လမ္းသာမွအိမ္ျပန္မည္၊ I wonder as I wander & I AM NOT ASHAMED TO BE A REFUGEERev. ဆိုင္မြန္သာ

လမ္းသာမွအိမ္ျပန္မည္

အမုန္းတရား..ဦးထိတ္ထားကာ
မုသားစကား..ၾကြယ္၀ျပဴငွါ
ခ်ိဳသာစြာျဖင့္..လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား
ေသြးေဆာင္ျငားလည္း.. ၊ ကြ်ႏိုပ္လံုး၀အိမ္မျပန္ခ်င္ပါ၊
.. ေမတၱာကင္းမဲ့..ဒုစရိုက္မ်ားေျမွာင္
..  ဖိႏွိမ့္ညွင္းပမ္း၊.. လူသားမဆန္
..  မတရားအုပ္စိုး၊.. လူတန္ဘိုးမထားဘဲ
..  လက္ကမ္းရွည္ရွည္၊.. ဆန္႔ကာတားလွ်က္
..  လက္ကမ္းၾကိဳဆိုဘိတ္ေခၚျငားလည္း၊..  ကြ်ုႏ္ုပ္အိမ္မျပန္ပါ

ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ဟာ..ေမြးရပ္ဇာတိ
မိဘေဆြမ်ိဳး..လြမ္းဆြဲျငားလည္း
လက္နက္မ်ိဳးပံု..က်ည္မ်ိဳးစံုျဖင့္
ေတြ႔ရာမွန္သမွ်..လူတိရိစာၦန္မက်န္
ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္း..ဖက္ဆီးသတ္ျဖတ္
အုပ္စိုးေနသ၍..ကြ်ႏ္ုပ္လံုး၀အိမ္မျပန္ပါ၊
..  စိတ္ဓါတ္မေျပာင္း..မူမေျပာင္းဘဲ
..  ဘယ္လူေျပာင္းေျပာင္း..နာမည္ေျပာင္းလည္း
..  ပ်က္လမ္းမျပင္..လမ္းမွန္မေျပာင္း
..  ကိုယ့္ျမင္းကိုယ္စီး..ထင္ရာစိုင္းျပင္း
..  ပန္းတိုင္မျမင္ ..ျမင္ရာပန္းတိုင္
..  ထားေနသ၍.. ကြ်ႏ္ုပ္လံု၀အိမ္မျပန္ပါ၊

သို႔ေသာ္
ပ်က္လမ္းကိုျပင္..လမ္းမွန္ကိုေျပာင္း
ေမတၱာပြားမ်ား..ေစတနာမွန္ထား
သစၥာတိုင္တည္..ပန္းတိုင္တည္လွ်က္
ျငိမ္းခ်မ္းစိုေျပ..တိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳး
ကမာၻ ့အလယ္ .. ထည္၀ါ၀ံ့ၾကြား
အမိျပည္ေထာင္စုၾကီးသို႔
လက္တြဲညီညာ..ျပည္ေတာင္စုဖြား
တိုင္းရင္းသားမ်ား..ညီရင္းအစ္ကို
ခ်စ္ခင္ေလးစား..ေအးတူပူမွ်
မွ်ေ၀ခံစားရွိသမွ်..ဥာဏ္စြမ္းခြန္အား
ေပးလွဴဆက္ကပ္ .. လက္ခ်င္းယွဥ္တြဲဖို႔
ခ်ိန္ခါေရာက္၍ ..လမ္းသာေရာက္လွ်င္
ကြ်ႏ္ုပ္အိမ္ကို.. မေႏွးျပန္ခဲ့မည္။

သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ဆိုင္မြန္သာ
က်မ္းစာသင္ေက်ာင္း
ေခတၱ - မယ္လစခန္း

ထိုင္းႏိုင္ငံ  (၂၀၀၃)


ဇနီးႏွင့္သမီးမ်ား ေတာင္ေပၚတြင္ (အေပၚပံု၊ ဘယ္ဖက္)၊
ဆရာဆိုင္မြန္သာ ေနအိမ္ (ပုဆိုးအနီႏွင့္ ဆရာဆိုင္မြန္သာ)


I wonder as I wander,

On life's journey as refugee,
Away from home and dear loved ones,
All the news read and received,
All the news I heard and seen,
Full of untold miseries:
People killed and being killed,
People raped and being raped,
People oppressed and being oppressed,
People sold and being sold,
People held and being held,
And detained in many ways
- Imprisoned, jailed and house arrest.
But -
When I turned to God in prayers
And I read His Holy Word,
Then I wonder as I wander,
A child of God on life's journey
Nearer home and all loved ones,
All the pages turned and read,
All messages heard and seen,
Full of unfoiding mysteries:
People loved and being loved;
People helped and being helped,
Kind people showing kindness,
Following the Master's steps,
What happened here on earth,
Fulfilling His Holy Word,
He is coming very soon,
Let's he watchful and ready

Pastor Simon
Principal of KKBBSC
Mae La Refugee Camp
November 2003

*****************************************


မယ္လစခန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား သီဆို၊ခ်ီးမြမ္း၊ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း


I AM NOT ASHAMED TO BE A REFUGEE

I am not ashamed to be a refugee, for I know my Lord, my Master, my Saviour, was a refugee long, long before me.


I am not afraid to be a refugee, for though I am displaced, I am not misplaced.


I will never feel helpless, for God gives me many hands for help.


I will never stop doing good things in spite of all the difficulties and hardships, for I know that this is the real purpose of life God has entrusted to each one of us.


I will never feel regret being a refugee, for though life is full of limitations, restrictions and tragedies, it is enriched with meanings and values.


I will never feel hopeless, for my Saviour promised me an eternal home.


I will never plan for a revenge, for vengeance is mine, I will repay, says the Lord, the only Just and Judge of all.


I am glad to be a refugee for I am always reminded that my eternal home is in heaven and not on this earth.


But I know that for the time being, satan is trying to enslave me, for though I live in my Father's , my brothers' and sisters' world, I am not free to travel.


However, I am strongly convinced that a day will come - and it will be soon - that I will be able to travel freely to visit my brothers and sisters around the world and say "Thank you" for what they have done.


I will see the beauty of my Father's world. Amen


By

(Rev. Saw Simon)

မယ္လစခန္းမွ တဲအိမ္မ်ား

ထိုင္း - ျမန္မာနယ္စပ္ မဲလ ဒုကၡသယ္စခန္း (၂၀၀၄)
ယခုအခါ စခန္းဖ်က္သိမ္းျပီး ဒုကၡသယ္မ်ား တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ UNHGR မွေရႊ႔ေျပာင္းျပီး
အမွတ္တရ စင္ကာပူ ဂ်ပ္ဆင္အသင္းေတာ္ ခရီးစဥ္


The End.....

25-Jul-2008
ယုဒသန္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ)

မွတ္ခ်က္။  ၂၀၀၃တြင္ မဲလဒုကၡသယ္စခန္းသို႔ ဧ၀ံေဂလိခရီးစဥ္တြင္ ဆရာဆိုင္မြန္သာ၊ ဇနီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္သမီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဆရာဆိုင္မြန္ကိုယ္တိုင္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ခံစားခ်က္ စာေပမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဆရာဆိုင္မြန္သာ မိသားစုသည္ ၁၉၈၈ မွစတင္ျပီး မဲလဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ရာစုႏွစ္၂စုၾကာေနထိုင္ျပီး၊ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းဖြင့္လစ္၊ အမႈေတာ္ေဆာင္သူျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တတိယႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ္လည္း ဆရာဆိုင္မြန္ အမွတ္တရ ျပန္လည္ေဖၚျပပါသည္။

ေမာင္သာမန္

လူထုေခါင္းေဆာင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမဆံုးျပည္ပခရီးစဥ္၊ မဲလဒုကၡသည္စခန္း (29May-3Jun2012) အမွတ္တရ။

.