ေမာ္လျမိဳင္ ေဒါက္တာေစာ၀ါးထူး ကြယ္လြန္ – Dr. Saw Wah Htoo passes away

ဓာတ္ပုံသတင္း
ေအာက္တုိဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၁ နာေရးေၾကာ္ျငာျဖတ္စေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ အနာႀကီးေရာဂါျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဆးရုံတြင္ တာ၀န္ယူခ့ဲေသာ ေဒါက္တာေစာ၀ါးထူးသည္ အဂၤါေန႔က ကြယ္လြန္သြားသည္။
ဆရာႀကီး ကြယ္လြန္ေၾကာင္း နာေရးေၾကာ္ျငာကုိ ယေန႔ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒါက္တာေစာ၀ါးထူး၏ အမည္သည္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔၏ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ဂုဏ္ျပဳအစီအစဥ္
ပထမအဆင့္ ဆန္ကာတင္ စာရင္း ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲသည္။ သားတစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာေလး၀ါးထူး-မသင္းသင္းထူး ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ စင္ကာပူ ယုဒသန္(ျမန္မာ)ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ အတြင္းေရးမႈးအျဖစ္၄င္း၊ အခန္းက႑အစံုတြင္ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိုးမခမွတဆင့္ မုရန္တြင္ တင္ျပပါသည္။
Ref:
http://moemaka.com/2011/10/dr-saw-wah-htoo-passes-away/