ကင္ဗက္ခရူးဆိတ္၊ခရစ္ေတာ္သံအမတ္မ်ား - ေပါလ္ေခက်ိဳင္း (Rev, Th.D)


ေပါလ္ေခက်ိဳင္း (Rev, Dr
Paul Khay Kyaing)

သက္ေသခံခ်က္
ငယ္စဥ္ အမႊာေမြးရာ၊ အမျဖစ္သူ အသက္ရွင္ျပီး၊ ေနာက္မွေမြးသည့္ သူအသက္မရွိေတာ့။ ထုပ္ပိုး၊သျဂိဳလ္ရန္အခ်ိန္တြင္ ဓမၼဆရာတဦးေရာက္လာျပီး၊ ေရေႏြး၊ေရပတ္တိုက္၊ ေလမႈတ္၊ ဆုေတာင္းေပးျခင္းျဖင့္ အသက္ျပန္ရွင္လာခဲ့ေသာ ကြ်န္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းေတာင္တြင္ ၾကီးျပင္းခဲ့ျပီး ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။

ငယ္စဥ္က ျပည္ပအစိုးရ (ဦးႏု) ၁၉၆၉ ျဖင့္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔တြင္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ခံလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္တြင္ပင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ရရွိတိုင္း ေျပာင္းလဲမႈ၊ ခ်က္ျခင္း မျဖစ္ပါ။ ေတာ္လွန္ေရး ၈ႏွစ္လုပ္ျပိး၊ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ၃ႏွစ္ ျမန္မာျပည္ကြန္ျမဴနစ္၊ ရွမ္းျပည္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေနရာ လားဟူေဒသတြင္ ၃ႏွစ္ ေနခဲ့ျပီး၊ ေတာင္တန္းမ်ားၾကားတြင္ က်မ္းစာတအုပ္ျဖင့္ ခရစ္ေတာ္အမႈေတာ္ေဆာင္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ လားဟူစာႏွင့္စကား တတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ မိမိလူငယ္တဦးက မယံုၾကည္သူ မိခင္ၾကီး ေသဆံုးသြားျပီး၂ရက္အၾကာ၊ လူငယ္၏ မရမကေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္၊ မတတ္သာပဲ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ရသည္။ အံ့ၾသဘြယ္ ေအးစက္ေနသူ မိခင္အသက္ျပန္ရွင္ထထိုင္ခဲ့ရာမွ (ေခ်ာင္းၾကည့္သူမ်ားထြက္ေျပး၊ ခင္ပြန္းသည္လည္းေျပး) မိခင္ျဖစ္သူက လမ္း၂သြယ္ကို ေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ မယံုၾကည္သူမ်ားအား ျပန္ေျပာျပရန္အတြက္ အသက္ျပန္ရွင္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ ရိုးရာနတ္စား၊ လားဟူရြားသားမ်ား ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လာခဲ့သည္။

ခရစ္ေတာ္အတြက္သံအမတ္
မိမိဇနီးသည္သည္ ဂ်ာမဏီအမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂ်ာမဏီသံရံုးညစာပြဲတြင္ ဖိတ္ၾကားခံရေလ့ရွိသည္။ သူတို႔ထံုးစံအရ အမဲေရာင္၀တ္စံုျဖင့္ တက္ေရာက္စဥ္၊ ျမန္မာ ေဒါက္တာ Ph.D ရသူက တဦးက အစားမစားမွီ၊ မိမိဆုေတာင္းသည္ကို ေမးျမန္းသည္။ ၂၀၁၀တြင္ျဖစ္သည္။ သူက မျမင္ရေသာဘုရားကို ကိုးကြယ္ျခင္းအတြက္ အေျခတင္ေမးလာပါသည္။ မိမိကိုလည္း သူ၏ဇနီး၊သား၊သမီး မ်ား ဂ်ာမဏီတြင္ရွိသည္ဟု ေျပာရာ၊ မိမိက မျမင္ရေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္မယံုပါ ..ဟု အေျခအတင္ေျပာလိုက္သည္။  သူ႔ကို လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္၂၀၀၀က ခရစ္ေတာ္ရွိခဲ့တာကို ယံုသလား ေမးေသာအခါ သူက ယံုသည္ဟု ဆိုပါသည္။ မိမိက အျခားအသက္ရွင္ေသာ နပိုလီယံ၊ ဟစ္တလာ စသျဖင့္ ျမင္ရေသာသူမ်ား၏ ေနာက္လိုက္မ်ား ယခုအခါ ရွာမေတြ႔ေတာ့။ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္မ်ားမွာ တိုးပြားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသံအမတ္မ်ား စုစည္းေသာအခါ လာေရာက္ပါ၀င္သူ မိမိအား ဘယ္ႏိုင္ငံက သံအမတ္လဲဟု ေမးသည္။ မိမိက ခရစ္ေတာ္ရဲ့ သံအမတ္ပါဟု ေျဖလိုက္ပါသည္။ ထို သံအမတ္မ်ား ေနထိုင္ေသာေနရာသည္ အလြန္သာယာသည္။ ျမန္မာျပည္သားမ်ားကို မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၊ သာယာ၊ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းမ်ားကို လာေရာက္ေျပာၾကား၊ ျပသရန္ ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္လာသည္ ..ဟု ဆိုပါသည္။ မိမိတို႔လည္း ခရစ္ေတာ္၏ သံအမတ္မ်ား၊ သံတမန္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို ေျပာျပ၊ သက္ေသျပရန္ လိုပါသည္။

ဆရာဦးတင္ေမာင္ညိဳက ျမန္မာျပည္အသုဘတခု (ဦး၀င္းေမာင္) တြင္ ေဟာၾကားရာ၊ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုသူမ်ားသည္ ေသလွ်င္၊ ေယရႈကဲ့သို႔ အသက္ျပန္လည္ ရွင္ရမည္။ အိုနာေသျခင္းမရွိပဲ သာယာေသာ ခရစ္ေတာ္ႏိုင္ငံတြင္ ထာ၀ရေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေသာအခါ၊ အျခားဘာသာ၀င္ အဖိုး၊အဖြားမ်ားသည္ သူတို႔ပင္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ခံလိုပါသည္ ..ဟု ရင္ဖြင့္ေျပာဆိုလာၾကသည္။

မိမိတို႔အသက္ရွင္စဥ္အသက္တာ
ယခင္က မိမိတို႔အသက္ကို ၁၂၀ ဟု ဘုရားက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ကမၻာဦးက အသက္ ၉၀၀ေက်ာ္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ဆာလံ ၉၀တြင္ အသက္၇၀ သက္မွတ္ထားျပန္ပါသည္။ ယခုအခါ ၇၀ႏွစ္သာ ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ အသက္၅၀ေက်ာ္ျပီး၊ အခ်ိန္မေရြး ေသႏိုင္သည္။ တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။

ကြ်န္ေတာ္မွာ ခရစ္ေတာ္ရရွိျပီး ေျခစံုပစ္ အမႈေတာ္သို႔၀င္သြားသည္မွာ ၃၅ႏွစ္ရွိျပီ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း တရားေဟာဆရာမ်ားကို အိမ္ေထာင္မျပဳလိုၾကပါ။ ေလာကဆင္းရဲမ်ားကို မခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လယ္ကြင္းထဲတြင္ စပါးမ်ား မဲွ႔ေနပါသည္။ စပါးရွင္ထံဆုေတာင္းျပီး ရိတ္သိမ္းရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

တရုပ္ျပည္ သာသနာျပဳဆရာၾကီး ဟတ္ဆန္ေတလာက ဆုေတာင္းသည္။ ေနာက္ဆံုး ဘုရားသခင္က သူ႔ကို ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ရန္ လႊတ္ပါသည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ဆရာ၀န္၂ဦး၊ တရုပ္ျပည္တြင္ ရွန္ေကရွိတ္အုပ္စိုးစဥ္ တရားေဟာရင္း၊ ေဆးကုေပးသည္။ မႏွစ္သက္သူမ်ားက သူတို႔ေဆးကုေနရာကို မီးရိႈ႔ပစ္လိုက္ျပီး၊ အဂၤလန္ျပန္ရေတာ့မည္လား .. အေျခအေနျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ရွန္ေကရွိတ္ စစ္သားမ်ားကို ေဆးကုသေပးသည္။ ထိုအခါတြင္ တရုပ္ျပည္အၾကီးအကဲျဖစ္သူ ရွန္ေကရွိတ္ ကိုယ္တိုင္ သိရွိ၊ ခံစားရျပီး ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံလာခဲ့သည္။ သူတို႔ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ကဲ့သို႔ တပည့္စစ္သားမ်ားစြာ တရုပ္ျပည္တြင္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

ခရစ္ယန္အသက္တာသည္
ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္တန္ခိုးျပရန္မွာ ၀န္ခံရမည္။ ရွင္ေပါလုက ေန႔တိုင္း ေသသည္။ မိမိရွိေသာ အသက္၊စည္းစိမ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ျပီး ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႔ ေသရသည္။ ခရစ္ေတာ္ ေမတၱာသည္ အကန္႔အသက္မရွိပါ။ မိမိတို႔ ေမတၱာသည္ အကန္႔အသတ္ရွိပါသည္။ မိမိ ကင္ဗတ္ခရူးဆိတ္ က်မ္းစာ Teaching လုပ္ေနစဥ္ သားျဖစ္သူ သင္တန္းသားအတြက္ မိခင္ျဖစ္သူက မိမိပါးကို ရိုက္သြား၍၊ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ပါးတဖက္ကို ရိုက္ရန္စမ္းသပ္ခဲသည္။ သင္တန္းသားလူငယ္၏ မိဘမ်ား ခရစ္ေတာ္၏ ၾကီးမားလွေသာေမတၱာကို လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေလာကတြင္ ထားရပါသလဲ။ ... ခရစ္ေတာ္အတြက္ အသက္ရွင္ရန္ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္အသက္ရွင္ဖို႔ လိုပါသည္။ သူမ်ားကို ကူညီဖို႔၊ ေမတၱာျပဖို႔ ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစဖို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဓမၼေဒသနာအဆံုးသတ္ပါသည္။

Rev, Dr
Paul Khay Kyaing
MCA Thailand , 22-Apr-2012 Sermon
Video links


http://www.youtube.com/watch?v=LIkJVMm1yPY&feature=relmfu


http://www.youtube.com/watch?v=kK_yD1jtd50&feature=relmfu


MP3, VCD, DVD မ်ားကို MCA Bangoko Sound Media
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 087 669 2289 (Thai) တြင္ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။

မုရန္