မုရန္အင္တာနက္မဂၢဇင္း အမွတ္(၃) ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ထြက္ျပီ။

မုရန္အင္တာနက္မဂၢဇင္း အမွတ္(၃) ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ထုတ္ေ၀ပါသည္။ အင္တာနက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ခ်က္မ်ားမွအခ်ိဳ႔ ုစာအုပ္အျဖစ္ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္၌စံုလင္ျခင္း - ေစာၾသဂတ္စတပ္၊
အဘယ္သူသည္အကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္သူျဖစ္ပါသနည္း - မ်ိဳးသူ၊
မည္ကဲ့သို႔ခရစ္ယန္အသက္တာကိုရွင္မည္နည္း - အင္ဒရူး၊
သင္သည္ဘုရားသခင္အတြက္အေရးပါသည္ - စံ၀င္းခ်ိဳ၊
ေနဟမိမွတ္စာက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း - တိုးစက္၊
အလုပ္ဟာဘ၀တခုလံုးလား - ေမရီ(ဖ်ာပံု)၊
သင္၏ဆုေတာင္ခ်က္မ်ားအေျဖ (Rick Warren's Daily Hope) - ဇင္ဇင္ႏိုင္၊
မဂၤလာတရားေတာ္(၂) ႏွင့္ လူသားမ်ားအတြက္ Grace - လွမင္းသူ၊
ဘ၀ေအာင္ျမင္ဖို႔ဘုရားလိုသလား - ေဇာ္ေအာင္(မံုရြာ)၊
ပဲ့ကိုင္ရွင္ (ဆာလံ၅၆း၁၁ ကဗ်ာ) - မင္းထြန္းသက္လြင္၊
အန္ေဘာင္းျမိဳ႔ကိုအလည္တေခါက္ကိုယ္ေရာက္တယ္ (To Indonesia Christian City) - မင္းေအာင္သက္လြင္
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တြင္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
၁။ Myanmar Bible Society Bookshop
အမွတ္ ၂၆၂ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ ဖုန္း။ ၂၅၀၀၁၄

၁။ C.L.C  (Christian Literature Council)
အမွတ္ ၁၉၁၊ ၃၉လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္၊ ဖုန္း ၂၄၉၁၇၆

စင္ကာပူတြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
၁။ ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ 45 Thomson Road, Singapore (JBCS)
၂၊၊ ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စေကာကရင္) Boy's Brigate HQ, 105 Ganges Ave
၃။ ေမျမန္မာ-ပင္နီစူလာပလာစာ၊ စတၱဳထထပ္ #04-03,  Singapore ..Ph: +65 63382377

စာအုပ္ကို eBook အျဖစ္ ေဒါင္းလုပ္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ Size 5"x7.5", 88 pages
http://murann.com/ebooks/murann.magazine.3.pdf

ေရာင္းေစ်း စင္ကာပူ $2.00 သတ္မွတ္ထားပါသည္။ မွာယူလိုသူမ်ာ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ရန္
ရန္ကုန္ မင္းထြန္းသက္လြင္ Phone: +95 1 644513 
စင္ကာပူ၊ ဆရာေအင္ႏိုင္ Phone: +65 8282 2795  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.