"သမၼာက်မ္းစာေ၀မွ်ၾကရာ၀ယ္"


"သမၼာက်မ္းစာေ၀မွ်ၾကရာ၀ယ္"

၀ီလ်ံသန္းေဖေလး(သစ္ေတာ)

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ သူ႔အေၾကာင္းကို တစ္ကမၻာလံုးသိေအာင္ ေဟာေျပာဖို႔ရန္ မိန္႔မွာခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းကို ေ၀မွ်ၾကရာ က်မ္းစာ၏ ေဖာ္ျပလိုေသာ အဓိပၸါယ္ မလြဲမွားေစရန္ အထူးသတိျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အဓိပၸါယ္လြဲမွားပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားမွာ ခရစ္ေတာ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ၌ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္တတ္ပါသည္။


တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ လူမ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာအား ေ၀မွ်ရာ၌ မိမိ၏ဥာဏ္ ပညာကိုသံုး၍ မိမိ ေက်ာ္ေစာရန္အတြက္၊ မိမိအား သူတစ္ပါးမွ အထင္ႀကီးေစရန္၊ လူမ်ားအလယ္တြင္ ထင္ေပၚေစရန္အတြက္ က်မ္းစာအား လက္တစ္လံုးၾကား ခုတံုးလုပ္ကာ ေ၀မွ်လ်က္ ရွိတတ္ေၾကာင္းကို ရွင္ေပတ႐ူးၾသ၀ါဒစာ ဒုေစာင္(၂း၁-၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါသည္။

ဤတိုးတက္ေသာ ကမၻာႀကီးႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လူသားမ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္အညီ ထိပ္ဆံုးသို႔ ေရာက္လိုၾကသည္မွာ အထူးေျပာစရာမလိုပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အားသာေသာ လူသားမ်ားသည္ အားနည္းေသာ လူစု၏ ေပ်ာ့ကြက္ကိုၾကည့္၍ နည္းမ်ိဳးစံုသံုးကာ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားေန ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္တြင္လည္း ကြဲျပားေနေသာ အသင္းကဲြမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္။ လူသားတို႔၏ အေတြးအေခၚ အယူဆျခင္း မတူညီၾကျခင္းႏွင့္ ထိပ္ကိုေရာက္လိုၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးတြင္ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာလိုေသာအခ်က္မွာ မိမိ၏ကိုယ္က်ိဳး၊ မိမိအား သူတစ္ပါးမွ အထင္ႀကီးေစရန္ အတြက္ သမၼာက်မ္းစာကို က်မ္းေရးသူ ဆိုလိုေသာ အဓိပၸါယ္မွ လြဲမွားစြာမေ၀မွ် သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ က်မ္းစာပါအခ်က္မ်ားကို မိမိ၏ တစ္ဦးတည္းဥာဏ္ျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုျခင္းမျပဳႏိုင္ေၾကာင္းကို ရွင္ေပ႐ူးၾသ၀ါဒ စာဒု-ေစာင္(၁း၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဓိပၸါယ္လြဲမွားစြာ ေ၀မွ်မိပါက မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္းကို ပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ျဖင့္ သာဓက ျပလိုပါသည္။

တစ္ခါတုန္းက ရြာတစ္ရြာ၌ ဇရပ္ အနီးရွိ အုတ္နံရံတစ္ခုတြင္ ေရးထားေသာ "ကြၽတ္၊ မုန္း၊ ၀င္" ဟူေသာ စာလံုးသံုးအား စူးစမ္းေသာ ရြာသားမ်ားက အဓိပၸါယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဖာ္ျပၾက၍ အျငင္းအခံု ျဖစ္ၾကရာ ၎င္းျပႆနာမွာ အေျဖမွန္ ရွာမရျဖစ္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎င္းျပႆနာအား ေျပလည္ေစရန္အတြက္ သူတို႔ အားလံုးမွ၎င္း တို႔ေက်းရြာရွိ စာေပအရာ၌ အနည္းငယ္ကြၽမ္းက်င္၍ အထင္ကရျဖစ္သူ တိုင္းရင္းေဆးဆရာ တစ္ဦးထံသြား၍ ေမးျမန္းၾက၏။ ထိုအခါ ေဆးဆရာက "ကြၽတ္၊ မုန္း၊ ၀င္" ဟူေသာ စာလံုးမွာ ေဆးျမစ္အမည္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္းကို ရွင္းျပ၏။ တဖန္အၾကားအျမင္ ဆရာတစ္ဦးထံ သြားၾက၍ ေမးျမန္းၾကျပန္ရာ ၎င္းဆရာကလည္း "ကြၽတ္၊ မုန္း၊ ၀င္" ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားသည္ ေလးနက္ေသာ အဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိအၾကား၊ အျမင္ပညာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ အဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္းကို ရွင္းျပျပန္သည္။ ထိုအခါ ရြာသားမ်ားသည္ ဆရာႏွစ္ဦးထံမွ အေျဖႏွစ္မ်ိဳးရေနေသာေၾကာင့္ ရြာဦးေက်ာင္းမွ ဘုန္းႀကီး(ဗုဒၶဘာသာ) ထံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေလ်ာက္တင္ၾကရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ "ကြၽတ္၊ မုန္း၊ ၀င္" ဟူေသာစကားလံုးမ်ားမွာ နိဗၺာန္ေရာက္ရာ လမ္းသည္ ခက္ခဲ၍ "အကြၽတ္"တရားရဖို႔ရာ "အမုန္း"တရားမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္မွသာလွ်င္ နိဗၺာန္သို႔ "၀င္"ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ျပန္ပါသည္။

ရြာသားမ်ားသည္လည္ သံုးဦးထံ ေမးျမန္းရာ အေျဖ(၃)မ်ိဳးရရွိၿပီး အဓိပၸါယ္ မတူညီၾကသျဖင့္ အလြန္ပင္ စိတ္ပ်က္ခဲ့ၾကရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစာကို ေရးသူအား ရွာေဖြရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေရးသူကို စံုစမ္းရာတြင္ ၎င္းတို႔ ေက်းရြာဇရပ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အ႐ူး"သာထူး" ေရးခဲ့ေၾကာင္း သိခဲ့ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အ႐ူး"သာထူး" ကိုေခၚ၍ ၎င္း "ကြၽတ္၊ မုန္း၊ ၀င္" စာလံုးသည္ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္း ေမးျမန္းၾက၏။ ထိုအခါ အ႐ူးေျဖဆိုေသာ အေျဖမွာ "ကြၽတ္"ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ ယခုအခါ သီတင္းကြၽတ္ၿပီျဖစ္၍ မွတ္ထားေၾကာင္း၊ "မုန္း"ဟူေသာ စာလံုးမွာ သီတင္းကြၽတ္ၿပီးလွ်င္ တန္းေဆာင္မုန္းလတြင္ ရြာဦးေက်ာင္း ၌က်င္းပေသာ "၀င္ ကမၻာ"ပြဲတြင္ မုန္႔ဟင္းခါးေကြၽးသည္ကို အမွတ္ရေစရန္ မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ့ၾကရ၏။ ထိုအခါ ရြာသားမ်ားသည္ မိမိျငင္းခံုၾကေသာ အေျဖလည္းမဟုတ္၊ ေဆးဆရာ၊ အၾကားအျမင္ဆရာ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွ သိခဲ့ၾကရေသာ အေျဖလည္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အားလံုး ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္ခဲ့ၾကရ၏။ ဤေနရာတြင္ သူတို႔ရရွိေသာ အေျဖႏွင့္ ေရးသူ၏ အာေဘာ္အဓိပၸါယ္သည္ လံုး၀ ကြဲလြဲေၾကာင္း သိသာထင္ ရွားေနေလၿပီ။


ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသင္းေတာ္၏ အယူ၀ါဒမ်ား အေၾကာင္းကိုေသာ္ လည္းေကာင္း မိမိက အျခားသူမ်ားကို ေ၀ငွမွ်ေ၀ေသာအခါ မူရင္းစာေရးသူ ဆိုလို ခ်င္ေသာ အေၾကာင္းအရာ မပေပ်ာက္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း စာဖတ္သူ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား အားလံုး သတိျပဳရန္ ေ၀မွ်လိုက္ရပါသည္။


မိတ္ေဆြတို႔အေပၚဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ
၀ီလ်ံသန္းေဖေလး(သစ္ေတာ)

Ref:  ေရနက္ရာဘေလာက္မွတဆင့္တင္ျပသည္။
http://yaenatyar.blogspot.com/2010_03_01_archive.html#542081219790485128

.