ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ - က်မ္းပိုဒ္မ်ားအလြတ္ရေအာင္လုပ္နည္း


က်မ္းပိုဒ္မ်ားအလြတ္ရေအာင္လုပ္နည္း
ဆာလံ ၁၁၉း၁၁  ကိုယ္ေတာ္ကို မျပစ္္မွားဘဲ ေနႏိုင္မည္အေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ႏွလံုးထဲမွာ သိုထားပါၿပီ၊၊

က်မ္းပိုဒ္မ်ားအလြတ္ရျခင္းဟာ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးထြားမႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းရဲ့ေအာက္ က်ေရာက္သြားျခင္းမွလဲ ကင္းလြတ္တယ္...လို႔ ..က်မ္းစာမွာေရးထားပါတယ္။ ဆာလံ ၁၁၉း၁၁ မွာလည္း ကိုယ္ေတာ္ကို မျပစ္္မွားဘဲ ေနႏိုင္မည္အေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ႏွလံုးထဲမွာ သိုထားပါၿပီ၊၊ ..လို႔ ဆိုပါတယ္။

အကယ္၍ သင္ဟာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို အလြတ္မရဘူးရင္ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈရွိပါတယ္။ အခုအလြတ္က်က္မွတ္နည္းကို-သင္လုပ္ႏိုင္သလို လူတိုင္းလည္းလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုစတင္ အလြတ္က်က္မယ္ဆိုတာ သင္ဘယ္ေလာက္စမတ္က်တယ္ ဆိုတာနဲ႔မဆိုင္ပါဘူး၊ သင္တျခားေလာကအရာေတြကို မွတ္မိႏိုင္တာနဲ႔လည္းမဆိုင္ပါဘူး၊

က်မ္ပုဒ္မ်ား အလြတ္က်က္တဲ့နည္းကေတာ့

၁။ က်မ္းပုဒ္တခုကိုေရြးပါ။ အဲဒီက်မ္းပိုဒ္ဟာ သင္အလြတ္ရဖို႔လိုတဲ့က်မ္းပိုဒ္ျဖစ္ရပါမယ္။ သင့္ဘ၀ကို ေျပာင္းလဲေစတဲ့က်မ္းပိုဒ္ျဖစ္တယ္လို႔ သင္ထင္ျမင္တဲ့က်မ္းပိုဒ္ျဖစ္ရပါမယ္။

၂။ က်မ္းပိုဒ္ေနရာကိုရြတ္ပါ။ က်မ္းစာထဲက က်မ္းပိုဒ္ကို ေတြ႔တဲ့ေနရာလိပ္စာပါ။ က်မ္းပိုဒ္အလြတ္ရဖို႔ ဒီအခ်က္ဟာ အခက္ခဲဆံုးအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းပိုဒ္မရြတ္ခင္ နဲ႔ က်မ္းပိုဒ္ရြတ္အျပီး က်ယ္ေလာင္စြာ က်မ္းပိုဒ္ေနရာကိုရြတ္ဆိုပါ။

၃။ က်မ္းပိုဒ္ စာသားကိုက်ယ္ေလာင္စြာ၊အၾကိမ္မ်ားစြာရြတ္ဆိုပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖတ္တိုင္းမမွတ္မိႏိုင္ပါဘူး။ နားထဲမွာလဲ အၾကိမ္မ်ားစြာ၊ ၾကားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲပဲ မွတ္သား၊ေလ့လာ၊က်က္မွတ္ရပါတယ္။

၄။ စာလံုးအတိအက်၊က်က္မွတ္ပါ။ ကိုယ္ထင္တဲ့အတိုင္းေပါ့ေပါ့တန္တန္မရြတ္ပါနဲ႔။ က်မ္းစာလာတဲ့အတိုင္းေလ့လာပါ။

၅။ တပတ္ကိုက်မ္းပိုဒ္တခုပဲက်က္မွတ္ပါ။ အခ်ိန္ၾကာလာခ်ိန္မွာ တေန႔ကိုက်မ္းပိုဒ္၂ခုအလြတ္က်က္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အခုေတာ့ ေျဖးေျဖးပဲစပါ။ တပတ္က်မ္းပိုဒ္တပိုဒ္ပဲ အလြတ္က်က္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ တႏွစ္ကို ၅၂ပိုဒ္ အလြတ္ရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ၅၂ပိုဒ္ဟာ ခရစ္ယာန္အသက္တာအတြက္အဓိကအက်ဆံုးက်မ္းပိုဒ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင္ဟာ တစ္ပါတ္ကို က်မ္းပိုဒ္၂ခုအလြတ္က်က္ႏိုင္ရင္ တစ္ႏွစ္ဆို က်မ္းပိုဒ္၁၀၀ေက်ာ္ အလြတ္ရသြားမယ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သင္ဟာလူအမ်ားနဲ႔တန္းတူက်မ္းပိုဒ္ရသူတေယာက္ျဖစ္လာပါမယ္။

က်မ္းစာတအုပ္လံုး၊ က်မ္းပိုဒ္မ်ားစြား အလြတ္ရသူမ်ားကို သင္ၾကားဖူး၊ျမင္ဖူးႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လူရည္ခြ်န္မ်ားမဟုတ္ပါ။ သူတို႔ဟာ သူတို႔လုပ္မဲ့အရာကို ဆံုးျဖက္ခ်က္ခ် တခုျပီးမွတခု လုပ္ကိုင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

Rick Warren is the founding pastor of Saddleback Church in Lake Forest, Calif., one of America's largest and most influential churches. Rick is author of the New York Times bestseller The Purpose Driven Life. His book, The Purpose Driven Church, was named one of the 100 Christian books that changed the 20th century. He is also founder of Pastors.com, a global Internet community for pastors.