ျပည္ပရာက္သင္းအုပ္ဆရာ - ႏွစ္သစ္ႏွင့္ငါ့အဘအိမ္ေတာ္ (ဦးေဇာ္မင္း၊ Rev, Dr)


ဆရာဦးေဇာ္မင္း
1.1.2012
ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာအလြန္ေကာင္းပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းသတၱ၀ါျဖစ္သည္။ မွားယြင္းခဲ့ေသာအရာမ်ားရွိေကာင္းရွိေသာ္လည္း၊ ရပ္ေနရန္မဟုတ္ပဲ ခရစ္ေတာ္ကိုကိုင္ထားျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္းအသက္တာျဖစ္သည္။

ဖီဂ်ီကြ်န္းစု ႏိုင္ငံေလးတခုတြင္ ကမၻာနာရီသည္သူ႔ႏိုင္ငံမွစတင္သည္။ ပထမဆံုးနာရီခံစားရေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံစံခ်ိန္သို႔တူရန္ တရက္ပိုရသည့္အခ်ိန္ကိုယူလိုက္ျခင္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုကိုခ်လိုက္သည္။ တိုင္းျပည္သားမ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ကိုေျပာင္းလိုက္သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ့တည္ေနရာသည္ ထိုင္းနိုင္ငံနဲ႔ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္တူ၍ စံေတာ္ခ်ိန္လဲတူရမည္။ ေန၀င္ေနထြက္ခ်ိန္က ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔တူေသာ္လည္း တကယ္တမ္းစံေတာ္ခ်ိန္ကို တနာရီေစာျပီး၊ ေဟာင္ေကာင္စံေတာ္ခ်ိန္နဲ႔အတူတူသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေဟာင္ေကာင္ကလူမ်ား ႏိုးထခ်ိန္၊ အိပ္ခ်ိန္ကို စင္ကာပူက အတူတူသတ္မွတ္လိုက္ျပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ Mind Set ကိုေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဟာင္ေကာင္ စေတာ့ရွယ္ရာေစ်းကြက္စတင္သည့္အခ်ိန္  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔၊ ေစ်းကြက္ဖြင့္ခ်ိန္ကို ေနာက္က်ျပီးရမဲ့အစား၊၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္တခ်ိန္တည္းသတ္မွတ္လိုက္ျခင္းက စီးပြားေရးေစ်းကြက္ကို အမီွလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေလာကအရာမွာေတာ့ Mind Set ေျပာင္းျပီးလုပ္ကိုင္ေပမဲ့၊  ရုပ္ရည္မေျပာင္းလဲေသာ္လည္း စိတ္ဓါတ္ကိုေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။


၀ိညာဥ္ေရးရာမွာေတာ့ ႏွလံုးသားခံယူခ်က္ကို ေျပာင္းျပီးလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။
ယံုၾကည္သူမ်ားတြင္ အေတြးအေခၚ၊ယံုၾကည္ခ်က္ေျပာင္းလဲျခင္းထက္ ႏွလံုးသားကိုေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။ နဂိုအတိုင္းေနမလား.. ႏွလံုးသားအသစ္ကိုေျပာင္းမလား..  ဆံုးျဖတ္ရာမွာ  ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာဘုရားျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ Reserved Money ကုန္သေလာက္ျဖစ္သြားျပီဟု သတင္းစာတြင္ဖတ္လိုက္ရသည္။ ပါတီအႏိုင္ရရန္ အစြမ္းကုန္သံုးပစ္လိုက္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အာဏာရပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံဘ႑ာကို ျပည္သူေတြကိုေပးကမ္းျပီး၊ မဲရေအာင္လုပ္သည္။  ဒီေတာ့ အခု ႏိုင္ငံရဲ့အရံေငြေၾကးေတြ အရမ္းနည္းပါး၊၊ကုန္သြားသည္ ..ဟုဆိုသည္။ ေလာကအရာမွာေတာ့ ေငြဆံုးရင္၊ ေငြနဲ႔လုိက္ၾကသည္။  ယံုၾကည္သူရဲ့အသက္တာမွာလည္း ဆံုးရံႈးမႈၾကံဳလာရင္ ခရစ္ေတာ္မပါပဲသြားလို႔မရပါ။  ခရစ္ေတာ္ပါဖို႔လိုအပ္သည္။ ဘုရားအလိုေတာ္လိုက္ျပီး ႏွလံုးသားနဲ႔သေဘာေပါက္မွ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာေတာ့ ေျမာက္ျမားစြာလူမ်ား အေတြးအေခၚ ဦးေႏွာက္နဲ႔ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ။ ယံုၾကည္သူ သားသမီးမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ႏွလံုးသားျဖင့္အလုပ္လုပ္ၾကပါသည္။

ဆံုရံႈးျခင္းဆိုတာ အလွဲ႔က်လာတတ္ပါတယ္။ လုကာ၁၅တြင္ ေပ်ာက္ေသာသားအေၾကာင္းကို ေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။ သူ၏အဓိကအေၾကာင္းသည္ ဆင္းရဲ၊ အစားငတ္မြတ္ျခင္းမဟုတ္ပါ ..ငါ့အဘအိမ္ေတာ္တြင္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ မလံုျခံဳျခင္းကို ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ ေပ်ာက္ေသာသားသည္ အဘထံမွ အေမြေတာင္းသည္။ အခ်ိန္မတန္ပဲေတာင္းသကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္မွာ၊ ဓမၼေဟာင္းအရ အေဖ၊အေမ မဆံုးပါးခင္ အေမြေပးေလ့ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ အဘအိမ္ေတာ္တြင္မေနပဲထြက္သြားျခင္းသည္ ျဖစ္သည္။ ငါ့အဘအိမ္တြင္ေနထိုင္ရန္လိုပါသည္။ ငါ့အဘအိမ္ကိုသတိရဘို႔ အေရးၾကီးပါသည္။

ဒါ၀ိတ္မင္းၾကီးသည္ ဗာသေရွဘႏွင့္မွားယြင္းျပီးေသာအခါ ပေရာဖက္နာသန္မွ အျပစ္ကိုေဘာ္ျပခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ဒါ၀ိတ္မင္းၾကီးသည္အဘအိမ္ေတာ္ကို ေဆာက္လိုလွေသာ္လည္း ေဆာက္ခြင့္မေပးခဲ့ပါ။ ႏွလံုးသားျဖင့္အုရားအိမ္ေတာ္ကိုေဆာက္လိုေသာ္လည္း သားျဖစ္သူေဆာ္လမြန္ကိုသာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ဗာသေရွဘကို မွားယြင္းျခင္းတြင္ အဆင့္ဆင့္အမွားမ်ားစြာလုပ္ခဲ့သည္။ ခင္ပြန္းသည္ ဥရိယကိုျပန္လာေစျခင္း၊ ေရွ႔တန္းျပန္တက္ကာ၊ က်ဆံုးေစျခင္း၊ က်န္ရစ္သူဇနီးသည္ ဗာသေရွဘကို မိဘုရားအရာေျမွာက္ျခင္း..စသျဖင့္ လူ႔အၾကံျဖင့္ သူ႔အျပစ္ကိုဖံုးခဲ့သည္။ မ၀န္ခံခဲ့ပါ။ ထို႔အတြက္ ပေရာဖက္နာသန္အားျဖင့္ ဘုရား၏ဆံုးမျခင္းကိုခံရသည္။ ဒါ၀ိတ္မင္းၾကီးအား ေနာင္တရေစခဲ့သည္။ ဘုရားက ဒါ၀ိတ္မင္းကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ဆံုးမျခင္းခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘုရင္ၾကီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားေက်နပ္သည့္အထိ ေနာင္တရခဲ့သူ၊ ငိုေၾကြး၊အစာေရွာင္၊ဆုေတာင္းခဲ့သူျဖစ္သည္။

ေျပာင္လဲျခင္းဆိုသည္မွာ ..ဥပမာ ..မဆဲတတ္၊မလိမ္တတ္တတ္ေသာ္လည္း တခ်ိန္တြင္ကြယ္ရာေနရာ၌ ဆဲျခင္း၊လိမ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္တတ္ျခင္းသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမဟုတ္ပါ။ သင္တို႔မေျပာင္းလဲလွ်င္ ပေရာဖက္နာသန္ကဲ့သို႔ သင့္အျပစ္ကိုေဘာ္ျပမည့္သူကို ဘုရားရွင္ေစလႊတ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္သစ္တြင္ ေနာင္တရရန္ ျဖစ္လာရန္ျဖစ္သည္။

အသင္းေတာ္တြင္ဦးေဆာင္သူမ်ားအား အားေပးခ်င္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္အတြက္ရပ္တည္ေသာအသင္းေတာ္ျဖစ္သလို မွားလွ်င္လဲ မွားသည္၀န္ခံေသာ ဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ရန္လိုပါသည္။ ႏွစ္သစ္ကို အဘအိမ္သို႔၀င္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္..။

သင့္ႏွလံုးသာအမွန္ႏွင့္၀န္ခံေတာင္းပန္ရန္ အားေပးလိုပါသည္။

ေနာင္တႏွင့္လာေသာသူကို ဘုရားရွင္က ေနရာမွန္ကိုျပန္ေပးပါသည္။ ေပ်ာက္ေသာသားကိုလည္း အဘက သားေနရာမွန္ကိုျပန္ေပးပါသည္။ ေနာက္တဖန္ျပန္ထြက္သြားသည့္အမွားမ်ိဳးထပ္မလုပ္ေတာ့ပါ။ ဒါ၀ိတ္မင္းၾကီးလည္း ေနာင္တျဖင့္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျပီး၊ ေနာက္တဖန္ ဗာသေရွဘကို မွားယြင္းေသာအမႈမ်ိဳးမလုပ္ေတာ့ပါ။ အမွားကို လံုး၀စြန္႔လႊြတ္လိုက္ျပီး အဘအိမ္ေတာ္တြင္၀င္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ရွင္ေပါလု ..မေျပာင္လဲခင္က ခရစ္ယန္မ်ားကိုညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့ေသာ ေရွာလုဘ၀တြင္ျဖစ္သည္။ ေရွာလုက ယံုၾကည္သူမ်ားကိုဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္ရန္ အခြင့္စာကိုရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေယရႈေနာက္လိုက္သူမ်ားကို အၾကီးက်ယ္ဖ်က္ဆီးရန္ လာခဲ့သည္။ ဒမသက္ျမိဳ႔အနီးတြင္ ျဖက္ကနဲအလင္းျဖင့္ ခံလိုက္ရျပီး သခင္ေယရႈအသံျဖင့္ ငါ့ကိုအဘယ္ေၾကာင့္ညွင္းဆဲသနည္း။ ငါကားသင္ညွင္ဆဲေသာေယရႈျဖစ္သည္ ..ဟုဆိုသည္။ ထိုအခါ ေရွာလုက သေဘာေပါက္သြားသည္။ ဘ၀ေဟာင္းက မွားခဲ့သည္ကို သိရွိခဲ့သည္။ အသက္တာေဟာင္းတြင္ စြဲလမ္း၊မွားယြင္းခဲ့သူမ်ား ..ဆင္ျခင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေရွာလုအျဖစ္မွ ေပါလုအျဖစ္သို႔ ဘ၀သစ္ကိုေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ယခင္က ဖာရိရွိ၊ က်မ္းတတ္ဘ၀မွ ..ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ ဘ၀ေဟာင္းကို ေယရႈ၏ကားတိုင္အားျဖင့္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ပန္းတံုးတိုင္သို႔ဦးတည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

စိတ္ဓါတ္က်၊ အဆင္မေျပခ်ိန္မ်ားတြင္ ဓမၼဆရာ (သို႔မဟုတ္) ေလာကေကာင္ဆယ္လာ ထံသြားရသည္။ အေျဖရွာၾကသည္။ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အဘအိမ္ေတာ္တြင္ ေနထိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

မ်က္စိမျမင္လူနာကို အားေပးစကားေျပာၾကားႏိုင္သူတဦး ေသဆံုးသြားေသာ္လည္း တမ္းတစရာျဖစ္ရသည္။ ဘုန္းေတာ္ထင္ရ်ားေစသည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဒီေန႔ ႏွစ္သစ္ဆံုးျဖက္ရာတြင္ သင့္အားျဖင့္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဆံုးျဖက္ခ်က္မ်ားခ်ရန္ျဖစ္ပါသည္။

အားလံုးကိုဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ.။

The End..