သခင့္စကား အမွတ္စဥ္ ၁၂၀ ၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၁


မင္းေအာင္သက္လြင္

ေဘာ္ဒါေတြ အားလံုး အတြက္
သခင့္စကား အမွတ္စဥ္ ၁၂၀
ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၁ ကို ေပးပို႕လိုက္ပါတယ္။
ီDownload link:
http://www.jbcs.org.sg/NewLordsWord/doc/AUG2011.pdf


ရိုးရိုး attach file ကေတာ့ black & white ျဖစ္တဲ့အတြက္ printer နဲ႕ ပြားမဲ့သူေတြ အတြက္ ျဖစ္ၿပီး
colour  file ကေတာ့ email နဲ႕ forward ပြားမဲ့ သူေတြ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ရာ file ကို down load ယူလိုက္ၾကပါဗ်ာ။


စိတ္ညစ္စရာေတြအတြက္ ေခါင္းကုတ္မေနဘဲ
သိပ္ခ်စ္စရာေလးကို ေဒါင္းလုတ္ ယူလိုက္ပါ။

အေစခံလမ္းမွ -
မင္းေအာင္သက္လြင္
အယ္ဒီတာ
(သခင့္စကား- ၀ိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္)


Contents: ခ်စ္သူရွင္းတမ္း(၃) - မင္းေအာင္သက္လြင္၊ အကြ်ႏ္ုပ္၏အားကိုးရာ - Snow ရခိုင္ေျမ၊  ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးလူ - Polaweh၊  မ်က္ရည္ - မင္းထြန္းသက္လြင္၊ အခ်စ္ဆံုး - ေနာ္ရွားရွိထူး(လြိဳင္ေကာ္)၊  ျပဳံးေပ်ာ္ႏိုင္ဖို႔အျပစ္ကိုခြင့္လႊတ္စို႔ - ေမရီ(ဖ်ာပံု)၊ သက္ေသခံခ်က္ - F Penny(mizo)၊ သက္ေသခံခ်က္ - TYT family၊  တူမေလးသို႔ေပးစာ - အန္တီ၊ သူ႔အခ်ိန္နဲ႔သူ - အန္တီတစ္ဦး၊ သက္ေသခံခ်က္ - မၾကီး၊  သူငယ္ခ်င္းသို႔ေပးစာ - နန္းရထိုက္၊  ခ်စ္သူတိုင္းသိပါေစ - Oh JJ (ဂ်ဴလီယာ) ေရႊပညတ္ - မာရာနသာနီနီခိုင္၊  သက္ေသခံခ်က္ - အယ္ဘြယ္ (သံေတာင္ၾကီး)၊  ထမ္းပိုး - ဆင္ျမဴရယ္စိုးလြင္၊ သက္ေသခံခ်က္ - ဒီဇင္ဘာႏွင္း၊  သန္းၾကြယ္သူေဌး - မင္းေအာင္သက္လြင္၊ 
ီDownload link:
http://www.jbcs.org.sg/NewLordsWord/doc/AUG2011.pdf

.