ေယရႈဘုရား၏ ထူးကဲ၊ဆန္းၾကယ္၊အံ့ၾသဘြယ္ရာမ်ားႏွင့္ လူ၊နတ္၊ စၾတ၀ဌာ ျဖစ္ေပၚလာပံု

ဆရာဦးထန္ဇကပ္ (Dr)
စာအုပ္ - Mar 2011 တြင္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ထားသည္။
၀ယ္ယူရန္ေနရာမ်ား။  မေလးရွား၊ ခမ္းျမင့္စာအုပ္ဆိုင္ (ေျမညီထပ္)  တအုပ္ RM12.00, စင္ကာပူ၊ ေမျမန္မာ (ေလးထပ္ #04-03, Peninsula Plaza) တအုပ္ S$5.00

1. ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ ေသျခင္းကို ေအာင္ျမင္ျခင္း (ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း)
2. ေယရႈဘုရား၏ ေမြးေန႔ (ခရစ္စမတ္ေန႔) ကို ကမၻာက က်င္းပေပးရျခင္း
3. ခရစ္သကၠရာဇ္က
ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးျခင္း
4. ကမၻာေပၚတြင္ ေယရႈဘုရားကို ကိုးကြယ္ေသာလူ အမ်ားဆံုးျဖစ္လာျခင္း
5. ေယရႈဘုရား ဖြားျမင္ေတာ္မူမည့္အေၾကာင္းကို ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ပေရာဖက္မ်ား ၾကိဳတင္ေဟာၾကားျခင္း
6. ေယရႈဘုရား ဖြားျမင္ေတာ္မူရာ အရပ္ကို ၾကယ္က အတိအက် ညႊန္ျပျခင္း
7. ေယရႈဘုရား ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္းကို ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက ေၾကျငာေပးျခင္း
8. ေယရႈဘုရား ဖြားျမင္ပံုသည္  လူ႔ဓမၼတာအရ မဟုတ္ပဲ ဆန္းၾကယ္ျခင္း ... စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

အျခား ပါ၀င္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားမွာ
၁။ ဘုရားတကာတို႔၏ အထက္တြင္ ေယရႈဘုရား၏ ထူးကဲဆန္းက်ယ္ အံ့ၾသဘြယ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံု
၂။ ေယရႈသည္ စစ္မွန္ေသာဘုရားဟုတ္မဟုတ္ စမ္းသပ္ခ်က္ (၄)ခ်က္
၃။ ဘုရားတကာတို႔တြင္ ေယရႈဘုရား တစ္ပါးတည္းကသာ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ အခ်က္ (၅)ခ်က္
၄။ ဘ၀သံသရာ လည္ျခင္းရွိမရွိ စမ္းသပ္ခ်က္ (၃)ခ်က္
၅။ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ နိဗာန္ဘံု၏ ျခားနားခ်က္ (၆)ခ်က္
၆။ ေယရႈဘုရား၏ (၁၈)ႏွစ္ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းခ်က္ (၅)ခ်က္
၇။ ေကာင္းရာလုပ္လွ်င္ ေကာင္းရာေရာက္ႏိုင္ပါမည္ေလာ
၈။ လူသည္ဘယ္ကစတင္ ျဖစ္ေပၚလာပါသနည္း
၉။ စၾကၤာ၀ဌာ၏ စတင္ျဖစ္ေပၚလာပံု
၁၀။ က်မ္းဂန္တကာတို႔ထက္ ခရစ္ယာန္က်မ္းဂန္၏ တိက်မွန္ကန္၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာမ်ား
၁၁။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ နတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုး၊ စာတန္မာနတ္ တို႔၏ မူလစတင္လာပံု
၁၂။ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားကို ေရြးခ်ယ္နည္း
၁၃။ ေယရႈဘုရား၏ အံ့ၾသဘြယ္ေခၚသံ
၁၄။ ဘုရား၊တရား၊ သံယာ၊ မိဘ၊ ဆရာ တန္းတူထား၍ ရပါသေလာ

ဆက္သြယ္ရန္
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +60 (0)16 280183
Christian Literature Ministry

မေလးရွား၊ ခမ္းျမင့္စာအုပ္ဆိုင္ (ေျမညီထပ္)  တအုပ္ RM12.00
စင္ကာပူ၊ ေမျမန္မာ (ေလးထပ္ #04-03, Peninsula Plaza) တအုပ္ S$5.00ဆရာဦးထန္ဇကပ္ - စာအုပ္အညႊန္း

ဆရာေအာင္ႏိုင္ႏွင့္ အတူ မင္းေအာင္သက္လြင္၊ ေဇာ္ေအာငာ္(မံုရြာ) တို႔ မေလးရွား ဂ်ဟိုးျမန္မာမိတ္သဟာရတြင္ Dec 2010, တနဂၤေႏြတြင္ မိတ္သဟာရအျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ တရားလာေဟာေသာ ဆရာဦးထန္ဇကပ္ သူ႔စာအုပ္မ်ားအေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေျပာသြားပါသည္။ ျပည္ပေရာက္ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားစြာအနက္ ခရစ္ယာန္စာေပကို အထူးထက္သန္ေသာ ဓမၼဆရာျဖစ္ပါသည္။ သူ၏စာအုပ္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္မွ ထူးျခားခ်က္ မ်ားစြာကို ေရးသား ထားသျဖင့္ ဖတ္ရႈသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ခရစ္ယာန္ အသိုင္းအ၀ိုင္း အေၾကာင္းကို ေျပးၾကည့္ရန္ အခြင့္မသာသူမ်ားအတြက္ အၾကမ္းသေဘာ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ဆရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္မ်ား ႏိုးၾကားမႈ Revival အတြက္ ခရစ္ယာန္စာေပ မ်ားမ်ားဖတ္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ခံယူထားသူျဖစ္ပါသည္။

ဘ၀ျဖစ္စဥ္
ဇနႏၷ၀ါရီ(၂)၊ ၁၉၅၄ တြင္ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၉၇၇ခုႏွစ္မွ ခရစ္ေတာ္လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွ  B.A (Bible) , M.Div (1984) ရရွိခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးျမိဳ႔မွ ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေရးသားေသာ "သင္ေသလွ်င္ ဘယ္သြားမည္နည္း" စာအုပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရမွ လိုက္လံရွာေဖြရာ အိႏၷိယသို႔ထြက္ခြာခဲ့ရသည္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္ျပန္လာျပီး အမႈရင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ေဟာေျပာခဲ့ျပီး လူသိမ်ားၾကသည္။ (ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ရိုးသားစြာေျပာရလွ်င္ မသိပါခင္ဗ်ာ)။ 

ေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ
(၁) ၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႔ ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့
(၂) ကယ္တင္ျခင္း ျပန္လည္ဆံုးရံႈးႏိုင္မည္ေလာ
(၃) အက်င့္ႏွင့္ကင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအေသျဖစ္၏
(၄) သင္ေသလွ်င္ ဘယ္သြားမည္နည္း
(၅) ငရဲသြားမည့္သူမ်ားႏွင့္ လြတ္ရာလမ္း
(၆) ၀ိညာဥ္ေတာ္ ျငင္းပယ္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ
(၇) ေယရႈဘုရား၏ ထူးကဲ၊ဆန္းၾကယ္၊အံ့ၾသဘြယ္ရာမ်ားႏွင့္ လူ၊နတ္၊ စၾတ၀ဌာ ျဖစ္ေပၚလာပံု
(၈) ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္ရန္ ေျခလွမ္း(၄)ဆင့္ တို႔ျဖစ္ပါသည္

ယခု လာေရာင္းခ်ေသာ စာအုပ္ (ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္ရန္ ေျခလွမ္း ၄ဆင့္) စာအုပ္ရလိုေသာ
တယ္လီဖုန္း ၀၁၆-၂၈၀ ၁၂၈၃
SCG-2-09,  Bukit Sentosa,  P.O Rawang, Malaysia

ပထမအၾကိမ္ အုပ္ေရ (၁၀၀၀) - Oct 2007
ဒုတိယအၾကိမ္ အုပ္ေရ (၁၀၀၀) - Jan 2008
တတိယအၾကိမ္ အုပ္ေရ (၅၀၀) - Aug 2008
စတုတၱအၾကိမ္း အုပ္ေရ (၅၀၀) - Oct 2009
ပဥၥမအၾကိမ္ အုပ္ေရ (၂၀၀၀) - Jan 2009
ဆဌမအၾကိမ္ အုပ္ေရ (၁၀၀၀) - Oct 2009 (Malaysia)

စာအုပ္တန္ဖိုး တစ္ဆယ္တိတိ (Malaysia Riggit)


ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
ေျခလွမ္း (၁)။  ဘုရားကိုအသိအမွတ္ျပဳ၊ လက္ခံေသာအဆင့္
ေျခလွမ္း (၂)။ မိမိ၏ တဆူတည္းေသာဘုရားျဖစ္ေၾကာက္ အတိအလင္းလက္ခံျခင္း အဆင့္
ေျခလွမ္း (၃)။ အၾကြင္းမဲ့ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္တျဖင့္ျပန္လာေၾကာင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ျပီး တပါးသူကိုေ၀ငွေသာအဆင့္
ေျခလွမ္း (၄)။ သမၼာလမ္းကို ေလွ်ာက္ႏိုင္ျပီး၊ လမ္းလႊဲမႈမ်ားကို သမၼာတရားအားျဖင့္ သိရွိကာ လမ္းမလႊဲပဲ ေသသည့္တိုင္ သစၥာရွိေသာ ငယ္သားေကာာင္း အဆင့္

အဆင့္ (၃)၊ (၄) သည္ ခရစ္ယာန္အသက္တာျဖစ္သည္။ 
ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေရာက္ရန္ ေျခလွမ္း ၄ဆင့္တြင္ အမ်ားေသာသူမ်ားသည္ အဆင့္(၁)၊ (၂) ကို မေၾကပဲ အဆင့္(၃) သို႔ေရာက္သြားၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ၃ပါးတစ္ဆူ ယံုၾကည္ျခင္းမွ လႊဲမွားမသြားရန္ လြဲမွားေသာအယူ၊ ဆရာမ်ားအား သတိထားျပီး သမၼာတရားျဖင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာကို ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ အားေပးထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။


ဖတ္ၾကည့္ရန္ေကာင္းပါသည္။ သူသည္ ခုန္ေပါက္ကခုန္ခ်ီးမြမ္းသူမ်ား၊ ေအာ္ဟစ္တပါးစကားေျပာသူမ်ားကို အျပစ္မတင္ေသာ္လည္း ထိုအေျခအေနေရာက္သူမ်ားကို ေျခလွမ္းအဆင့္(၃) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။


ဆရာဦးထန္ဇကပ္ ႏွင့္ ျပန္လည္ေတြ႔ဦးမည္။ ၂၀၁၀ တြင္ မေလးရွားေရာက္ျမန္မာလူမ်ိဳးစု ၆၀၀၀ေက်ာ္ ကုလအစီအစဥ္ျဖင့္ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ျပီးျဖစ္သည္။ စင္ကာပူ ဂ်ပ္ဆန္အသင္းေတာ္မွလည္း အခ်ိဳ႔ တတိယႏိုင္ငံသို႔ ပါသြားၾကပါသည္။ ယရႈဘုရား၏ ထူးကဲ၊ဆန္းၾကယ္၊အံ့ၾသဘြယ္ရာမ်ားႏွင့္ လူ၊နတ္၊ စၾတ၀ဌာ ျဖစ္ေပၚလာပံု စာအုပ္ကို မေလးရွားတြင္ ပံုႏွိပ္ကာ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ေရးအတြက္ ဆုေတာင္း၊ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။Editor: http://murann.com

.