ၾသဇိမင္းက ကြယ္ေနတာမ်ိဳး၊ ေလာကအရာ ေတာင္ၾကီးမ်ား ကြယ္ေနတာမ်ိဳး

ေဇာ္ေအာင္
ကခ်င္ KIA နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနခ်ိန္ July 2011 ျမစ္ၾကီးနား မိဘမ်ားထံ ေရာက္သြားပါတယ္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားဟာ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေလာကအရာမ်ားျဖစ္တဲ့၊ ရာထူး၊ ေငြ၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးမ်ားေနာက္ လိုက္ပါသြားရင္ သာမန္ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ဟာ ဘာသာေျပာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ စစ္ပြဲျဖစ္ရျခင္းကေတာ့ ကခ်င္မ်ားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလိုခ်င္လို႔၊ တရားမွ်တမႈကိုလိုခ်င္လို႔ ... ေျပာၾကေပမဲ့၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ဓါတ္ေငြ၊ ေရႊ၊ သစ္ေတာ၊ ေငြ၊ အာဏာ၊ လူမ်ိဳးေရး.. စတဲ့ ေလာကအရာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေယာကၡမၾကီးရွိတဲ့ ပုသိမ္ျမိဳ႔မွာေတာ့ စီးပြားေရးမေကာင္းတဲ့အတြက္ ေလာကအေရးအခင္းမ်ား သိပ္မေတြ႔ရပဲ ဆင္းရဲေနသူမ်ား ေတြ႔ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားနံပါတ္(၁)ထားျပီး ၀မ္းေျမာက္ေနသူမ်ားကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။


ဘုရားသခင္ကို နံပါတ္(၁) ထားရင္ေတာ့ လူေတြရဲ့ျပသနာမ်ား ေရာ့နည္းသြားမွာပါ။ မေလးရွား KL ျမိဳ႔ေတာ္ခဏေရာက္သြားခ်ိန္မွာလည္း မေလးရွားေရာက္ျမန္မာေျမာက္မ်ားစြာ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကုလသမဂၢ UN နဲ႔ ေရာက္သြားၾကတယ္။ ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္းမွ ျမန္မာျပည္ကေန မေလးရွား၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားကို UN အစီအစဥ္နဲ႔ သြားႏိုင္ဖို႔ ေရာက္လာၾကသူေတြမ်ားစြာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါလည္း ေလာကအရာ တတိယႏိုင္ငံေရာက္ေရးပါပဲ။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ကို နံပါတ္(၁) မထားႏိုင္ရင္ေတာ့ ဘ၀တည္ျငိမ္မႈရမွာမဟုတ္ဘူး၊ ၀ိညာဥ္ပူပန္ျခင္းေတြနဲ႔ ကင္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။ စင္ကာပူ အီလင္းျမန္မာအသင္းေတာ္က သင္းအုပ္ဆရာမၾကီးအက္စတာက က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေလ့က်င့္ျခင္း နဲ႔ ျငိမ္၀ပ္စြာေနျခင္း (၄)ခ်က္ကို အထက္အရပ္ကဘုရားရွင္ ကိုပဲၾကည့္ ရင္ ေအာက္ အရပ္က ေလာက အရာ၊ ျပသနာမ်ားဟာ ေသးငယ္၊ ပေပ်ာက္သြားမဲ့အေၾကာင္း ေဒသနာေဟာၾကားပါတယ္။ ယုဒသန္သင္းအုပ္ဆရာ ၾသဂတ္စတပ္ (ဆရာဘုတ္)ကလည္း ဆာလံ ၁၂၁ ငါ့ကမစေတာ္မူေသာ ေတာင္ရိုးကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ရာ၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးကိုဖန္ဆင္းရွင္ အေၾကာင္း ေဒသနာေဟာျပန္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က သူငယ္ခ်င္း RIT Civil အင္ဂ်င္နီယာ၊ ခ်မ္းသာလွေသာ္လည္း မူးရစ္ေသာက္စားျပီး၊ ေသဆံုးသြားေတာ့ ဇနီးသည္က သူအားကိုးတဲ့ေတာင္ၾကီးျပိဳလဲသြားေၾကာင္း ၀မ္းနည္းစာလႊာေရးတယ္။ ဘုရားကိုနံပါတ္(၁)မထားပဲ ေငြရွာတဲ့ ေယာကၤ်ားကိုနံပါတ္(၁)ထားေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္မွာလည္း သိန္း၁သိန္း မီးခံေသတၱာ ဓါးျပမႈတစ္ခု မီးခံေသတၱာ၁၂လံုး နံပါတ္ေျပာေအာင္ ကေလးရဲ့လက္ကို ဓါးနဲ႔တတိတိျဖက္တာ ကုန္ေရာ၊ ေနာက္ဆံုး ၉လံုးပြင့္သြားျပီး အားလံုးသတ္ပစ္လုိက္တယ္။ ေလာကအရာ ဒီစိန္၊ရတနာမ်ားကို ခင္တြယ္ေနမႈအေၾကာင္း၊ ဘုရားကိုနံပါတ္(၁)အျဖစ္မထားရင္ ေလာကအရာမ်ားနဲ႔ကြယ္ကာ၊ ဖံုးလႊမ္းေနမဲ့ဘ၀မွာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဟရွာရ ဘုရင္၆ပါးကို အေစခံရာမွာ ေနာက္ဆံုးၾသဇိမင္းကြယ္လြန္မွ ဘုရားကိုျမင္ရေၾကာင္း၊ ဘုရားကိုျမင္ျပီး၀မ္းေျမာက္ရမဲ့အေရးအတြက္ ၾသဇိမင္းက ကြယ္ေနတာမ်ိဳး၊ ေလာကအရာ ေတာင္ၾကီးမ်ား ကြယ္ေနတာမ်ိဳး ... ၊ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းကင္နဲ႔ေျမၾကီးကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာဘုရားကို ျမင္ျပီး ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရဖို႔အတြက္ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကို သတိရ၊ ေအာက္ေမ့မိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ေလာကအရာ ေငြ နဲ႔ မက်န္းမာျခင္းေတြရဲ့ေက်းကြ်န္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္မဲ့တစ္ရက္ကို ဆုေတာင္းလွ်က္ရွိပါတယ္။

ေငြဆိုတာ အခ်ိိန္တန္ရင္ ထိုက္တန္ရင္၊ ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အေၾကြးတင္ျပီး ေငြရွာရေအာင္ အေမရိကား၊ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ငန္းေတြမွာ လစာေကာင္းေကာင္းတစ္ႏွစ္ေလာက္လုပ္မယ္ .. လူအၾကံနဲ႔သြားခဲ့ဖူးပါတယ္။ အေမရိကား ၂၀၀၈-၂၀၀၉ စီးပြားကပ္ၾကီးျဖစ္ျပီး၊ Bank Of America ၾကီးေတာင္ ေဒ၀ါလီခံေတာ့မလို ျဖစ္လာပါတယ္။ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဗြတ္ခ်္ရဲ့အစိုးရကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲမွာရံႈးျပီး အတိုက္ခံပါတီက (အေမရိကန္မ်ား..ကြ်န္လို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့) လူမည္းအမ်ိဳးသား အိုဘားမားကို သမၼတအျဖစ္ ႏိုင္ငံကို ကယ္တင္ဖို႔ ေရြးေကာက္လိုက္ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ အေမရိကားမွာ ဂရင္းကဒ္ကေလးနဲ႔ ၀င္ေငြေကာင္းမဲ့အလုပ္ ရဖို႔ေနေနသာသာ၊ ဆူရွီလိပ္တဲ့အလုပ္ေတာင္ ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္ျငိမ္း တလေဒၚလာ ၅၀၀ပဲေပးမယ္ ..ဆိုတဲ့ေခတ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ ဆူရွီမလိပ္စားဖူး .. ျမန္မာျပည္၊ စင္ကာပူကို ေပ်ာက္ေသာသားလိုပဲ ျပန္မယ္ .. ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျပီး .. ေငြကုန္၊လူပမ္းနဲ႔ ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္ကိုရွာမယ္ဆိုျပီး အေမရိကားေရာက္ျမန္မာမ်ားကို ေငြစုလုပ္ငန္းအတြက္ ျပည္နယ္မ်ားစြာ၊ ေရာက္ရွိခဲ့တာပဲအျမက္ထြက္တယ္။ ၀င္ေငြမရွိေတာ့ ဇနီးသည္ပို႔ေပးတဲ့ေငြေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့ရဲ့ အေၾကြးပိုၾကီးက်ယ္လာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အေမရိကားကို ဘိုင္ဘိုင္လုပ္ျပီး ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ ဇနီးသည္က အေမရိကားဆိုတဲ့ စကားလံုးေတာင္ မၾကားခ်င္ေလာက္ေအာင္ စိတ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္။

အခ်ိန္တန္ေတာ့ ျပသနာမ်ားလည္း ေျပလည္ျပီ၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲေတြလည္း ခံႏိုင္ရည္ရွိလာပါတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ေနရာက ေငြေၾကးျပန္လည္ရရွိလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ရရွိပါသလဲ ..ဆိုတာလည္း စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ ရိုးသားစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္တဲ့ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြရွိပါတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ အစိုးရသစ္က ပင္စင္ေငြမ်ား လစဥ္သိန္းနဲ႔ခ်ီေပးတာ၊ သူတို႔ရဲ့ ရိုးသားမႈအတြက္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရသလိုပါ။ ထို႔အတူ အခ်ိဳ႔လည္း လုပ္သက္ရင့္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားကို အိမ္ေျမမ်ားေရာင္းခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ့္ေခြ်းႏွီးစာနဲ႔ ရတဲ့အိမ္၊ေျမကို မေရာင္းခ်ပဲ ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ား အခုအခ်ိန္မွာ အိမ္ေစ်းေတြ တက္ျပီး ယခင္က ေဒၚလာ ၁၀၀၀ေလာက္ပဲ တန္တဲ့အိမ္၊ေျမမ်ား အခု ေဒၚလာ ၁သိန္းေလာက္ တန္ေနၾကပါတယ္။ ပေရာ္ပါတီ ဆိုတဲ့ အိမ္ေျမမ်ားဟာ ထိုက္တန္သူမ်ားနဲ႔ပဲ အက်ိဳးေပးပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္လည္း ထို႔အတူ စင္ကာပူက အိမ္တခုဟာ ၁၀ႏွစ္အၾကာမွာ ေစ်း၂ဆေက်ာ္ တက္သြားပါတယ္။ ေရာင္းခ်လိုက္ရင္ တသက္တာလံုး စား၀တ္ေနေရးမပူမပင္၊ ျမန္မာျပည္မွာ ေနထိုင္ႏိုင္ျပီပဲ...

ေၾသာ္ ဒါနဲ႔ ေငြေၾကးဆိုတာလည္း ငါ့ဥစၥာ၊ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းလို သေဘာထားျပီး သိုမည္း၊စုေဆာင္းထားရင္ တိုးပြားလာေပမဲ့၊ ကိုယ္မသံုးရပဲ ဘုရားဘ႑ာေတာ္အျဖစ္ ကိုယ္ေသဆံုးခ်ိန္မွာေရာက္သြားတယ္လို႔ သုတၱံက်မ္းမွာ အေသခ်ာေရးထားပါတယ္။ ကိုယ္ေသရင္ ကုိယ့္သားသမီးမ်ား ျဖဳန္းတီးပစ္တာနဲ႔လည္း ကုန္သြားတတ္ပါတယ္။ ေငြဆိုတာ ပဌနာေတာ္မွာပါတဲ့အတိုင္း ေန႔စဥ္လိုေသာအစာကို ေပးသနားေတာ္မုပါ .. ဆုေတာင္းခ်က္အတိုင္း ေန႔စဥ္အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာနဲ႔ပဲ အသက္ရွင္တာေကာင္းပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္သားမ်ားကို ၾကည့္ပါ။ သူတို႔က ဆင္းရဲႏိုင္ငံမ်ားလို ဘဏ္မွာေငြမစုပဲ၊ စေတာ့၊ရွယ္ယာေတြ ၀ယ္ျပီး အျမက္ေငြရ၊ စုေဆာင္းတိုးပြားေအာင္ လုပ္တတ္သူမ်ား .. ရုတ္တရက္၊ သူတို႔တသက္လံုးရွာထားတဲ့ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား တန္ဖိုးမဲ့ေလာက္ေအာင္ က်ဆင္းသြားတယ္။ တခ်ိဳ႔လည္း ျပန္ေရာင္းမရတဲ့အထိျဖစ္သြားျပီး .. အရုပ္ၾကိဳးျပက္သလို ျဖစ္သြားၾကတယ္။ ေလာကေငြေၾကးမ်ားဟာ မထိုက္တန္ရင္ အခ်ိန္မေရြး ဘုရားသခင္က ရုတ္သိမ္းပစ္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိမိမွာ ေငြေၾကးပိုလွ်ံမႈရွိရင္ ဘုရားကို ပိုမိုဆက္ကပ္ပါ။ ဘုရားက ေငြေၾကးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမယ္။

ငယ္ရြယ္သူျဖစ္ရင္လည္း ပေရာ္ပါတီဆိုတဲ့ ေစ်းမၾကီးတဲ့ အိမ္၊ေျမ တခုခုကို ၀ယ္ထားလိုက္ပါ။ ၁၀ႏွစ္အတြင္း ျပန္မေရာင္းဘူး သံဓိဌာန္ခ်ျပီး ထားရင္ .. ေနာင္၁၀ႏွစ္အၾကာမွာ အိမ္ေျမကို ထိမ္းသိမ္းထားႏိုင္တဲ့အတြက္ ဆုလပ္အေနနဲ႔ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေပးပါမယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ႏွစ္က ေဒၚလာ၅၀၀တန္ ေျမတကြက္ ျမန္မာျပည္မွာ ၀ယ္ထားခဲ့တာ အခု၊ ေဒၚလာ ၅ေသာင္းတန္ေနပါျပီ။ ေလာဘၾကီးျပီး အိမ္မ်ားစြာ ဘဏ္ကေငြေခ်းျပီး၀ယ္၊ ဖို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ အိမ္ငွားစားတဲ့ အေမရိကားကန္မ်ား ၂၀၀၉ စီးပြားေရးကပ္မွာ တြက္သားမကိုက္ျဖစ္သြားပါတယ္။

လူငယ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး သူတို႔ရွာတဲ့ေငြကို တိုးပြားတဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ .. က်မ္းစာအုပ္မွန္မွန္ဖတ္ပါ။ က်မ္းစာအုပ္ထဲမွာ နည္းလမ္းအမ်ားၾကီး ဘုရားက လမ္းျပပါတယ္။

ဆက္လက္ဖတ္လိုသူမ်ား
Financial Management for Christian
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ႑ာကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
- Click Here

ေဇာ္ေအာင္ 1.Aug.2011