the lord word 127 March 2012 သခင့္စကား ၁၂၇ မတ္ ၂၀၁၂

မင္းေအာင္သက္လြင္ - စီစဥ္ထုတ္ေ၀သည္။


မႏုသအလင္း - မင္းေအာင္သက္လြင္

Category: ၀ိညာဥ္ေရး
Created on Friday, 02 March 2012 09:06

ျမန္မာျပည္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္ တစ္ခုရဲ႕ ေဆာင္းညေနခင္း တစ္ခုမွာ ေနရာ အႏွံ႕ ပလူ ေကာင္ေတြ ထြက္လာတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ အသက္ ဆယ္ႏွစ္ ဝန္းက်င္သာ ရွိေသးတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ပလူေကာင္ေတြက မ်ားလြန္း ေတာ့ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိပါ။ သတိထားမိတာကေတာ့ ပလူေကာင္ေတြဟာ အလင္း ေရာင္ ရွိတဲ့ ေနရာကို ပိုၿပီး ဝိုင္းအံု ေရာက္လာ လွည့္ပတ္ပ်ံသန္းေနတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ အိမ္မွာက ၄ဝ ဝပ္ မီးသီးေလးတစ္လံုး၊ ၁ဝဝ ဝပ္ မီးသီးအလတ္ တစ္လံုးနဲ႕ ဧည့္ခန္းမွာေတာ့ ၄ေပ မီးေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္း ထြန္းထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လင္းအား အေကာင္းဆံုး ျဖစ္တဲ့ ေလးေပ မီးေခ်ာင္း ေနရာတဝိွက္မွာ ပလူေကာင္ေတြ အမ်ားဆံုး ရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ အေဖက ေရတစ္ဝက္ ထည့္ထားတဲ့ ဒန္ဇလံု တစ္လံုးကို ေလးေပ မီးေခ်ာင္းေအာက္မွာ ခ်ထားလိုက္ပါတယ္။ မၾကာခင္ ပလူေကာင္ေတြ ေရဇလံု ထဲ ျပဳတ္က် ေသဆံုးသြားၾကပါတယ္။ ပလူေကာင္ ဆိုတာ ျခေကာင္ ေလး ေတြက တဆင့္ ေျပာင္းလဲ ျဇစ္ေပၚလာတာလို႕ ေယဘူယ်အားျဖင့္ နားလည္ရပါတယ္။ ျခေကာင္ေတြက ျခေတာင္ပို႕တြင္း ေမွာင္ေမွာင္မည္းမည္းထဲမွာ ေနထိုင္က်က္စားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမွာင္ေခ်ာင္ တစ္ေနရာရာ တြင္းထဲ ေတာင္ပို႕ထဲမွာ ျခေကာင္ ဘဝနဲ႕ ေနၾကတာ ျဖစ္ေပမဲ့ ပလူေကာင္ အျဖစ္ အေတာင္အသစ္ေတြ ေပါက္ၿပီး၊ ဘဝ ေျပာင္း ခ်ိန္မွာေတာ့ တြင္းထဲ အေမွာင္ထဲမွာ မေနေတာ့ဘဲ၊ အျပင္ထြက္လာကာ အလင္းေရာင္ ရွိရာကို ေပ်ာ္ပါးျမဴးတူးဖို႕ ေရာက္လာၾကပါတယ္။

ျခေကာင္ ဘဝမွာ အေမွာင္ႀကိဳက္တဲ့ ပလူေကာင္ဟာ ပလူ ျဖစ္လာခ်ိန္မွာ ေတာ့ အလင္းကို ခံုမင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဘဝမွာလဲ အေမွာင္နဲ႕ အလင္းကို တလွည့္စီ ခံုမင္ က်င္လည္ ဖူးခဲ့ပါတယ္။

ဖတ္ခဲ့၊ မွတ္ခဲ့၊ ေလ့လာခဲ့ဖူးသမွ် သမၼာက်မ္းစာထဲက အေမွာင္နဲ႕ အလင္း အေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေဝငွလိုက္ပါတယ္။

အေမွာင္တရား။

၁) ဘုရားသခင္၌ ေမွာင္မိုက္ အလွ်င္းမရွိ။ ( ၁ေယာ ၁း၅-ခ)

၂) မိမိတို႕ အခြင့္အရာကိုမေစာင့္၊ မိမိတို႕ ေနရာအရပ္ကို စြန္႕ပစ္ေသာ ေကာင္းကင္ တမန္ တို႕ကို ႀကီးစြာေသာေန႕၌ စစ္ေၾကာ စီရင္ ျခင္းအလိုငွာ ထာဝရ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း အားျဖင့္ ေမွာင္မိုက္ထဲမွာ ခ်ဳပ္ထား ေတာ္မူ၏။ ယု ၁း၆

၃) ေမွာင္မိုက္၏ အက်င့္ကို ဖယ္ရွား၍ --- ( ေရာ ၁၃း၁၂)

အလင္းတရား

၁) ဘုရားသခင္သည္ အလင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏ (၁ေယာ ၁း၅-က)


ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အနက္က  တစ္ပါးဟာ အလင္း ျဖစ္ပါ တယ္။

၂) သင္တို႕သည္ ဤေလာက၏ အလင္း ျဖစ္ၾက၏

မႆဲ ၅း၁၄ အရ ယံုၾကည္သူေတြဟာ ေလာကကို ထြန္းလင္းေစႏိုင္တဲ့ အလင္း ျဖစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလင္းရဲ႕ သားသမီး ျဖစ္တဲ့ ယံုၾကည္သူေတြဟာ ျခေကာင္ ေတြလို တြင္းထဲ အေမွာင္ထဲ ေတာင္ပို႕ထဲမွာ မေနဘဲ ပလူေကာင္မ်ားကဲ့သို႕ အလင္း ရွိရာကို ေရာက္လာဖို႕ လိုအပ္ပါ တယ္။

၃) ယခုမူကား သခင္ဘုရား၌ အလင္းျဖစ္ၾက၏။

သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္သူဟာ အလင္း ျဖစ္သြားပါတယ္။ ပညာ တတ္လို႕၊ ေငြေရးေၾကးေရး ေတာင့္တင္းခ်မ္းသာလို႕၊ လင္ေကာင္း သားေကာင္း မယား ေကာင္းရၿပီး ရုတ္ခ်ည္း ခ်မ္းသာသြားလို႕၊ ေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအဝိုင္း ေတာင့္တင္းလို႕ သူ႕ ဘဝ လင္းသြားတာ မဟုတ္။ သခင္ဘုရား၌ အလင္း ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၄) သို႕ျဖစ္၍ အလင္း၏သား ကဲ့သို႕ က်င့့္ေနၾကေလာ့။

ထိုသူမ်ားဟာ အလင္းရဲ႕ သားသမီးလို က်င့္ႀကံျပဳမူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလင္း၏ သားသမီးမ်ားကဲ့သို႕ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၅) ထို႕ေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူ ႏိုးေလာ့။ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေလာ့။ သို႕ျပဳလွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ အလင္းကို သင့္အား ေပးေတာ္မူမည္။ ဧဖက္ ၅း ၈-၁၄။

ေနာက္ဆံုး က်မ္းပိုဒ္ကေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္ေနသူကို ႏႈိးၿပီး အလင္းေပးျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္။ အိပ္ေပ်ာ္သူဟာ ေသလူနဲ႕ မျခားနားပါ။ အသက္႐ႈေန၊ အတြင္း ကိုယ္အဂၤါ ကလီစာမ်ား လႈပ္႐ွားလည္ပတ္ေနတာက လြဲရင္ အျပင္ပန္း ကိုယ္ခႏၶာဟာ လႈပ္ရွားမႈ ကင္းမဲ့ ၿငိမ္သက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မစားႏိုင္ မေသာက္ႏိုင္။ အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္တဲ့ အိပ္ေပ်ာ္သူဟာ ေသလူနဲ႕ မျခားပါ။

၆) အလင္း၏ လက္နက္စံုကို ဝတ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ၾကကုန္အံ့ (ေရာ ၁၃း၁၂-ခ)

အလင္း၏ လက္နက္စံုျဖစ္တဲ့ တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္စြာ က်င့္ေဆာင္ ျပဳမူ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမွာင္ထဲမွာ အိပ္မေန။ ေသမေန ပါနဲ႕ လို႕ ႏႈိးကာ ဆန္႕က်င္ဘက္တရား ျဖစ္ေသာ အလင္း (သို႕) အသက္ရွင္ျခင္းကို ခရစ္ေတာ္က ေပးမွာ ျဖပ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေမွာင္ထဲက ျခေကာင္ ေတြလား။ အလင္း ေအာက္က ပလူေကာင္ ေတြလား။ အလင္းရွင္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုကာ ကိုယ္တိုင္ လင္းႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။               ။ (မင္းေအာင္သက္လြင္)


Website:
http://thelordword.com