ဘစ္ေရွာ့ေမာယာႏွင့္ကြာလာလမ္ပူ၊ KLBC အသင္းေတာ္


ဘစ္ေရွာ့ေမာယာ
ကြာလာလမ္ပူ၊ KLBC အသင္းေတာ္ကို လာေရာက္ခြန္အားေပးဖို႔ဆိုတာထက္ ကြ်န္ေတာ္ကိုအားေပးဖို႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ္လာတဲ့အခါ အမ်ားၾကီးပဲ၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္သလိုပဲ။ ဒါေပမဲ့ရုပ္ရွင္ၾကည့္တာမဟုတ္ပါဘူး..။ ယံုၾကည္သူေတြအမ်ားၾကီးလာၾကတယ္မဟုတ္လား။ လူငယ္ေတြကိုေတြ႔တဲ့အခါ အမ်ားၾကီး၀မ္းသာပါတယ္။ မွာခ်င္တာေလးတခုရွိပါတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္ေရာက္တဲ့အခါ မာစတာ၊ေဒါက္တာဘြဲ႔အတြက္ စာသင္ေနသူမ်ားနဲ႔ေတြ႔ရပါတယ္။ သူတို ့ကိုေတြ႔ရတဲ့အခါ ၀မ္းသာစြာနဲ႔ေျပာခဲ့တာ မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္အတိုင္းေနထိုင္ၾကေပမဲ့ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာတခုကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာေမြးရျခင္းဟာ ဘုရားသခင္က ပစၥလက္ခတ္ေမြးခိုင္းျခင္းလား..ေမးရင္ မဟုတ္ပါဘူ။ ျမန္မာျပည္မွာေမြးရျခင္းဟာ God Purpose of being born in Myanmar ဘုရားသခင္အလိုေတာ္၊ စီမံခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ကိုျပန္လည္ အက်ိဳးျပဳဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအမ်ားၾကီးထြက္ရလာျခင္းကို မေျပာလိုပါဘူး။ ရွိတဲ့ေနရာကေန ျမန္မာျပည္ကိုျပန္လည္အက်ိဳးျပဳဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားၾကပါ။ ျမန္မာျပည္ကိုသတိရေစလိုပါတယ္။
တရုပ္ျပည္ၾကီးသေဘာက်တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့၁၅ႏွစ္ေလာက္က တရုပ္ျပည္က ႏိုင္ငံျခားကိုပညာသင္အမ်ားၾကီးသြားၾကတယ္။ ျပန္မလာၾကပါဘူး။ တာ၀န္ရွိတဲ့အရာရွိကေျပာတယ္ ၁၀ရာႏႈန္းေလာက္ျပန္လာရင္ေတာ္ပါျပီ ..ဆိုတယ္။ အခု တရုပ္ျပည္ တခါးဖြင့္ျပီး၊ စီးပြားေရးေတြေကာင္း အရမ္းတိုးတက္လာတဲ့အခါ မလာပါနဲ႔လို႔ေျပာတာေတာင္ ေရာက္လာေနၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားမွာ ညီအစ္ကိုေတြ ပညာသင္ၾကတယ္။ အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ မိသားစုအတူေနဖို႔သြားသူေတြရွိၾကမယ္။  စာသင္ရင္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္လုပ္ရင္းျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားမွာရသေလာက္ပညာေတြယူထားၾကပါ။
၂တိ ၁း ၂-၇ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ အဆင့္အတန္းရွိျပီး ၾကီျမတ္လွတဲ့ ရွင္ေပါလုဟာ ေထာင္ထဲေရာက္တဲ့အခါ စစ္သူရဲထံမွ ပညာယူပါတယ္။ စစ္သူရဲကဲ့သို႔ဆင္းရဲဒုကၡထဲမွာသည္းခံျခင္း၊  အမိန္႔ကိုနာခံရမယ္ ..ဆိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ရွင္ေပါလုဟာ ပညာတတ္၊ေခါင္းေဆာင္၊ ေရာမႏိုင္ငံသားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူေထာင္ထဲေရာက္တဲ့အခါ သူ႔ကိုေစာင့္တဲ့စစ္သားေလးဆီကေတာင္ ပညာယူပါတယ္။ စစ္သားရဲ့ဒုုကၡမ်ားနဲ႔အမိန္႔နာခံတတ္ပံုမ်ားကို ပညာယူပါတယ္။ အားေပးတာထက္ ျပန္ေႏႊးတယ္လို႔ပဲ ဆိုပါမယ္။  ျပည္ပေရာက္ေနသူမ်ားပညာယူျပီးျပန္လာတဲ့အခါ ျမန္မာျပည္ၾကီးအတြက္ ျမန္မာျပည္မွာ
အကယ္၍မျပန္လာႏိုင္ရင္လည္း သတိရၾကပါ။ ျမန္မာျပည္အတြက္ အနည္းက်ဥ္းလႈဒါန္းၾကပါ။

ဟိုးအရင္ကေတာ့ ျမန္မာေငြေၾကးက အားရွိတယ္။ တန္ဘိုးရွိခဲ့တယ္။ အခု ဒီဘက္ကေငြက အားရွိပါတယ္။ ဒီက မံုဘိုးေလး ပို႔ေပးလိုက္ရင္ ဟိုဘက္မွာ တလစာေလာက္ ေလာက္ငွပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အားေပးျခင္း၊ ေငြေၾကးနဲ႔ေထာက္ပံ့ျခင္းနဲ႔တခ်ိန္ျမန္မာျပည္ျပန္တဲ့အခါ အက်ိဳးရွိရွိနဲ႔ ျမန္မာျပည္ျပန္ႏိုင္တဲ့သူမ်ားျဖစ္လာဖို႔ပါ။

ဘုရားသခင္အားလံုးကို ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။
15-August-2011

Ref:
http://www.facebook.com/klymcf