သခင့္စကား ၀ိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ - ၂၀၁၁သခင့္စကား ၀ိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္၊  ေဖေဖၚ၀ါရီလ - ၂၀၁၁ 

သက္ေသခံခ်က္မ်ား
ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းမွတပါး-ကြ်ႏ္ုပ္ဘယ္အရာမွမတတ္ႏိုင္ပါ - ခ်စ္။
ဆရာသို႔ေပးစာ - မိုင္ႏူးႏူး
သက္ေသခံခ်က္ - မိုးမိုး
ေဖေဖ၏ေက်းဇူးေတာ္ - Snow (ရခိုင္ေျမ)

ကာတြန္း (မင္းေအာင္သက္လြင္) ႏွင့္ ကဗ်ာမ်ား၊

ေဆာင္းပါးမ်ား / က်မ္းစာေလ့လာျခင္း
လက္နက္စံု၀တ္ဆင္စို႔ - နန္းရထိုက္ (ကရခ)
စစ္မွန္ေသာယံုၾကည္ျခင္း - ေမသူ
အနာဂါတ္၏ဥယာဥ္မႈး - မာရာနသာ နီနီခိုင္
ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ မိမိတို႔အခ်ိန္၏ - မလြမ္းသူ(ပဲခူး)
အရာရာ၌ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း - ခ်ိဳမနားလိန္း (Rev.Dr)

Download Link from JBCS
http://www.jbcs.org.sg/NewLordsWord/doc/FEB2011.pdf


ဝိညာဥ္ ခြန္အား ယူႏိုင္မဲ့
သခင့္စကား အမွတ္စဥ္ ၁၁၄
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကို အခ်ိန္မီ ပို႕လိုက္ပါတယ္။
စိတ္ညစ္ စရာေတြအတြက္ ေခါင္းကုတ္မေနဘဲ
သိပ္ခ်စ္စရာေလးကို ေဒါင္းလုတ္ ယူလိုက္ၾကပါအံုးဗ်ာ။

The Lord's Word 114 (feb 2011)

အေစခံလမ္းမွ -
မင္းေအာင္သက္လြင္

.