မိမိစိတ္ႏွလံုုးကိုု ကာကြယ္ပါ

မိမိကိုုယ္ခႏၶာထဲက ထြက္တဲ့အရာမွန္သမွ်ဟာ မိမိကိုုယ္ခႏၶာထဲမွာ ဘာေတြထည့္ေနသလဲဆိုုတာနဲ႔ ဆိုုင္ပါတယ္။ အခုုေခတ္မွာ က်မ္းမာတဲ့ အစားအစာေတြရဲ့ အက်ိဳးေက်းဇဴးနဲ႔ မက်မ္းမာတဲ့ အစားအစာေတြရဲ့ ဆိုုးက်ိဳးေတြကိုု ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အားလံုုး သိေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အားလံုုး အျမဲတမ္းလိုုလိုု နည္းမွန္လမ္းမွန္ စားေသာက္ေနၾကမွာ မဟုုတ္ေပမဲ့လည္း စားေသာက္တဲ့ နည္းလမ္းမွန္ကိုုေတာ့ သိေနၾကပါတယ္။
မိမိရဲ့ ကိုုယ္ခႏၶာက်မ္းမာေရးကိုု အေရးေပး ဂရုုစိုုက္တယ္ဆိုုရင္ မိမိပါးစပ္ထဲကိုု ထည့္တဲ့ အစားအေသာက္ကိုု သတိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ့ ကိုုယ္ခႏၶာထဲမွာ ၀ိညာဥ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ က႑လည္း ရွိျပီး အဲဒီ ၀ိညာဥ္ကိုု စာဖတ္သူဟာ မက်မ္းမာေစတဲ့ ၾကားျခင္း၊ျမင္ျခင္းေတြနဲ႔ အစာေကြ်းဖိုု႔ရန္ လြယ္ကူလွပါတယ္။ တကယ္လိုု႔မ်ား စာဖတ္သူဟာ အဆိုုးျမင္တဲ့ စကားေတြ၊ စာဖတ္သူအတြက္ ဘုုရားအလိုုမရွိတဲ့ ဆန္႔က်င္ဖက္စကားေတြကိုုသာ သိသိၾကီးနဲ႔ တမင္သက္သက္ လက္ခံနားေထာင္ေနမယ္ဆိုုရင္၊ အဆိုုးျမင္ မေကာင္းတဲ့အရာေတြသာ မိမိထဲကေနထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ မက်မ္းမာေစတဲ့ ျမင္ကြင္းေတြကိုုပဲ ေရြးခ်ယ္ၾကည့္မယ္ဆိုုရင္၊ စာဖတ္သူရဲ့ ၀ိညာဥ္ခႏၶာကိုုယ္ၾကီးဟာ ညိွဳးႏြမ္းမွဳကိုု ခံစားေနရပါလိမ့္မယ္။
အျခားအရာေတြထက္ မိမိ နားနဲ႔ မ်က္စိကိုု ကာကြယ္ပါ။ မိမိ ပါးစပ္ဟာ ကိုုယ္ခႏၶာရဲ့ တံခါး၀ျဖစ္သလိုု၊ မိမိ နားနဲ႔မ်က္စိေတြဟာလည္း မိမိ စိတ္ႏွလံုုးနဲ႔ ၀ိညာဥ္ အတြက္ တံခါး၀ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
မ်က္စိကား ကိုယ္၏ဆီမီး ျဖစ္၏။ ထိုေၾကာင့္မ်က္စိၾကည္လင္လွ်င္ တကိုယ္လံုးလင္းလိမ့္မည္။
(မႆဲ ၆း၂၂)
နာမေတာ္အားျဖင့္
လွမင္းသူ

ရစ္၀ါရ၏ Daily Hope ကုိဆီေလ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ထားသည္။