ငါသည္သင့္ဖို႔ - ဆလိုင္းေအာင္ျမင့္၁ သက္ ၅း ၁၁ ထို ့ေၾကာင့္ သင္တို ့သည္ ယခုပင္ျပဳသည့္နည္းတူ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ တြန္း၍ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္တည္ေဆာက္ ၾကေလာ့။

ေဆးရံုေပၚက အခန္းတစ္ခုမွာ နာမက်န္းတဲ့ လူနာႏွစ္ေယာက္၊ တစ္ေယာက္ ကေတာ့ ဆရာ၀န္ ခြင့္ျပဳ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ေန ့လည္ပိုင္းမွာ တစ္နာရီခန္ ့ ကုတင္ ေပၚမတ္မတ္ထိုင္ခြင့္ရတယ္။ သူ ့ကုတင္ကအခန္းရဲ ့တစ္ခုတည္းေသာ ျပဴတင္းေပါက္ နားကပ္လ်က္မွာပါ။ အျခားလူနာတစ္ေယာက္ကေတာ့ ျပဴတင္းေပါက္ႏွင့္ေ၀းရာ အတြင္း ဖက္မွာေနရျပီး။ အျမဲကုတင္ ေပၚပက္လက္ေနရတယ္။ သူတို ့ႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တစ္ေယာက္ ေျပာျဖစ္ၾကတယ္၊ သားသမီးဇနီးမယား အ ေၾကာင္း၊  အိမ္အေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္းအစံုပါဘဲ။

ေန ့စဥ္ေန ့လည္ပိုင္းျပဴတင္းေပါက္နားက လူနာကထိုင္ရျပီ ဆိုလွ်င္ ျပဴတင္း ေပါက္မွ လွမ္းျမင္ရတဲ့ အေၾကာင္းကို သူ ့အခန္းေဖာ္ ကုတင္ေပၚ ပက္လက္ေနတဲ့ လူနာကို ေျပာျပရင္း အခ်ိန္ကို  ကုန္လြန္ေလ့ရိွတယ္၊ အ ေပၚစီးမွလွမ္းျမင္ေတြ ့ရတဲ့ လွပတဲ့ပန္းျခံနဲ ့ေရကန္ထဲ ျမဴးတူးကူးခတ္ေနတဲ့ဘဲကေလးမ်ားအေၾကာင္း၊ အေရာင္ အေသြး စံုလင္လွပေနတဲ့ ပန္းပင္မ်ားၾကား၊ လူငယ္ခ်စ္သူ စံုတြဲတို ့သဘာ၀လက္ခ်င္း ခ်ိတ္လွမ္းေလွ်ာက္ေနၾက တဲ့အေၾကာင္း၊  အေ၀းမွာလွမ္းျမင္ေနရတဲ့ အိေျႏၵ ရွိတဲ့ သစ္ ပင္အိုၾကီးမ်ား စသျဖင့္ေပါ့၊          ကုတင္ေပၚ ပက္လက္ေနျပီး။ နားေထာင္ေနတဲ့လူနာအဖို ့ကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္ေလးဟာ အေရာင္အေသြးစံုလင္လွပတဲ့  ပတ္၀န္း က်င္က်ယ္ ၾကီးထဲေရာက္  သလို  ခံစားရတဲ့အခ်ိန္ပါဘဲ၊ ေျပာျပသူကအေသးစိပ္ အႏုအလွမ်ားကိုေျပာျပေပးတဲ့ အတြက္ နားေထာင္သူက ကုတင္ေပၚပက္လက္လွန္ မ်က္စိမိတ္လ်က္ အေတြးအာရံုထဲ ခံစားခြင့္ရတယ္။

တစ္မနက္ခင္း          သူနာျပဳေရာက္လာစဥ္  ျပဴတင္းေပါက္နားကလူနာဟာ အသက္ကင္းမဲ့ေနဒါကို ေတြ ့ရတယ္၊ ညကအိပ္ေပ်ာ္ရင္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာအသက္ခ်ဳပ္ျငိမ္းေနခဲ့တယ္၊ အဲဒီကြယ္လြန္ သြားတဲ့ လူနာမရိွတဲ့ေနာက္ က်န္ရိွေနတဲ့ အတြင္းဖက္က လူနာရဲ ႔  ေတာင္းဆိုမွအတိုင္း  ျပဴတင္းေပါက္နားကိုေရြ ့ေျပာင္းထားေပးပါတယ္။          တေန ့ ဒီလူနာဟာ ေျဖးေျဖးခ်င္းလက္ကို အားယူေထာက္လ်က္ထိုင္ျပီး၊ ျပဴတင္း ေပါက္မွအျပင္သို ့ လွမ္းၾကည့္ ႏိုင္ရန္ၾကိဳး စားပါတယ။ သူ ့ရဲ ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ လွပတဲ ့  ပတ္၀န္းက်င္က်ယ္ကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ ့ခံစားလိုျခင္းပါဘဲ။             ဒါေပမဲ ့ျပဴတင္းေပါက္မွလွမ္းျမင္ေနရတဲ့ အရာကပိတ္ေနတဲ ့နံရံျပည့္ၾကီးပါဘဲ။ ကြယ္လြန္သြားတဲ ့သူ ့မိတ္ေဆြျပဴတင္းေပါက္မွ မျမင္ရတဲ့ အရာမ်ားကို ဘာ့ေၾကာင့္ ေျပာခဲ့ရသလဲဆိုတာကို လူနာက သူနာျပဳဆရာမအား ေမးမိပါတယ္။          သူနာျပဳဆရာမက           “အဲဒီ့ ကြယ္လြန္သြားတဲ ့လူနာဟာ မ်က္စိမြဲေနတဲ့အတြက္ အဲဒီ့ပိတ္ေနတဲ့ နံရံကို ေတာင္ေကာင္းေကာင္း ျမင္ႏိုင္လိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူး” လို ့ျပန္ေျဖပါတယ္။          “သူကခင္ဗ်ားကို အားေပးလိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္။ ၀မ္းေျမာက္ေစလိုတဲ့ဆႏၵ နဲ႔ဘဲ ေျပာတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္”လို ့ထပ္ေျပာပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တို ့မည့္သို ့ေသာ အမွဳကိစၥ ရိွေစကာမွဳ သူတစ္ပါးအား ၀မ္းေျမာက္ ေစမွဳ ကို လုပ္ေပးႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ရိွပါတယ္။ ထိုသို ့လုပ္ေဆာင္ေပးရျခင္းပင္ ကၽြန္ေတာ္တို ့၀မ္းေျမာက္မူရယူႏိုင္သည္ကို သတိရၾကပါစို ့။          ကၽြန္ေတာ္တို ့ရဲ ႔၀မ္းနည္းပူပန္မွဳကို မ်ွေ၀ခံစားလိုက္တဲ့အခါသက္သာရာ ရသလို ကၽြန္ေတာ ္တုိ ့ရဲ ့၀မ္းေျမာက္မွဳကို ေ၀မ်ွတဲ့ အခါ ၀မ္းေျမာက္မွဳ ႏွစ္ဆျဖစ္ေစပါတယ္။

ဆင္ျခင္ရန္- “၀မ္းေျမာက္မွဳ ႏွစ္ဆ”          မိမိ ၀မ္းေျမာက္မွဳကို သူတစ္ပါးအားေ၀ငွ ၍ သူတစ္ပါး ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္ေစ လွ်င္ ၀မ္းေျမာက္မွဳႏွစ္ဆ ျဖစ္လာသည္ဟုေျပာ၍ ရသလို။  မိမိေ၀ငွျပီး သူတစ္ပါး၀မ္းေျမာက္မွဳကို ၾကည့္၍ မိမိ ထပ္ဆင့္ ၀မ္းေျမာက္မွဳရ ၍ ၀မ္းေျမာက္မွဳႏွစ္ဆျဖစ္ေစသည္ ။

ဆလိုင္းေအာင္ျမင့္

From:
http://christianstoriesinburmese.blogspot.com/2010/03/for-you.html
http://thangno.com/?p=758#more-758

ကူညီတတ္ေသာသူမ်ားသည္ မိမိဇနီး၊ သားသမီးမ်ားထံမွ ေမတၱာေရာင္ျပန္ရေလ့ရွိပါသည္။

.