ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေၾကညတ္ေအာင္၀ါးစား၊စျမံဳျပန္ျခင္းအား ဘုရားအလိုေတာ္ရွိသည္။


ေယာရႈ ၁း၈ ထုိပညတၱိက်မ္းစာ၌ ေရးထားသမွ်အတုိင္း က်င့္မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအလိုငွါ က်မ္းစာကိုမဘတ္မရြတ္ဘဲမေန၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ၾကည့္ရႈဘတ္ရြတ္ရမည္။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္ အႀကံထေျမာက္၍ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။

ကြ်ႏ္ုပ္ က်မ္းစာနက္နဲစြာေလ့လာျခင္း၊ ေကာင္းေပ့ဆိုသည့္ေဒသနာတရားနားေထာင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္စဥ္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ သမၼာတရားကို အံ့ၾသမိသည္။ သို႔ႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ၃၅ႏွစ္က ပထမဆံုးစာအုပ္ ရစ္၀ါရင္၏က်မ္းစာေလ့လာျခင္း ကို ကြ်ႏ္ုပ္ေရးသားခဲ့သည္။ နည္းလမ္း ၁၂ခုရွိပါသည္။ ဥပမာ .. အခန္းအလိုက္ေလ့လာျခင္း၊ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ေလ့လာျခင္း၊ က်မ္းပိုဒ္အလုိက္ေလ့လာျခင္း..စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ကြႏ္ုပ္ႏွစ္ျခိဳက္ေသာ က်မ္းစာေလ့လာနည္းတခုမွာ ဘုရား၀တ္ျပဳလွ်က္(ေက်ညတ္ေအာင္စျမံဳျပန္) က်မ္းစာေလ့လာျခင္း Devotional Bible Study ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းသည္ အေရွ႔တိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားတရားက်င့္ထိုင္ျခင္း Meditation ႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္မည္။ "တရားထိုင္ျခင္း" ဆိုသည့္စကားလံုးသည္ ခရစ္ယန္မ်ားအဖို႔ မေကာင္းေသာစကားလံုးျဖစ္မည္။ တရားထိုင္ျခင္း ဆိုလွ်င္ ျငိမ္သက္စြာ ေျခတင္ျပင္ေခြထိုင္ျပီး မ်က္စိမွိတ္၊ႏႈတ္မွျဖစ္ေစ၊စိတ္မွျဖစ္ေစရြတ္ဖတ္ဆင္ျခင္ေနသူကို ျမင္ေယာင္မိေပလိမ့္မည္။

ထိုသို႔ ဆင္ခ်င္ရြတ္ဖတ္နည္းမွာ အေရွ႔တိုင္းသားမ်ား (သိုမဟုတ္) ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား တရားထိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ဆင္ခ်င္ရြတ္ဖတ္နည္းမွာ ထိုကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ။ အဂၤလိပ္လို Meditation ဟုပင္ေခၚပါစို႔။ ထိုစလံုးကို NIV အဂၤလိပ္က်မ္းစာတြင္ ၂၉ၾကိမ္ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ဘုရား၀တ္ျပဳလွ်က္(ဆင္ျခင္စျမံဳျပန္လွ်က္)က်မ္းစာေလ့လာျခင္း Meditation ကို ဘုရားအလိုေတာ္ရွိသည္။

ေယရႈ ၁ း၈ က်မ္းပိုဒ္တြင္ ထုိပညတၱိက်မ္းစာ၌ ေရးထားသမွ်အတုိင္း က်င့္မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအလိုငွါ က်မ္းစာကိုမဘတ္မရြတ္ဘဲမေန၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ၾကည့္ရႈဘတ္ရြတ္ရမည္။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္ အႀကံထေျမာက္၍ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ ဟု ဆိုသည္။ ဘုရားဂတိေတာ္ရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အၾကံထေျမာက္ေအာင္ျမင္လိုပါက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (က်မ္းစာ)ကို ေန႔ညမျပတ္ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့၊ စျမံဳျပန္ ဖတ္ရႈရေပမည္။

မည္ကဲ့သို႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ရမည္နည္း၊  အဂၤလိပ္စာလံုးတြင္ "meditation" အဓိပၸါယ္ကို "rumination" ဟု ဖြင့္ထားသည္။ ထိုစကားလံုးမွာ ျမန္မာလို ေၾကညက္ေအာင္၀ါစားစျမံဳျပန္ျခင္း ဟု ဘာသာျပန္ပါမည္။ ႏြားမ်ား စားျပီးေသာျမက္မ်ားကို ဗိုက္ထဲမွျပန္ထုတ္ျပီး ျငိမ္သက္စြာထိုင္ကာ တျမံဳျမံဳႏွင့္ စျမံဳျပန္ေနျခင္းကို ျမင္ဖူးမည္ျဖစ္သည္။

ဘုရား၀တ္ျပဳလွ်က္(ဆင္ျခင္စျမံဳျပန္လွ်က္)က်မ္းစာေလ့လာျခင္း Devotional Bible Study သည္ ႏြားကဲ့သို႔ စျမံဳျပန္ျခင္းနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ႏြား၏ပါးစပ္သည္ သူ၏အစာမ်ားကို တံေထြးအရည္မ်ားႏွင့္ေရာေႏွာေပးရင္း အစာကိုေၾကညွတ္ေအာင္၀ါေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေၾကညွတ္ေအာင္၀ါးေပးမွ စားျပီးေသာျမက္မ်ားသည္ အဟာရ၊ဗီတာမင္မ်ားထြက္လာျပီး လူမ်ားအတြက္ အေကာင္းစားႏြားႏို႔၊ဒိန္ခဲ၊အမဲသားမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္မဟုတ္ပါလား။ စားျပီးေသာျမက္တပင္မက်န္ေအာင္ ေၾကညွတ္ေစသည့္ စျမံျပန္နည္းပင္ျဖစ္သည္။

က်မ္းစာကေျပာေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္စျမံျပန္နည္းျဖင့္ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ေက်ညွတ္စြာသေဘာေပါက္ေစသည္။ ထာ၀ရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ စာလံုးတလံုးစီ၏ အဓိပၸါယ္ကိုသိရွိျပီး လိုက္ေလွ်ာက္ေသာ အသက္တာျဖစ္ေစသည္။

စျမံျပန္က်မ္းစာေလ့လာနည္းအေၾကာင္းေျပာရလွ်င္
- သင့္မွာ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ေနရာရွိျပီလား၊ ဘယ္လို စျမံဳျပန္က်မ္းစာေလ့လာရမည္နည္း
- ေအာင္ျမင္၊ၾကြယ္၀ေသာဘ၀အသက္တာဆိုသည္မွာ သင့္အဆြက္ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ? ဘုရားဆိုလိုေသာ ေအာင္ျမင္၊ၾကြယ္၀ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ? 

ရစ္၀ါရင္၏ Daily Hope - Devotion ကို ျမန္မာဘာသာသို႔ျပန္ဆိုသည္။ ေမာင္သာမန္

ရစ္၀ါရင္သည္ ကာလီဖိုးနီးယားမွ Saddleback Church, ကို စတင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အေမရိကားတြင္ အၾကီးမားဆံုးၾသဇာအရွိဆံုးေသာ အသင္းေတာ္တခုတြင္ပါ၀င္သည္။ ရစ္၀ါရင္ေရးသားေသာ The Purpose Driven Life သည္ နယူေယာက္တိုင္းမ္တြင္ အေရာင္းေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အျခားစာအုပ္ျဖစ္ေသာ The Purpose Driven Church သည္ ၂၀ရာစုကို ေျပာင္းလဲေစသည့္ ခရစ္ယာန္စာအုပ္၁၀၀တြင္ တခုအပါ၀င္ျဖစ္သည္။ သင္းအုပ္မ်ားအတြက္  Pastor.com ၀က္ဆိုဒ္ကိုလည္း စတင္ခဲ့သည္းျဖစ္သည္။