျပာဆိုခြင့္ေတာင္းတာေၾကာင့္ အၾကီးအကဲက ဝမ္းေျမာက္စြာနဲ႕ခြင့္ျပဳပါတယ္။ (၃)ညတိုင္ေအာင္ ကေလးသူငယ္မ်ားနဲ႕အတူ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မွာ ခရစ္စမတ္သီခ်င္းမ်ားနဲ႕ ဝမ္းေျမာက္ဘြယ္ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို ျပန္႕လႊင့္ေမႊးၾကိဳင္ေစခဲ့ပါတယ္။ 
.
ခ်စ္မိတ္ေဆြတို႕ ေနအိမ္ပတ္ဝန္းက်င္လဲ အနည္းဆံုး ကိုယ္မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႕ ခရစ္စမတ္ သေတင္းေကာင္း၊ လက္ေဆာင္မြန္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ၾကိဳဆိုျပီးျပီ မဟုတ္ပါလား။ 
.
တဆက္တည္းမွာပဲ ..ခရစ္စမတ္သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲမ်ားရဲ့ ေနအိမ္မ်ားမွာ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းေနအိမ္၊ ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေနအိမ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရတဲ့ အစိုးရသစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္တို႕မွာလဲ ခရစ္စမတ္သီခ်င္းသီဆို ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာ မ်ား ေပးျပီးဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကို သတင္းစားမီဒိယာမ်ားမွာ ဖတ္ရႈရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သားေတာ္ သခင္ေယရႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား သိျခင္းကေန လက္ခံလာဖို႕ ယံုၾကည္သူမ်ား စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္း အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာ လုပ္ရင္း ျမန္မာမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတမႈက ႏွစ္တိုတိုအတြင္း လြတ္ေျမာက္ ေပ်ာ္ရြင္ႏိုင္ၾကေတာ့မွာပါ။ 
.
.
ဆရာမ ေဒၚခင္ဝင္းႏိုင္ ေျပာပါတယ္။
ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလား လွ်ံလ်က္ရွိတဲ့ အသက္တာ၊ ပိုမိုျပီး စိမ္းလမ္းစိုေျပတဲ့ ခရစ္ေတာ္နဲ႕ေလ်ာက္လွမ္းတဲ့အသက္တာျဖစ္လာတယ္လို႕ သက္ေသခံပါတယ္။ ေယာကၡမ မ်ားနဲ႕လည္း ခရစ္စမတ္ကို အတူဆင္ႏြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သားသမီးမ်ားနဲ႕လဲ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ခ်ည္ေႏွာင္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာပါတယ္။ အသင္းေတာ္ သင္အုပ္၊ သင္းေထာက္မ်ားကို ပိုမိုကူညီႏိုင္လာပါတယ္။ အခု ဒီႏွစ္ခရစ္စမတ္မွာ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား ဆန္းေဒးစကူး အဖြဲ႕ကို ပိုျပီး အခ်ိန္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ သီခ်င္းအပုဒ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူသီဆိုခ်ီးမြမ္းရင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ အဆမ်ားစြာ ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလား လွ်ံလ်က္ရွိေနပါတယ္။ 
.
ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရတာဝန္မ်ားကို ၂၃ႏွစ္တိုင္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီးပါျပီ။ ေနာက္(၅)ႏွစ္ဆိုရင္ ပင္စင္ယူျပီး ဘုရားအမႈေတာ္ကို အခ်ိန္ျပည့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိ႕ အခုကတည္းက ျပင္ဆင္ပါဝင္ေနပါတယ္။ အားလံုး ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား ဆုေတာင္းေပးၾကပါဦး ..လို႕ ဆရာမေဒၚခင္ဝင္းႏိုင္က ျပံဳးရႊင္စြာ ေျပာပါတယ္။ 
.
ဆုေတာင္းျခင္း ႏွစ္ခု လိုအပ္ေနပါတယ္။ 
၁။ ဘုရားသခင္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႕လႊမ္းျခံဳျပီးေနခ်င္ပါတယ္။ 
၂။ ဘုရားသခင္ရဲ့ သနားျခင္းဂရုနာကို အျမဲခံစားေနခ်င္ပါတယ္။ 
.
ဆရာမေဒၚခင္ဝင္းႏိုင္ အသက္တာ၊ သက္ေသခံခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးကို ဘုရားသခင္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႕သနားျခင္းဂရုဏာေတာ္ သက္ေရာက္ခံစားႏိုင္ပါေစ....။

ကိုယ္တိုင္ ၂မိနစ္ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း ကိုယ္ေတာ္မပါရင္ေလ ဘယ္လိုခရီးဆက္ရမွာလဲ .. 
http://murann.com/…/Praise.Song.by.DawKhinWinNaing.Christma…
မုရန္