ခရစ္ယန္အိမ္ေထာင္ - ဆရာဂ်က္ဖရီ

Sunday, 06 December 2009 22:21 administrator Spritual


ခရစ္ယန္အိမ္ေထာင္ တရားေဒသနာ
ဆရာဂ်က္ဖရီ
ယုဒႆန္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ) - 29-Nov-2009 Sunday Sermon

ခဏေလာက္ ဆုေတာင္းၾကပါစို႔။ ေက်းဇူးရွင္ထာ၀ရျမက္စြာဘုရားသခင္ .. ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ၾကီးျမတ္ပါ၏။ ဒီညေန ဒီေန႔ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အနည္းငယ္ကိုလည္း ဒီသားေတြ သမီးေတြအတြက္ ေဆာက္တည္စရာ ျဖစ္ေစပါမည့္အေၾကာင္း ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္လည္း ဦးေဆာင္လွ်က္ လမ္းျပလွ်က္ စိတ္ႏွလံုးကို ဦးေဆာင္မူပါမည့္အေၾကာင္း ေယရႈနာမျဖင့္ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံဆုေတာင္းပါသည္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ .....အာမင္...

အခ်ိန္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး နည္းသြားပါျပီ။ မေန႔ညကလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြ Camp အစီအစဥ္ က်င္းပါတယ္။  ဒီတပါတ္လံုးက ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ ရက္သတၱပါတ္ျဖစ္တယ္။ ဒီညေန ကြ်န္ေတာ္ေ၀ငွခ်င္တဲ့အရာကေတာ့ ခရစ္ယန္အိမ္ေထာင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ယန္အိမ္ေထာင္ ဘုရားသခင္က အလိုရွိပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္မျပဳတဲ့သူမ်ားလည္း ဘုရားသခင္က အလိုမရွိဘူးလို႔ မဆိုလိုပါဘူး .. ေနာ္။  ဘုရားသခင္က သူ႔အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသက္တာမ်ားကို တဦးစီကို လမ္းျပလ်က္ရွိပါတယ္။  သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္က်သူမ်ားအဖို႔ ဒီကေန႔ ဘုရားသခင္ဟာ ေကာင္းၾကီးေပးပါတယ္။ ခုန သားဖတ္သြားတဲ့ က်မ္းစာထဲမွာလည္း ဘုရားရွင္ရဲ့ ေမတၱာက ကြ်န္ေတာ္တို႔အေပၚ မကုန္မခန္းႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဟရွာရ ၅၄၊ အခန္းငယ္ ၈ ရဲ့ ေနာက္ဆံုးမွာ
but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the LORD thy Redeemer (KJV) .. သူ ့ရဲ့ ဂရုဏာက ေတာ္ေတာ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ သားေတြ သမီးေတြအေပၚ သက္ေရာက္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္တိုင္းမွာလည္း ျပႆနာရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားမွာလည္း ပိုမ်ားရင္မ်ားပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကို တိုက္ခိုက္လို႔မရရင္ ကြ်န္ေတာ့္ဇနီးသည္ကို တိုက္မယ္။ တိုက္လို႔မရရင္ ကြ်န္ေတာ့္သား၊ ကြ်န္ေတာ့္သမီး .. လွည့္ပတ္ျပီးေတာ့ ေမႊေနတာ။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဂတိေတာ္အတိုင္းသာ သြားတယ္။ with everlasting kindness .. ဘုရားရဲ့ ဂရုဏာေတာ္ဟာ လံုေလာက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ဆက္လက္ျပီး ခ်ီတက္ဖို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မေန႔ကလည္း ဆရာဘုတ္ လည္းေျပာတယ္။ တရက္ေလးေလာက္ အိမ္မွာအေမမရွိရင္ အိမ္မွာ ဘာေတြျဖစ္သလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္း .. ကြ်န္ေတာ္တို႔ Family မွာ ျပႆနာေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဟာကြက္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား ခင္ပြန္းသည္မွာလည္း ဘုရားရွင္က အသံုးျပဳပါတယ္။ ဇနီးသည္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုး ပူးေပါင္းလုပ္တဲ့အခါမွာ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္မ်ားက တကယ္ပဲ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ဆိုတာ အိမ္ေထာင္မျပဳခင္ကတည္းက လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳေလးေတြလည္း စဥ္းစားေနာ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ မစဥ္းစားၾကဘူး။ ၾကိဳတင္မျပင္ဆင္ၾကေတာ့ အို .. မွားျပီ၊ သြားျပီ .. ေပါ့၊ ပထမေတာ့  အိုး.... ရုပ္ကေတာ္ေတာ္ေခ်ာတယ္။ ၾကည့္ေတာ့ ေခ်ာတာပဲၾကည့္တာေပါ့ေနာ္ ..အမ်ိဳးသမီးေတြက ေခ်ာတယ္။ အမ်ိဳးသားက ခန္႔ခန္႔ေလးေပ့ါ။ ဒါေလာက္ပဲ ျမင္တာေနာ္၊ ကိုယ္ျပင္ဆင္ရမဲ့ အရာက သိပ္မရွိေတာ့ ျပီးမွာ အို.. မွားျပီ၊ သြားျပီး .. ဒါပဲေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္ရမဲ့ ႏွလံုးသားကို ဘုရားက ျပင္ဆင္ထားျပီးတဲ့အခါမွာ အိမ္ေထာင္က်ျပီးတဲ့အခ်ိန္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က တကယ္ပဲ ေကာင္းၾကီးနဲ႔ သြားႏိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပထမဦးဆံုး မိခင္တစ္ဦးရဲ့ ေမတၱာနဲ ့ စပါစို႔။ ဒီညေန   ကြ်န္ေတာ္တို႔ (၃) ခ်က္ပဲေနာ္
ပထမ အခ်က္က ေမတၱာ
ဒုတိယအခ်က္က ၀တ္ျပဳျခင္း ..
ေနာက္ဆံုးတခ်က္က နားေထာင္ျခင္း Obedience ေပါ့ေနာ္။
အိမ္ေထာင္မွာ ဒီ (၃)ခ်က္နဲ႔ သြားမယ္ဆိုရင္ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေကာင္းၾကီးမ်ားစြာနဲ႔အတူ သြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆံုး မိခင္တစ္ဦးရဲ့ ေမတၱာျဖစ္တဲ့ ဓမၼရာဇ၀င္ ဒုတိယစာေစာင္ အခန္းၾကီး ၂၁ ၊ အဲ့ဒီမွာ ဖတ္ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၠဳသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားက အရင္တံုးက ေရွာလုေခတ္မွာဆိုရင္ ဘုရားသခင္က မလုပ္ခိုင္းတဲ့အရာကို လုပ္ပါတယ္။ ဂိလာ ဆိုတဲ့ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး .. သူတို႔ကို ဘာမွ အႏၱရယ္မျပဳနဲ႔လို႔ ဘုရားက သူတို႔ကို ခိုင္းထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရွာလုမင္းက နားမေထာင္ခဲ့ဘူး၊ အဲဒီလူမ်ိဳးကို သူက သတ္ခဲ့တယ္။ ဒီအျပစ္က ဘုရားရွင္က ခ်န္ခဲ့တယ္။ ဒီအတြက္ ဒါ၀ိတ္မင္းေခတ္ၾကေတာ့ ဘုရားသခင္က သူ႔ကိုေဖၚျပတယ္။ အထူးသျဖင့္ အစာေရစာ ေခါင္းပါးျခင္းနဲ႔ ေဖၚျပေတာ့ ဒါ၀ိဒ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာမ်ားမွားသလဲ .. ေမးတဲ့အခါ ဘုရားသခင္က ေဖၚျပတာကေတာ့ ေရွာလုေခတ္မွာ ဒီလူမ်ိဳးေတြရဲ့အေပၚမွာ မွားခဲ့တဲ့ ေရွာလုရဲ့အျပစ္မ်ားအတြက္ ျပန္ေျဖေပးရမယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီလူမ်ိဳးအတြက္ ျပစ္မွားတဲ့ဒီအရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာျပန္ဆပ္ေပးရမလဲဆိုေတာ့ ေမးတဲ့အခါမွာ၊ ေရွာလုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အမ်ိဳးေပါ့ .. အဆက္အႏြယ္ ၇ ေယာက္ ေပးပါ .. တဲ့။ အဲဒီ ၇ေယာက္ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပဲ ဆြဲၾကိဳးခ်ျပီးေတာ့ တကယ့္ကို ေက်ာက္ေတာင္ေပၚမွာ သူတို႔ကို သြားျပီးေတာ့ ဒီအေလာင္း ၇ေလာင္းကို ထားထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေရွာလုရဲ့ မိဘုရားအငယ္ကေပါ့ေနာ္ .. သားရဲ့အေမ၊ သူအမည္ကေတာ့ အဂၤလိပ္လို ရစ္စဖာ လို႔ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသမီးက သူ႔သားႏွစ္ေယာက္ပါတယ္။ မိခင္ၾကီးက သူ႔သားႏွစ္ေယာက္ပါတဲ့အခါ .. အားလံုးကြ်န္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္။ ပါလက္စတိုင္းဘက္မွာဆိုရင္ ေက်ာက္ေတာင္ရွိပါတယ္။ ဒီ တိုင္ေပၚမွာ ခ်ိတ္ထားတယ္ဆိုေတာ့ ဒီအေလာင္းေတြကို ညအခ်ိန္မွာ တိရိစာၦန္ေတြက လာဆြဲမယ္။ ေန႔အခ်ိန္မွာဆိုရင္ေတာ့ ငွက္ေတြလာျပီးေတာ့ .. ဒီအေနအထားမွာရွိပါတယ္။ ဒီမိခင္ၾကီး မိခင္ပီသစြာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သာဆိုရင္ ေအာ္ .. ေသသြားျပီ .. ျပန္လာမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး ..  ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိတ္ကိုေလွ်ာ့ျပီးေတာ့ ..  ဒီမိခင္ၾကီးကေတာ့ သူ႔ရဲ့ ေမတၱာက ဘယ္ေလာက္ၾကီးမားလည္းဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္က သူ႔ကိုေပးထားတယ္။ အဲဒီ သူ႔သားကို ဆြဲထားတဲ့ေနရာပဲ .. ေကာက္ရိတ္တဲ့အခ်ိန္ကစျပီး မိုးရြာတဲ့အခ်ိန္အထိ ျပန္စဥ္းစားပါ .. ဗမာျပည္ ေကာက္ရိတ္တဲ့အခ်ိန္ ျပန္စဥ္းစားပါ။ ျပီးရင္ မိုးရြာတဲ့အခ်ိန္အထိဆိုေတာ့ အဂၤလိပ္က်မ္းစာအရ ၅လ၊ ၆လ ေလာက္ထိ ေစာင့္တယ္။ ေန႔အခ်ိန္ေရာ၊ ညအခ်ိန္ပါ တိရိစာၦန္မ်ားရန္ကေစာင့္တယ္။ သတ္ထားတဲ့ သား၂ေယာက္အပါအ၀င္ အေလာင္းေတြကို ဘယ္အေကာင္မွ မလာႏိုင္ေအာင္ ေစာင့္တယ္။ သူ ရူးတာလဲမဟုတ္ဘူး .. က်မ္းစာကေျပာတယ္ .. သူ သစၥာရွိရွိနဲ႔ ၾကီးမားေသာေမတၱာနဲ႔  သူ႔သားေတြကို ေစာင့္တယ္။ တခ်ိဳ႔လူေတြက .. ဟာ .. ဘယ္အက်ိဳးရွိမလဲ၊ ေသျပီ၊ အရိုးေဆြး ေပ်ာက္သြားမွာပဲ .. ဒါေပမဲ့ သူ Give Up မလုပ္ဘူး။ ေနာက္ဆံုး အဲဒီသတင္းက ဘယ္သူ႔ဆီေရာက္သြားသလဲဆိုေတာ့ ဒါ၀ိဒ္မင္းၾကီးဆီ ေရာက္သြားပါတယ္။

ဒီၾကီးမားတဲ့ေမတၱာ၊ သူရဲ့ Sacrified ကို ဒါ၀ိဒ္မင္းၾကီး မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္ဆံုးၾကေတာ့ ... ဒီကိစၥကို သြားျပီးေတာ့ စံုစမ္းခုိင္းတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္ .. ေနာက္ဆံုး ဒါ၀ိဒ္မင္းၾကီးက ဒီအေလာင္း ၇ေလာင္းစလံုးကို ျပန္ယူျခင္းခံရတယ္။ သူေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြ ဂုဏ္ျပဳျခင္း ခံရသလဲဆိုေတာ့ အရင္တံုးကဆို ေရွာလုမင္းၾကီး ေသသြားတဲ့အခါမွာဆိုရင္ သူ ့ရဲ့ ဖခင္ဆီမွာ မသျဂိဳလ္ရဘူး။ သူသြားျပီးေတာ့ ရန္သူ ပါလက္စတိုင္းေတြကို သတ္တယ္။ လူတေယာက္ကေနျပီး သူ႔ရဲ့ အေလာင္းကို ယူသြားတယ္၊ ျပီးေတာ့ တေနရာမွာ သျဂိဳလ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ေရွာလုမင္းနဲ႔ သူ႔သား ေယာနသန္တို႔ရဲ့ အရိုးေတြအားလံုးကို သူတို႔ျပန္စုျပီးေတာ့ ဒါ၀ိဒ္မင္းၾကီးကိုယ္တိုင္ သူ႔ဖခင္ရဲ့ သက်ၤ ိဳင္းမွာ ဂုဏ္ျပဳျပီးေတာ့ .. တနည္းအားျဖင့္ သူ႔ကို ဂုဏ္ျပဳျခင္း ျပန္ခံရတယ္။

အဲဒီေတာ့ မိခင္တေယာက္ရဲ့ ေမတၱာဟာ အဲဒီေလာက္ၾကီးမားစြာ သားေတြ၊ သမီးေတြ၊ ခင္ပြန္းအေပၚမွာ ထားဖို႔လိုအပ္တယ္။ Never give up. ဘုရားသခင္ရွိတယ္။ ဘုရားသခင္က ကြ်န္မနဲ႔အတူရွိတယ္၊  ကြ်န္မကို ခြန္အားေပးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မိခင္မ်ား အိမ္ေထာင္ကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ဖို႔ ၊ Sacrify လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကြ်န္မခ်ည္းပဲ နာေနတယ္၊ ကြ်န္မခ်ည္းပဲ လုပ္ရတယ္ ... ဒီလိုမ်ိဳးမဟုတ္ဖူး၊ ဘုရားသခင္က ခန္႔ထားတယ္။ ဒီအိမ္ေထာင္မွာ တာ၀န္ၾကီး .. ခင္ပြန္းသည္ကို ရိုးရိုးေထာက္ပံ့တာမဟုတ္ဘူး၊ တကယ့္ကို .. အဆံုးအစြန္တိုင္ေအာင္ အသက္မေသမခ်င္း ဘုရားသခင္ေပးထားတဲ့ အထူးသျဖင့္ ေမတၱာရွိတတ္ဖို႔ ခြန္အားေပးလိုပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ .. ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီမွာ Praise and Worship ကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း အားရပါးရ ပါ၀င္ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၀တ္ျပဳတဲ့ အခါတိုင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီကေန႔ ဘုရားသခင္ဟာ တကယ္ဘုရားရွင္ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေတာ္ လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိတယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၀တ္ျပဳတဲ့အခါတိုင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ အနာေရာဂါေတြကအစေပါ့ ..ကြ်န္ေတာ္တို႔ တခါတရံ ဘုရားေက်ာင္း၀င္လာတဲ့အခါ .. ဟာ...ေခါင္းလည္းကိုက္လို႔၊ ဥပမာ .. ကြ်န္ေတာ္တို႔ Physically ခံစားရတဲ့ ေရာဂါေတြ ရွိခ်င္ရွိမယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၀န္ထုပ္အားလံုးကို Praise and Worship တကယ္၀တ္ျပဳတဲ့အခါ  ေပါ့ပါးေပ်ာက္သြားတယ္။ Healing ရတဲ့လူ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ Survey လုပ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ Miracle Healing မွာ Healing ရတာမ်ားသလား၊ Praise and Worship မွာရတာမ်ားသလား ဆိုျပီးေတာ့  Praise and Worship မွာ Healing ရတာ ပိုမ်ားတယ္တဲ့။ ဒီ၀တ္ျပဳတဲ့အခ်ိန္မွာပဲေနာ္ တခါတည္း ဘုရားသခင္ကအလုပ္လုပ္သြားတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၀ိညာဥ္ေတာ္က အဲဒီအခ်ိန္မွာ လႈပ္ရွားသြားတယ္။ ဒီေတာ့ ၀တ္ျပဳတဲ့အခါမွာ အားရ၊ပါးရ ေဘးကိုမၾကည့္၊ ဘယ္မွမၾကည့္ဘူး၊ ဘုရားသခင္ကိုပဲ Concentrate လုပ္ျပီးေတာ့ ၀တ္ျပဳရပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဒီကဲ့သို႔ ၀တ္ျပဳလိုက္သူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း။  .. ဒီလို ဘုရားကို ၀တ္ျပဳတဲ့အခါမွာ ဘုရားကိုပဲ ေမွ်ာ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဘုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ လုိတဲ့အရာမ်ားကို ျမင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ျဖစ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမွာ လိုတဲ့အရာကို ျမင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး ဘုရားသခင္ဆီမွာ ၀တ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ..  ဘယ္သူ႔အသက္တာကို ၾကည့္ၾကမလဲဆိုေတာ့ .. ေလးအာ .. အားလံုးသိပါတယ္။ ေလးအာက ယာကုပ္ရဲ့ မခ်စ္တဲ့ဇနီး .. အဲဒီလိုပဲ ေျပာရမွာပါ။ သူ႔ လိုခ်င္တာက ရစ္ခ်ယ္ (ရာေခလ) ကို လိုခ်င္တယ္။ ရတာက ေလအာကို ရတယ္။ သူ႔ရဲ့ အသက္တာမွာ သနားစရာ အလြန္ေကာင္းတယ္။ သူ႔အေဖက အတင္းထိုးေပးတယ္။ ျပီးမွ သူလိုခ်င္တဲ့ ရစ္ခ်ယ္ကို ေနာက္မွရတယ္။ စဥ္းစားၾကည့္ ဒီလို ကုိယ္မလိုတာရရင္ ဘယ္ေလာက္ ရင္နာစရာေကာင္းသလဲ .. တခ်ိဳ႔ေတြက ငါေသတာမွ ေကာင္းေသးတယ္ .. ေျပာမယ္။ တခ်ိဳ႔မိန္းကေလးမ်ားဆို ငါမၾကိဳက္ပဲနဲ႔ ငါ့အေဖက လာေပးစားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားနဲ႔ပတ္သက္ရင္ေတာ့ လူမွာ Big Problem ေပါ့၊ ငါ့ကိုမခ်စ္တဲ့ ေယာကၤ်ားၾကီး ငါယူထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ခဏခဏ စဥ္းစားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ၾကားတယ္ .. ၾကားတယ္ဆိုတာက သူ႔ဖာသာေျပာတာေပါ့ .. တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္တာက မခ်စ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး၊ ခ်စ္လို႔ပဲ ယူထားတာေပါ့၊ သူရဲ့စိတ္ထဲမွာ ခ်စ္ေၾကာင္း မျပလို႔ျဖစ္မွာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ေလးအာက်ေတာ့ က်မ္းစာကေျပာတာေနာ္ .. သူ တကယ္မခ်စ္တာ၊ ဘုရားကေျပာတာေနာ္။  ဒီအတြက္  ကမၻာဦးက်မ္း ၂၉ မွာဖတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေလးအာက ဘုရားကျမင္တဲ့ ဘုရားက သူ႔ကိုျမင္တဲ့အေၾကာင္းက ဘုရားသခင္နဲ႔ လူနဲ႔ အျမဲဆက္သြယ္ေနတယ္။ ဒီထဲမွာ ေလးအာက ၀တ္ျပဳတယ္လို႔ မေဖၚျပဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ဆီက ေျပာတဲ့စကားေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေလးအာတစ္ေယာက္က ဘုရားနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ ဖက္တြယ္သလဲ၊ ဒူးေထာက္သလဲ ဆိုတာ ခံစားႏိုင္တယ္ေနာ္။  ဘုရားေတာင္မွ သူရဲ့ ႏွလံုးသားကို ျမင္သြားတယ္ ဆိုတာေနာ္၊

အခန္း ၃၂ အပိုင္းကို ဆက္ဖတ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္
the LORD hath looked upon my affliction; now therefore my husband will love me. (KIV) သူ .. အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူ႔ေယာကၤ်ားက သူ႔ကို မခ်စ္တဲ့အေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္ျမင္တယ္ဆိုတာ သူခံစားရတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို ကေလးရတဲ့အခြင့္ ေပးေတာ္မူတယ္။ ဒီေတာ့ သူ႔ေယာကၤ်ားက သူ႔ကို ျပန္ခ်စ္ေတာ့မယ္ .. တဲ့။ သူက အဲဒီလို Expect လုပ္ေတာ့တယ္။  ဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္ကလည္း ေဖၚျပတာပဲ .. ယာကုပ္က အင္မတန္ခ်စ္တဲ့ ရစ္ခ်ယ္ က်ေတာ့ ကေလးမရဘူး၊ သူမခ်စ္တဲ့ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ကေလးေတြ တစ္ေယာက္ျပီး၊တစ္ေယာက္ ရတယ္။ သူ႔ကိုလည္း ဘုရားသခင္က လူမ်ိဳးၾကီးျဖစ္ေစမယ္ဆိုတဲ့ အတိုင္း သားေတြလိုခ်င္တယ္။ ဒီဇနီးသည္က ေပးႏိုင္တယ္။ ဘုရားက အဲဒီလို တရားေသာဘုရားျဖစ္တယ္။ လူမ်ားမုန္းရင္ မခ်စ္ ခ်စ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ဘုရားသခင္ျဖစ္တယ္။ ဒါကို ဒီ Principle ကို တခ်ိဳ႔လည္း ဒီအေျခအေနမ်ိဳးလည္း ရွိရင္ရွိမယ္။

ဒီ (ယုဒႆန္အသင္းေတာ္) အနားမွာ Hocker တစ္ခု (စားေသာက္ဆိုင္တန္း) တစ္ခု ရွိတယ္။ ႏိုဗီးနားမွာ .. ညမွာ အျမဲတမ္းလိုပဲ တိုးရစ္စ္ေတြ သြားစားတယ္။ ဆရာတစ္ပါးေျပာတယ္ .. သူ အဲဒီမွာ သြားစားတိုင္း အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ ထူးထူးျခားျခား တရုပ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္တဲ့ တကယ္ အၾကီးၾကီးပဲတဲ့၊ တကယ့္ ေယာကၤ်ားရွာၾကီးတစ္ေယာက္ပံုစံေပါ့။ တခါတည္းကို ေတာင့္တင္းျပီး ဟဲဗီး ဘဲတဲ့ ..၊ ရန္ျဖစ္သံၾကားရင္ သူ႔ကိုပဲေတြ႔ရတယ္။ သူ႔ကို သိပ္ေၾကာက္ၾကတယ္။ ရန္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ သူမ်ားေတြက အိုေက၊အိုေက ေျပာသြားေတာ့ သူပဲႏိုင္တယ္။ သူက အဲဒီမွာ ေကာင္းေကာင္း ၾကီးစိုးေနတယ္ေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ .. သူ႔ကိုေတာ့ ... ဟာ. Pastor .... သူ႔ကိုသိတယ္ေပါ့၊ လာ.. လာ .. နဲ႔ သူေကာင္းေကာင္းကို ျပဳစုတယ္။ ေအာ္ ဒီမိန္းမ ေယာကၤ်ားေတာ့ ရွိမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သူထင္တာေပါ့။ ဒီလုိပံုစံမ်ိဳးကေတာ့ ဘယ္သူမွ သူ႔ကို ၾကိဳက္မယ္လို႔ သူမထင္ဘူးေပါ့၊ တေန႔က်ေတာ့ သူ႔ကို လာေျပာတယ္  .. Pastor ..တဲ့...  I will go for holidays တဲ့။  ေဟာလီးေဒးသြားမယ္တဲ့ .. ဘယ္သူနဲ႔သြားမလဲ .. တစ္ေယာက္တည္းပဲလား .. ဆိုေတာ့ ... မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ကြ်န္မ ေယာကၤ်ား ..  ဟာ .. သူလန္႔သြားတယ္။ ကြ်န္မေယာကၤ်ားဆိုေတာ့ ဘယ္သူမ်ားလဲေပါ့ .. သူ ဒါေလာက္ ေယာကၤ်ားက သူ႔လိုပဲေပါ့ .. ပံုစံက ရုပ္ .. ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေပါ့၊  Who is your husband ? .. ဆရာကလည္း စိတ္၀င္စားေတာ့ .. စပ္စုလာတယ္။ ဒါနဲ႔ ေယာကၤ်ားက ဘယ္မွာလဲ .. ဆိုေတာ့ သူက ျပလိုက္တယ္။  သူ . မ်က္လံုးကို မယံုႏိုင္ဘူး .. သူ႔ .. ေကာင္တာတစ္ခုမွာေပါ့ေနာ္ .. သူသေဘာေပါက္တယ္ေပါ့။ လက္ကိုဆြဲျပီး လာခဲ့ .. ေခၚသြားေတာ့ သူလဲ ကန္႔လန္႔၊ကန္႔လန္႔ နဲ႔ ပါသြားတယ္။ ဒါ .. ငါ့ေယာကၤ်ား .. တဲ့ ..။ အဲ .. သူက ၾကြားတာေပါ့ေနာ္။ ေယာကၤ်ားက ေတာ္ေတာ္ေခ်ာတယ္။ သူက အဲဒီေကာင္တာမွာ ပိုက္ဆံပဲ ကိုင္ခိုင္းတယ္။ ဘာမွမခိုင္းဘူး၊ သူက ကြယ္ကာထားတာ။  ..  နင္ကို ဘယ္သူမွ မထိေစရဘူး။ .. ဒါနဲ႔  .. ေၾသာ္ .. ဘုရားသခင္ဆိုတာ လုပ္တတ္တယ္ေနာ္။ ဒီအမ်ိဳးသမီးကို ေယာကၤ်ားက ယူႏိုင္ေအာင္ေတာ့ သူမွာ ၾကီးမားတဲ့ ေမတၱာေတာ့ ရွိမွာပဲေနာ္။ သူ ဘယ္လိုမ်ား ကြယ္ကာျပီးေတာ့၊ ျပဳစုျပီးေတာ့၊ ေကြ်းေမြးထားသလဲ ဆိုေတာ့ .. ဒီေယာကၤ်ား ရုပ္ေခ်ာေခ်ာနဲ႔ သူ႔ကို တခါတည္း ေဟာလီးေဒးသြားေတာ့မယ္။

ဒီကေန႔ ေလးအာရဲ့ အသက္တာက ေနာ္၊  ျပည့္စံုတဲ့  .. ငါ့ေယာကၤ်ားက ေခ်ာမွ၊ ငါ့မိန္မက ေခ်ာမွ၊  .. ဒါေတြမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဘုရားသခင္က .. ဘုရားသခင္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အကုန္လံုး ေျပလည္ေစရမယ္ေနာ္။ ဒီကေန႔ ေလးအာက သူ႔ရဲ့ Problem ကို ဘုရား.. ကိုပဲ ေဖၚျပတယ္။ ဘုရား.. ပဲ ဆက္သြယ္တဲ့အခါ ေနာက္ဆံုး သူ .. ခ်စ္ျခင္းခံရတယ္။ က်မ္းခ်က္ထဲမွာၾကည့္လိုက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမွတ္တမဲ့ဆိုေတာ့ မေတြ႔ရဘူးေနာ္။ ဒီ ကၠဳသေရလ လူမ်ိဳးမွာ ခ်စ္တယ္ဆိုတာက ဘယ္လို ေဖၚျပသလဲ။ ေနာက္ဆံုးေသတဲအခါမွာ ယာကုပ္က မွာသြားတယ္။ ရစ္ခ်ယ္ကို သူ႔အနားမွာ ျမဳတ္တယ္လို႔ လံုး၀ မပါဘူးေနာ္။ အင္မတန္ခ်စ္တဲ့သူကိုလည္း အရိုးကို သူ႔ဆီမွာလာျမဳတ္လို႔ သူေျပာမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ .. သူ႔ဇနီးသည္ ေလးအာကိုေတာ့ သူမွာသြားတယ္ေနာ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေလွ်ာက္ေျပာတယ္ မထင္ပါနဲ႔ ..  က်မ္းခ်က္ေလးနဲ႔ေပါ့ေနာ္။ ကမာၻဦးက်မ္း အခန္းၾကီး ၄၉မွာ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ဘုရားရွင္က တကယ္ပဲ .. မုန္းတဲ့ ဘ၀ကေန ခ်စ္တဲ့ဘ၀ကို ပို႔တဲ့ ဘုရားရွင္ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိမ္ေထာင္မ်ားမွာ ဒီကေန႔ ေလအာကဲ့သို႔ ဘုရားကို ဖက္တြယ္ပါ။  ကမာၻဦး ၄၉ .. အခန္းငယ္ ၃၁မွာ
There they buried Abraham and Sarah his wife; အာျဗာဟံနဲ႔ စာရာကို ဒီေနရာမွာ ျမဳတ္ထားတယ္။ there they buried Isaac and Rebekah his wife; ဒီကေန႔ အိုင္းဇက္လဲ သူအင္မတန္ခ်စ္တဲ့ ဇနီး ေရဘက္ကာကို ဒီမွာ ျမဳတ္ထားတယ္။ ျပီးရင္ and there I buried Leah. ေလးအာကို သူအနားမွာ ျမဳတ္ထားပါတယ္။ ဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမတၱာလိုခ်င္ေသာ လူတိုင္း .. ဒီကေန႔ ဘုရားသခင္ကို ဖက္တြယ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိမ္ေထာင္သာယာဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အမ်ားအားျဖင့္ အဲဒီလိုမလာဘူးေနာ္။ ေအာ္ .. နင္က ေမာင္ဂ်ပ္ေကာ့ (Jacob)..   ကိုဂ်စ္ေကာ့ .. ကြ်န္မကို ဒီလုိလုပ္လို႔ကေတာ့ ကြ်န္မက မခံဘူး။  နင္ကဒီလိုဆိုရင္ .. ငါက ဒီလိုေပါ့ .. ငါရွာျပမယ္။  ဒါမ်ိဳးလာတာေနာ္ ..။ (ရယ္သံ) ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္အိမ္ေထာင္ဟာ အဲဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မာနေတြမထားဘူး ေနာ္၊ ဘုရားသခင္ ေပါင္းစည္းထားျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔၊ ကြ်န္မတို႔ဟာ ဒီကေန႔ .. ဒီအိမ္ေထာင္ကို ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သူသာတယ္၊ ကုိယ္သာတယ္ မဟုတ္ဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔အိမ္ေထာင္ကို သာယာဖို႔ အေရးၾကီးတယ္ေနာ္။ ကြ်န္မ နစ္နာတဲ့အခါ  .. ကြ်န္မ နစ္နာျပ ီ.. ကြ်န္မေယာကၤ်ားက...  ျပန္နားလိုက္ပါ။

ဒီကေန႔ အင္မတန္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ဆရာတစ္ပါးက .. သူ သက္ေသခံတယ္ေနာ္၊ တကယ္ေတာ့ သူ .. ကြ်န္ေတာ္ ဆရာမျဖစ္ခင္ အခ်ိန္မွာ ခရစ္ယာန္ေတာင္ မဟုတ္ပါဘူး.. တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ကြ်န္ေတာ့ရဲ့ ဇနီးသည္ကို အရမ္းပဲ ဒုကၡေပးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့ရဲ့ ဇနီးသည္ဟာ ဘုရားကို အင္မတန္ခ်စ္တယ္။ ဘုရားကိုပဲ ဖက္တြယ္တယ္။ ညတိုင္း Bible Study သြားတယ္။ သူသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမဲတမ္းပဲ ဆူပူေနတယ္။ ဘာသြား အခ်ိန္ျဖဳန္းတာလဲ .. ဘာညာ .. တခ်ိန္လံုးေျပာတယ္။ ျပီးေတာ့ မွာထားတယ္ .. နင္ ၉နာရီတိတိျပန္လာ .. မျပန္လာရင္ ငါအိမ္တံခါးပိတ္ထားမယ္။ နင္ .. အျပင္မွာအိပ္၊ ဒါေလာက္ အေမရိကန္မွာ ခ်မ္းတာေနာ္... အဲဒါနဲ႔ တခါ Bible Study က ၾကာသြားတယ္။ ဟာ .. ေနာက္က်သြားတယ္။ ပိတ္ထားတယ္။ မနက္အထိ သူ အျပင္မွာပဲ ထိုင္ေနရတယ္။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲ။ ေစာင့္ေနတယ္။ မနက္၆နာရီမွာ တံခါးလာဖြင့္ေပးတယ္။ ဖြင့္လိုက္တဲ့အခါ သူ၀င္လာတယ္။ သူမအိပ္ရဘူးေနာ္ .. ဒါေပမဲ့ ခါတိုင္းလိုပဲ Breakfast ေတြလုပ္၊ ေယာကၤ်ားကို ပံုမွန္အတိုင္းပဲ .. သူ အဲဒီလုိပဲ တကယ့္ကို ေမတၱာျပတာ။ ဘုရားခြန္အားနဲ႔ပဲ .. ဒီလို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနလာတာ သူ႔ေယာကၤ်ားက .. မင္းကို ဒါေလာက္ထိေအာင္မွာ ငါ  .. ႏွိပ္စက္တာေပါ့ေနာ္ .. ဆိုး၀ါးတာကို နင္ဘယ္လိုလဲ ... ဆိုေတာ့    ..... ေၾသာ္ .. ငါ့မွာ ..  တဲ့၊ ဘုရားသခင္ဆီက ခြန္အားနဲ႔ ဘုရားေမတၱာနဲ႔  ရွင့္ကို ျပန္ဆက္ဆံတာပါ ..တဲ့။  အဲဒီကစျပီး တနည္းအားျဖင့္ဆိုရင္ သူ နားလည္သြားျပီးေတာ့ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီကေန႔ အင္မတန္ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ဆရာၾကီး ျဖစ္လာပါတယ္။  ဒီအတြက္ ....  အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ား အမ်ိဳးသားမ်ား ဘယ္လိုပဲလာလာ  ဒီႏွလံုးသာမ်ိဳးနဲ႔ ဘုရားကို ဖက္တြယ္ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိမ္ေထာင္ကို ဆက္လက္ျပီး ခ်ီတက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။


ေနာက္ဆံုး တစ္ခ်က္ကေလးပဲ .. Obedience  .. နားေထာင္ျခင္း၊  ဘုရားသခင္ေျပာရင္ နားေထာင္ရမယ္။ ဘုရားရွင္ခိုင္းရင္  .. ဒီလုိလုပ္ပါ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဟာေရွ အခန္းၾကီး၃၊ အခန္းငယ္ ၁ မွာေပါ့ေနာ္ .. ပေရာဖက္ ေဟာေရွကို ဘုရားရွင္က ခုိင္းပါတယ္။
Go yet, love a woman beloved of her friend, yet an adulteress,  ... တဲ့။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရင္ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို ခိုင္းေနတယ္။ အျခားေယာကၤ်ားကို ခ်စ္တဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္  ဘယ္သူ သြားယူမွာလဲ၊ စဥ္းစားရင္ impossible..  ဒီအမ်ိဳးသမီးဟာ အျခားေယာကၤ်ားနဲ႔ ေဖါက္ျပန္တဲ့လူ .. ဘုရားသခင္က သြားယူခိုင္းတယ္။   ဟာ ... လူတိုင္းက သြားျပီေပါ့။ ဒီ ပေရာဖက္ၾကီးကေတာ့ ေပါက္ေနျပီ .. ေပါ့။  လူေတြ ဒီလိုေျပာၾကတယ္။ ဘယ္လူက လက္ခံမလဲ၊ ..ဒါ.. ဘုရားခိုင္းတယ္။  .. သူ .. နားေထာင္တယ္။   ၾကည့္ေတာ့လည္း .. ဒီအမ်ိဳးသမီးက အက်င့္စာရိတၱ မေကာင္းဘူး၊ ... ဘုရားသခင္ကလည္း သူ႔ကို ေဖၚျပတယ္။ အက်င့္စာရိတၱ မေကာင္းဘူး၊ အျခားေယာကၤ်ားနဲ႔လည္း ေဖါက္ျပန္တဲ့   အမ်ိဳးသမီးကို သြားယူပါ။ ဟာ.... ဘုရားသခင္ရယ္။ ရက္စက္လိုက္တာ .. ေနာ္ ... လို႔ ေျပာမယ္ေနာ္။  ဒါေပမဲ့ ေဟာေရွ မေျပာပါဘူး၊ နားေထာင္တယ္ ..။ သူလုပ္ျခင္းက ဘုရားသခင္ ဘာေဖၚျပခ်င္သလဲ ...  ကြ်န္ေတာ္တို႔  လူေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးလိုပဲ ျဖစ္ေနတယ္။  ဘုရားက ဘယ္ေလာက္ပဲ ေမတၱာျပျပ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မိုက္မဲတယ္။ ဒါေပမဲ့  .. ေဟာေရွ အသက္တာကို ဘုရားက ဘာျပခ်င္သလဲ၊  ကၠဳသေရလေတြကို ဘာျပခ်င္သလဲ .. ဆိုေတာ့   ဒီကေန႔ မင္းတို႔ ေဟာေရွကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနတယ္။ မင္းတို႔ျဖစ္ေနတာ အမ်ိဳးသမီးလို ေဖါက္ျပန္တယ္၊ အက်င့္မေကာင္းဘူး၊ ေယာကၤ်ားတကာနဲ႔လည္း သြားအိပ္တယ္။ သို႔ေပမဲ့ ငါ .. ဘုရားသခင္ဟာ မင္းတို႔ကို ေကာင္းၾကီးေပးမယ္။  မင္း .. ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဖါက္ျပန္ပါေစ .. ေနာင္တရဖို႔ပဲ ငါေမွ်ာ္လင့္တယ္။   သူ႔ရဲ့ သားသမီးေတြ ေမြးလာတယ္ေနာ္။  က်မ္းစာက ေျပာခ်က္အရဆိုရင္ ေဟာေရွရဲ့ ခေလးမွ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မယ္။  ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ကေျပာတယ္ ဒီခေလးေတြအားလံုးကို ဘုရားသခင္က ေကာင္းၾကီးေပးမယ္။  ဒီထက္ ေကာင္းျမက္တဲ့ ဘုရားရွင္က ဆိုး၀ါးတဲ့ အေျခအေနအားလံုးကို ဘုရားသခင္က ပိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နားေထာင္ျခင္းနဲ႔ သြားဖို႔ပဲ။ အဓိကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔  ေဟာေရွရဲ့ အသက္တာကို ဘုရားသခင္ရဲ့ ေမတၱာနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီ ေဖါက္ျပန္တတ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ့ အသက္တာကို ဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြ ဘုရားစကား နားမေထာင္ပဲနဲ႔  အထူးသျဖင့္ ေဖါက္ျပန္တတ္တဲ့ ႏွလံုးသားေတြကို ဘုရားေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိမ္ေထာင္ကို ေကာင္းၾကီးေပးတဲ့ဘုရားရွင္ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမြးလာတဲ့ ခေလးေတြအားလံုး ဘယ္လိုအေနအထားပဲျဖစ္ေစ ဘုရားက ေကာင္းၾကီးေပးတဲ့ ဘုရားရွင္။ ဒီမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုးက ဒီလိုပါပဲ။  တကယ္တမ္း ဆက္ကပ္တဲ့ အဖိုးေတြ၊ အဖြားေတြ၊ မိဘေတြဆို တကယ္ပဲ သား၊သမီးေတြကို ဘယ္ေလာက္အထိ ခံစားရသလဲ။ သူတို႔ ျပန္ျမင္တယ္။ ဒီကေန႔ ဒီလိုျဖစ္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးေနာ္ .. ေဖါက္ျပန္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ့ သားသမီးေတြလည္း ဘုရားက ေကာင္းၾကီးေပးရင္၊ ဒီကေန႔ .. သစၥာရွိတဲ့ မိဘမ်ားရဲ့ သားသမီးေတြဆိုရင္ ဘုရားသခင္က ဘယ္ေလာက္အထိမ်ား ဘုရားေကာင္ၾကီး ေပးခံစားရမလဲ...။


ကြ်န္ေတာ္ ၾသစေၾတးလွ်ားမွာ ေတြ႔ရတဲ့ လူငယ္တစ္ဦး၊ ကြ်န္ေတာ့ကို ေလဆိပ္ပို႔ရင္းနဲ႔ေပါ့ေနာ္ ကြ်န္ေတာ္   သူ႔ဟာ ေတာ္ေတာ္အဆင့္ျမင့္တယ္ေပါ့ေနာ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္ကလာတာ ၁၀ႏွစ္သားေလာက္က ေရာက္တယ္။ အခု အသက္ကေတာ့ ၃၀ ေလာက္ေပါ့။  သူက ကားေမာင္းရင္းနဲ႔ ကားမွာ ေရဒီယိုေတြ အကုန္လံုးပါတာေပါ့ေနာ္။  Communicate လုပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြ အကုန္ပါတယ္။  သူ႔ကို ေမးတဲ့လူက တကယ့္ ေအာ္စီ၊ ၾသစေၾတလ်န္းေတြက တကယ့္ကိုေပါ့ေနာ္ .. သူတို႔ရဲ့ အီလက္ထရြန္းနစ္ ကုမၼဏီက ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အခက္အခဲရွိတယ္။ ကူညီပါဦး ဆိုေတာ့   ကြ်န္ေတာ္နားေထာင္တယ္။ သူက ကားေမာင္းရင္းနဲ႔ Instruct ေပးတာ၊ မင္း .. ဒါကိုလုပ္၊  ဟာ .. အဲဒါမရဘူး၊ မရရင္ ဒီဟာလုပ္ ၊ ေနာက္ျပီးရင္ မင္း Try ၾကည့္၊ ျပီးရင္ ငါ့ကို ျပန္ေမး ...  ဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ .. နည္းနည္းစိတ္၀င္စားတာေပါ့၊  ဒါနဲ႔ .. မင္း၊ သားက ဘာလုပ္သလဲ .. ေမးေတာ့  ကြ်န္ေတာ္က  .. Technical Expert  ျဖစ္ပါတယ္ ..တဲ့။  သူတို႔က အေဆာက္အဦးေဆာက္တဲ့အခါမွာ အီလက္ထရြန္းနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့  Problem ရွိတိုင္း ကြ်န္ေတာ့ကို ေမးရပါတယ္ ..တဲ့။    ..   ဒီကုမၼဏီမွာ ကြ်န္ေတာ့္ကို Expert လုိ႔ ထားထားပါတယ္ .. တဲ့။ ဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ အံၾသသြားတယ္။ Expert ဆိုေတာ့ နည္းနည္းေႏွာေႏွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္ ...၊    ကြ်န္ေတာ္ ဒီ Blessing ကို ဘယ္လိုခံစားရပါသလဲ .. လို႔ စဥ္းစားေတာ့ ...ကြ်န္ေတာ့အေမလည္း ဒါေလာက္မဟုတ္ဘူး၊ အေဖလည္း ဒါေလာက္မဟုတ္ဘူး... ဒါေပမဲ့ ... ကြ်န္ေတာ့္ ႏွစ္ဖက္စလံုး အဖိုးက ဘုရားသခင္က တကယ္ခ်စ္တယ္..တဲ့။ ကြ်န္ေတာ့ရဲ့ အဖိုး .. ဟိုးဖက္အဖိုး .. ကလည္း ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္တယ္ ..တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဒီေကာင္းၾကီးကို ခံစားရတယ္ ..တဲ့။  

ဒီအတြက္ ေနာ္ ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဘုရားက ေကာင္းၾကီးေပးတဲ့ ဘုရားျဖစ္တယ္။ အိမ္ေထာင္ေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္တဲ့အရာက ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္မသြားဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္ သားသမီး၊ ကြ်န္ေတာ့ ေျမးေတြ ...another generation က ကြ်န္ေတာ္တို႔အေပၚ အမ်ားၾကီး ၾကည့္တယ္။ ဘုရားရဲ့ ဂရုဏာဟာ အိမ္ေထာင္ေတြေပၚမွာ တည္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္  ဒီကေန႔ ..... ဒီ (၃)ခ်က္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ေတြကို  ဆက္လက္ျပီး ပ်ိဳးေထာင္ျပီး သကာလ ေအာင္ျမင္ၾကပါ။ 

ပထမအခ်က္ .. ဘုရားသခင္ ေမတၱာနဲ႔ ျပည့္၀ေသာ မိခင္မ်ား၊ ဖခင္မ်ား ျဖစ္ပါေစ။ ဒုတိယ အခ်က္ .... တကယ္ပဲ ေလးအာကဲ့သို႔ေသာ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဘုရားကို ဖက္တြယ္တဲ့ .. မိခင္မ်ားျဖစ္ပါေစ၊ ဖခင္မ်ားျဖစ္ပါေစ။   ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္  .. . ဘုရားသခင္ ခုိင္းရင္ .. နားေထာင္ပါ။  ဘုရားရွင္က သိတယ္။ ဒီအိမ္ေထာင္ကို ဘယ္ေတာ့မွ ပစ္မထားဘူး၊  သားေတြ၊ သမီးေတြ၊ ေျမးေတြ အထိ.. ေကာင္းၾကီးေပးတဲ့ ဘုရားသခင္ျဖစ္တယ္။ Any Situation ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိမ္ေထာင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ဆံုးရႈံးျခင္း မေရာက္ဘူး၊  ဘုရားရွင္ လက္ထဲမွာရွိရင္ သူက အကုန္လံုး ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္  ... ဆိုတဲ့အေၾကာင္း .... ဒီေန႔ .. ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ရက္သတၱပါတ္မွာ .. အားလံုး ဘုရားရွင္ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္အားျဖင့္ ေကာင္းၾကီးခံစားရပါေစ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။....
ဆရာဂ်က္ဖရီ (29-Nov-2009 , Sunday Sermon)

အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္။  
ဆရာဂ်က္ဖရီသည္ ၁၉၉၀ တြင္ စင္ကာပူသို႔ ဆရာၾသဂတ္စတတ္၊ ဆရာထူး၊ ဆရာကေနဒီတို႔ႏွင့္အတူ Music အဖြဲ႔ ၇ေယာက္ခန္႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး .. ယခု ယုဒႆန္အသင္းေတာ္သို႔ ေအာက္ထပ္ ထိုင္ခံုငယ္မ်ားျဖင့္ စတင္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၉၀ မတိုင္မီက ဆရာဂ်က္ဖရီႏွင့္ Music အဖြဲ႔  ျမန္မာျပည္တခြင္ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အသင္းေတာ္မ်ားကို မ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့ပါသည္။  ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္  ဆရာဂ်က္ဖရီ ဦးေဆာင္ေသာ Music မစ္ရွင္မ်ားတြင္ စင္ကာပူယုဒႆန္ သင္းအုပ္ ဆရာေစာၾသဂတ္စတ္လည္း အတူပါ၀င္ခရီးစဥ္မ်ားစြာ ျမန္မာျပည္အႏွံ ခရီးထြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Music Mission ျဖင့္ အသင္းေတာ္မ်ားကို မ်ိဳးေစ စတင္ခ်ခဲ့ရာမွာ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ Perth တြင္ အေျခခ်ခဲ့သည္။ ၾသစေၾတးလ်ား သာမက အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအသင္းေတာ္မ်ားတိုင္ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ေသာ ဧ၀ံေဂလိဆရာၾကီးျဖစ္ပါသည္။

ယခု ယုဒႆန္အသင္းေတာ္တြင္ ပါ၀င္ဆပ္ကပ္ တရားေဒသနာေဟာၾကားရာတြင္ သူ၏မိသားစုႏွင့္အတူ ဦးစြာသက္ေသခံ မိတ္ဆက္စကားမ်ား ေျပာခဲ့ပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ခ်င္းမိုင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသင္းေတာ္မ်ား တိုးပြားေနသည္ကို ၁၅ႏွစ္အၾကာတြင္ သြားေရာက္မိတ္သဟာရျပဳခဲ့ပါသည္။ မိသားစု ဇနီးသည္ႏွင့္ သား၊သမီးမ်ား ခရီးၾကမ္း .. ေတာေတာင္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားကို ေက်ာ္လြား ေမာင္းႏွင္ေခၚေဆာင္သြားေသာျပီး၊ အလြန္ေခါင္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ဆရာၾကီးရိုင္ဒယ္ အားျဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး .. ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ဖ်ားနာ၊အသက္အႏၱရယ္မ်ားမွ ကြယ္ကာျပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ... ဇနီး နွင့္ သမီးတို႔က သက္ေသခံခဲ့ၾကပါသည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ ေနရာတြင္ ေကာ္ဖီအစားထုိးစိုက္ပ်ိဳးျပီး ..ကေလးမ်ားအားစာသင္ေက်ာင္းျဖင့္ Bean of Mission အမႈေဆာင္ေနေသာ ဆရာ. ဧ၀ံေဂလိလုပ္ေဆာင္ေသာ ဆရာသမီးႏွင့္ဖခင္ .. ဇနီး၊သားတို႔ မိသားစု သီဆိုခ်ီးမြမ္း ခဲ့ပါသည္။

The End...  Re-posted from Born Again Magazine 2009
Video Sermon to view - http://www.jbcs.org.sg/ezine/index.php/television