မုရန္ကူညီလုပ္ကိုင္သူမ်ား - စင္ကာပူပင္နီစူလာပလာစာ (၄)ထပ္ #04-03


မုရန္ကူညီလုပ္ကိုင္သူမ်ား - စင္ကာပူပင္နီစူလာပလာစာ (၄)ထပ္ #04-03 ေမျမန္မာဆိုင္မွာ မုရန္စင္တာ Murann Center ဆိုျပီး ရံုးခန္းငယ္တခု စတင္ျခင္းကို 2nd Dec 2011 (Friday) ညပိုင္းမွာ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀း၊ဆုေတာင္းၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ အင္းေလးစားေသာက္ဆိုင္မွာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကပါတယ္။

၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာစာအုပ္မ်ားကို မုရန္စင္တာမွ စင္ကာပူမွ ျမန္မာဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားကို ငွားရမ္းေပးရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

မိတ္ေဆြတို႔မွာ ကိုယ္ပိုင္ (ျမန္မာဘာသာႏွင့္စာအုပ္၊က်မ္းစာ)မ်ား ရွိပါက မုရန္စင္တာသို႔ လာေရာက္လႈဒါန္းျခင္းျဖင့္ အကူညီေတာင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္အလႈရွင္မ်ား .. စာအုပ္ငွားလိုသူမ်ား  .. မွတ္တမ္းစာအုပ္မွာ ေန႔စြဲ၊ မိမိအမည္၊ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္၊ အသင္းေတာ္ . စတဲ့ အခ်က္မ်ား ေရးျပီး လႈဒါန္း၊ ငွားရန္းႏိုင္ပါတယ္။

မုရန္စင္တာမွာ ေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့စာအုပ္မ်ားရွိပါတယ္။ ျမန္မာက်မ္းစာ၊ ေန႔စဥ္ခြန္အား ..စတဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးစာအုပ္မ်ားရႏိုင္ပါတယ္။


Book Advertising စာအုပ္ေၾကာ္ျငာ

Availabe #04-03 MayMyanmar Shop
ပင္နီစူလာပလာစာ ၄ထပ္၊ ေမျမန္မာဆိုင္တြင္
တစ္အုပ္ S$2.00 ျဖင့္အားေပးပါရန္။


မုရန္ အမွတ္စဥ္(၃)၊ အင္တာနက္တြင္ေဖၚျပခဲ့ေသာ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ အမွတ္(၃)
တစ္အုပ္ S$2.00 only.JBCS ဆရာေစာၾသဂတ္စတတ္၏ ႏွလံုးသားအိမ္စာစုမ်ားမွ အခ်ိဳ႔ႏွင့္ မီဒီယာေဆာာင္းပါးအခ်ိဳ႔
ယုဒသန္အသင္းေတာ္(စင္ကာပူ)တြင္ ဧည့္သည္၊ မိတ္ေဆြသစ္မ်ားအား အခမဲ့ေ၀ငွသည္။
တစ္အုပ္ - S$2.00  (လက္ေဆာင္)
Book Review - Click Here


မုရန္မွ ငွါးရမ္းေပးရန္အစီစဥ္ရွိေသာ စာအုပ္၊ သီခ်င္းေခြ၊ VCD, DVD မ်ားကို eBooks အျဖစ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
http://murann.com/ebooks/ေမးျမန္း၊ စံုစမ္း၊ လိုသူမ်ား ေအာက္ပါအတိုင္းဆက္သြယ္ရန္
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile: Saya Aung Naing 82822795

Address:
111 North Bridge Road, Peninsula Plaza,  #04-03
Singapore 179098

ဆုေတာင္း၊ပါ၀င္ဆပ္ကပ္၊ ၾကည့္ရႈအားေပးသူမ်ားအားလံုး ဘုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ေကာင္းၾကီးမဂၤလာက်ေရာက္ပါေစ..။

မုရန္

2-Dec-2011