ဧရာစတီျမစ္ဆံုအတြက္ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း


မုရန္အင္တာနက္သည္
အသက္ရွင္ေသာထာ၀ရဘုရားသခင္ ေကာင္းျမက္ေၾကာင္းမ်ားကို ေဖၚျပပါသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ကို ကခ်င္ျပည္မွ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုကြယ္ေသာ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယန္၊ ရုိမင္ကက္သလစ္ခရစ္ယန္မ်ား အသင္းေတာ္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဆုေတာင္း၊ တင္ျပခဲ့သည္မ်ာ ၅ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ အစိုးရအမိန္႔အရ လူေန၊ ရြာမ်ားကို ဖယ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကားတိုင္ၾကီးကို မေရႊ႔ပါ။ ကားတိုင္သည္ ေရကာတာေအာက္တြင္ ထာ၀ရရွင္သန္ေနမည္ ဟု ေဒသခံ၊ခရစ္ယာန္မ်ားက ယံုၾကည္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသစ္မွ သမၼတၾကီး ဥိးသိန္းစိန္က အံ့ၾသဘြယ္ရာ ထိုေရကာတာစီမံကိန္းၾကီးကိ ေရႊ႔ဆိုင္းရန္ ယေန႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို အစိုးရသစ္က အေလးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ား ရာစုႏွစ္တစ္၀က္ေက်ာ္ ခံစားေနရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္းစျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါသည္။

ျမန္မာျပည္သားအားလံုး ခရစ္ေတာ္ကို သိရာမွ၊ လက္ခံလာရန္အတြက္ ဆက္လက္ဆုေတာင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။

**************************

ထုတ္ျပန္ခ်က္စာမွာ

ႏွစ္ ၃၀ လွ်ပ္စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအရ ေနာက္ထပ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၆၄ ခုႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စက္ရံု ၃ ရံု အပါအဝင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ စက္တပ္ဆင္အား ေလးေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာ ရွိပါသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေမခႏွင္ ့မလိခ ျမစ္ဝွမ္းရွိ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ၈ ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ေငြအရင္းအႏွီးျဖင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ အဆိုပါျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအတြင္း ေအာက္ပါအတိုင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိပါသည္။

(၁) ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံုပိုင္းအတြက္ သဘာဝေပးထားေသာ Lank Mark မ်ား ျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆံု သဘာဝအလွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ျခင္း

(၂) ျမစ္ညာပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ား ေရျမဳပ္၍ ၎တို႕၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမ်ား ဆံုးရႈံးပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း

(၃) ပုဂၢလိက ေငြအရင္းအႏွီးမ်ား စိုက္ထုတ္၍ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ကၽြန္းခင္းႏွင့္ ရာဘာခင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားႏိုင္ျခင္း

(၄) ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းရွိ ေရခဲေတာင္မ်ား ၿပိဳျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းႏိုင္ျခင္း၊ အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ျမစ္ဆံုေအာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား ေသေၾကပ်က္စီး ဆံုးရႈံးႏိုင္ျခင္း

(၅) ဧရာဝတီျမစ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ႕အခ်ိဳ႕မွာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိေနသည္ကို ၾကားသိေနရပါသည္။ မိမိတို႕အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္သည့္ အစိုးရျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵကို အေလးထားရပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အေလးထား၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ သိုပါ၍ မိမိတို႕ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ေစဘဲ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ မရွိႏိုင္သည့္ အျခားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို မိတ္ဝတ္မပ်က္ေစဘဲ သေဘာတူ လက္ခံ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဤလႊတ္ေတာ္သို႕ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အံ့ၾသျပီး၊ မထင္မွတ္ခ်က္ေတြပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္းပါးတစ္ခု ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ကိုးရီးယားနဲ႔ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရာဇ၀င္


ျမန္မာျပည္ MRTV မွ ကိုရီးယားရုပ္ရွင္ Secret Sunshine အေၾကာင္း အက်ဥ္းေရးရလွ်င္

မုရန္