ကမၻာ့အၾကီးဆံုးအသင္းေတာ္ ႏွင့္ အနာေရာဂါျငိမ္းျခင္းဦးသန္းစုိး (စင္ကာပူ)

သခင္ေယရႈႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း
ကြ်ႏ္ုပ္က်မ္းစာဖတ္ရင္း သခင္ေယရႈကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရျပီး ကြ်ႏ္ုပ္ဘ၀တြင္လည္း အံ့ၾသဘြယ္ရာမ်ားကို ေတြ႔ၾကံဳလာရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္မက်န္းမာေသာ္လည္း ေန႔စဥ္က်မ္းစာကိုဖတ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့အတြက္ေတာ့ ဖတ္ရင္းဖတ္ရင္း လက္ကမခ်ခ်င္ေအာင္ ဖတ္ေကာင္းလာသလို အိုက္စခရင္၊ ေခ်ာကလက္တို႔ စာေရးသလို အရသာရွိျပီး ေပ်ာ္ေမြ႔လာပါသည္။ မိန္းကေလးေျပာခဲ့သလို ဖတ္ေကာင္းလာသည္သာမက အခ်ိဳ႔က်မ္းပိုဒ္ မ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။ သခင္ေယရႈ ကုသေပးခဲ့ေသာ မ်က္မျမင္ ဗာတိမဲကို ျမင္ေစျခင္း  ၃၈ႏွစ္ၾကာ လက္ေျခ၊ ေသသူကို လမ္းေလွ်ာက္ေစျခင္း၊ လာဇရုကို အသက္ျပန္ရွင္ေစျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကို ဖတ္ရသည့္အခါ အံ့ၾသမိျပီး ကြ်န္ေတာ့လည္ေခ်ာင္းထဲ စို႔ႏွင့္ထိုးသလို ခံစားရပါသည္။ လာဇရုကို ေသျခင္းမွ ရွင္ေစေသာ ဘုရားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အဆုပ္နာေရာဂါကိုလည္း ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္မွာ ေသခ်ာပါသည္ ဟု ကြ်န္ေတာ္စဥ္းစားမိပါသည္။
အရင္က ငါေသရေတာ့မွာပါလား ဆိုသည့္ အေတြးမ်ား ေပ်ာက္လြင့္သြားျပီး ငါသာသခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္လက္ခံျပီး ဆုေတာင္းရင္ ငါ့ရဲ့ေရာဂါ အမွန္တကယ္ ေပ်ာက္ေတာ့မယ္ဆိုသည့္ အျမင္သစ္ကို ရရွိလာပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ထိုအေတြးအျမင္ကို ေယရႈခရစ္ေပးတာ ျဖစ္ျပီး၊ တေန႔ထက္ တေန႔ တိုး၍ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရရွိလာပါသည္၊ မိန္ခေလးမွ တဆင့္ အစျပဳခဲ့ျပီး၊ က်မ္းစာမွ တဆင့္လက္ဆင့္သိျမင္လာရျခင္းသည္လည္း သခင္ေယရႈ၏ ကြ်န္ေတာ့ဘ၀အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားသာ ျဖစ္တယ္ဆိုကိုလည္း သိရွိလာပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ က်မ္းစာဖတ္ရင္း သခင္ေယရႈကို အရွင္သခင္အျဖစ္ လက္ခံျပီး ယံုၾကည္အားကိုး ဆုေတာင္းလာခဲ့သည့္ ေန႔မွစ၍ ၆လ ေျမာက္ေသာအခ်ိန္တြင္ စဥ္းစားမိသည္မွာ ဆရာ၀န္က ၃လသာ ေနရေတာ့မယ္ ဟု ေသဒဏ္ေပးခံခဲ့တဲ့ ကြ်န္ေတာ္၊ အခုေတာ့ ၆လ ရွိပါျပီ၊ ယခင္က ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ေနတာလည္း ရပ္တံ့သြားျပီး ရင္ထဲမွာလည္း ေပါ့ပါး၊ အားရွိလာပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေပါင္းလကၡဏာသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအတြက္ ၀မ္းသာလြန္းလို႔ ဒူးေထာက္ျပီး ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္ ဆုေတာင္း၀တ္ျပဳပါသည္။

ကြ်န္ေတာ့၏ ေခ်ာင္းဆိုး၊ အဆုပ္နာေရာဂါ လံုး၀ေပ်ာက္သြားျပီး က်န္းမာလာတာေၾကာင့္ ငါ့ကို က်န္းမာျခင္း၊ ကယ္တင္ျခင္း ေပးတဲ့ အရွင္သခင္အတြက္ ငါဘာလုပ္ေပးရမလဲဟု စဥ္းစားမိပါသည္။ က်မ္းစာထဲတြင္ သခင္ေယရႈက ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစေသာ သူမ်ား၊ သခင္ေယရႈ၏ တပည့္ေတာ္မ်ား ျဖစ္လာၾကျပီး၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိေနေသာသူမ်ားကို သခင္ေယရႈထံ ေခၚေဆာင္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အေတြ႔အၾကံဳကို ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အျခားသူမ်ားအား ေျပာျပျပီး၊ သူတို႔ကို သခင္ေယရႈႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးရရင္ ေကာင္းမည္ဟု စဥ္းစားမိလာပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့၏ မိဘမ်ားအား ဘုရားသခင္ထံ ပထမဦးဆံုး ကြ်န္ေတာ္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့အေတြ႔အၾကံဳ မ်ားကို မိဘမ်ားအား တိတိက်က် ေျပာျပပါသည္။ မိဘတို႔က ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ လက္ခံၾကေပမဲ့ က်မ္းစာထဲကလို ကြ်န္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္အတြက္ သက္ေသခံ အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုတာကိုေတာ့ သူတို႔သိပ္သေဘာမက်ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ၁၉၅၆ခုႏွစ္မွာေတာ့ မိဘမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ျပီး ဆိုလ္ျမိဳ႔ကို ခရီးထြက္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့စိတ္ထဲမွာ ဆုေတာင္းရင္း အျဗဟံကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္ျပတဲ့ လမ္းကိုသာ ေလွ်ာက္မည္ဟု ခံယူျပီး ထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ေတာ့ FULL GOSPEL က်မ္းစာေက်ာင္းတြင္ က်မ္းစာသင္ယူရန္ စာရင္းသြင္းလိုက္ပါသည္။

ဦးသန္းစုိး (စင္ကာပူ) ဘာသာျပန္ေသာ ကိုးရီးယားလူမ်ိဳး သာသနာျပဳဆရာၾကီး Dr. David Yonggi Cho ၏  "ကမၻာ့အၾကီးဆံုးအသင္းေတာ္ ႏွင့္ အနာေရာဂါျငိမ္းျခင္း" စာအုပ္ အပိုင္း(၁) မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖၚျပပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၂၇ ရွိေသာ စာအုပ္၏ မာတိကာ
အပိုင္း(၁) - မက်န္းမာေသာလူငယ္ေလး သခင္ေယရႈႏွင့္ေတြ႔ဆံုရျခင္း။
အပိုင္း(၂) - ရြက္ဖ်င္တဲဘုရားေက်ာင္း၏ တိုးတက္မႈမ်ား
အပိုင္း(၃) - SEODAEMON ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း ၏ သာသနာႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အပိုင္း(၄) - အမၻာ့အၾကီးဆံုး ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း ႏွင့္ ကမၻာ့သာသနာခရီး

ထုတ္ေ၀သူ - ဦးသန္းစိုး၊ ၂၀၀၀ခုႏွစ္၊ ပထမအၾကိမ္း၊ ကြန္ျပဴတာ - ရိန္းဘိုး၊ အတြင္းအျပင္ဒီဇိုင္းႏွင့္စာတည္း - မင္းေအာင္သက္လြင္
စင္ကာပူအသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ရႏိုင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္ - ဦးသန္းစိုး

.