သခင့္စကား-၁၂၃ ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ - မင္းေအာင္သက္လြင္


္မင္းေအာင္သက္လြင္

သူနာျပဳ ေက်ာင္းဆင္းကာစ၊ လူငယ္ေလး တစ္သိုက္ ကၽြန္ေတာ့္ ေယာကၡမ
အိမ္ကို ေရာက္လာ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ စင္ကာပူကေန အင္းစိန္ အိမ္ကို ခနအလည္
ျပန္လာခိုက္၊ အေဝရာ လမ္းက ေယာကၡထီး အိမ္ မွာ မိန္းမနဲ႕ ကေလးကို လာျပန္
ေခၚေနတံုး လူငယ္ေလး ေတြနဲ႕ ေယာကၡထီးတို႕ ေျပာေန တ့ ဲ စကားကို မသိမသာ အကဲ
ခတ္ရင္း ခိုးၿပီး နားေထာင္ ေန လိုက္ ပါတယ္။ သူတို႔ ေက်ာင္း ေအာင္ လက္မွတ္ ေလးေတြ
အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ စာလာစီရင္း အလုပ္ ေလွ်ာက္ဖို႔ ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္ေတြ ေရးေန
ၾကပါတယ္။

သူတို႕ရဲ႕ ကိုယ္ေရး ရာဇဝင္ထဲမွာ သူတို႕ လုပ္ခ့ဲ ဖူးတ့ဲ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ေရးၾကပါတယ္။ ဘာ
လုပ္ခ့ဲဖူးတယ္။ ညာ လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္ေပါ့။ တစ္ခ်ိဳ႕က တကယ္ မလုပ္ခ့ဲ ဘဲနဲ႔
လုပ္တယ္ လို႕ ညာေရးသလို။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ျပန္ ေတာ့လဲ နဲနဲပါးပါးဘဲ လုပ္
တတ္တာကို မ်ားမ်ား လုပ္တတ္သေယာင္ ေရးၾက ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္
မွာ သူတို႔ရဲ႕ ဆရာ ျဖစ္တ့ဲ ကၽြန္ေတာ့္ေယာကၡထီးက သူ႔ရဲ႕ လုပ္သက္ အေတြ႔
အႀကံဳေတြကို ေက်ာင္းသားေလးေတြဗဟုသုတ ရေအာင္ ေျပာျပရင္း ̏ ငါ
ငယ္ငယ္ မင္းတို႕ အရြယ္တံုးက အိမ္သာ
ေဆးခဲ့ဖူးတယ္ကြ။ ငါ အလုပ္ေလွ်ာက္ေတာ့ ငါ့သူေဌးကို ကၽြန္ေတာ္ အိမ္သာ
ေဆးခဲ့ဖူးတယ္လို႔ ေျပာျပဖူးတယ္ ̋ လို႔ ေျပာတ့ ဲ စကားကို ၾကားေတာ့ ဖတ္လက္စ
သတင္းစာကို ကၽြန္ေတာ္ ေအာက္ခ်ၿပီး လွည့္အၾကည့္မွာ ၿပံဳးရႊင္စြာ ေျပာေနတ့ဲအသက္
၈ဝေက်ာ္ ေယာကၡထီးအိုရဲ႕ အားမာန္န႔ဲ ရိုးသားႀကိဳးစား မွဳကို ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္လဲ အိမ္သာ ေဆးခ့ဲဖူးပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ စက္မွဳ
ေက်ာင္းသား ဘဝနဲ႕ သန္လ်င္ၿမိဳ႕မွာ ေက်ာင္းတက္တံုးကေပါ့။ လုပ္ခ်င္လို႕ မဟုတ္ပါ။
စည္းကမ္းၾကပ္ဆရာက ခိုင္းလို႕ အလွည့္က် လုပ္ခ့ဲရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းၿပီး တဲ့ေနာက္
ကၽြန္ေတာ္ အိမ္သာ မေဆးျဖစ္ေတာ့ပါ။

မန္ေနဂ်ာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စူပါဗိုက္ဆာ၊ ဆရာ လုပ္ခ့ဖဲ ူး တယ္။ ႏိုင္ငံျခား သြားခ့ဲ
ဖူးတယ္။ အေကာင္းဆုံး ကုမၸဏီမွာ အလုပ္ လုပ္ခ့ဲဖူးတယ္ ဆိုတ့ဲ စကားလုံး ႀကီးႀကီး
က်ယ္က်ယ္ေတြ အစား ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မ အိမ္သာ ေဆးခ့ဖဲ ူးပါတယ္။ ဆိုတ့ဲ ရိုးသား
ႏိွမ့္ခ်တ့ဲ စကားနဲ႕ ေအာက္ဆုံးအဆင့္ အိမ္သာေဆးတ့ဲ အေတ႔အြ ႀကံဳ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ
ရိွရဲ႕လား။ ကၽြန္ေတာ့္ ေယာကၡထီး ကေတာ့ အိမ္သာ ေဆးခဲ့ဖူးတယ္လို႕ ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာေန
ပါတယ္။

ဟုတ္က့ဲ။ အိမ္သာ ေဆးခဲ့ဖူးပါတယ္။ စာေမးပြဲမွာ ခိုးခ်လို႕ ဆရာက အျပစ္ဒဏ္
ေပးလို႕ ေဆးခ့ဖဲ ူးတာပါ ဆိုရင္ေတာ့ မွားသြားပါၿပီ။ အိမ္သာ ေဆးခ့ျဲ ခင္းဟာ သူမ်ားခိုင္းလို႔
မဟုတ္။ အျပစ္ဒဏ္ခံရလို႔ မဟုတ္။ ပိုက္ဆံ ရလို႕ မဟုတ္ပါ။ ဘယ္သူမွ မခိုင္းဘဲ
ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေဆးခ်င္လို႕ သူမ်ားအတြက္ အေစခံ ေပးခ်င္လို႕ ေဆးျခင္းသာ
ျဖစ္ပါေစ။ လြန္ခ့ဲတ့ဲ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္က အသင္းေတာ္မွာ ဘယ္သူ ကမွ မခိုင္းဘ ဲ
ေအာက္ေျခသိမ္း အိမ္သာေဆး၊ သန္႕ရွင္းေရး လုပ္တ့ဲ အစ္ကို ႏွစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ဖူး
ပါတယ္။ သူတို႕ ႏွစ္ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္ေသာ သူဟာ အသင္းေတာ္က ဆုခ်တ့ဲ
လက္တစ္ဆစ္စာ အရြယ္ ေရႊ လက္ဝါးကပ္တိုင္ကို ရသြား ပါတယ္။ အခု အခ်ိန္မွာေတာ့
သူဟာ အိမ္သာ ဆက္ ေဆးတာကို မေတြ႕ရေတာ့ပါ။ ဒါေပမ့ ဲ ေနာက္ အစ္ကို တစ္ေယာက္
ကေတာ့ ဒီကေန႕ထိ တိုင္ေအာင္ ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္ ျဖင့္ အိမ္သာေဆး၍ ဘုရား
အမွဳေတာ္ ေဆာင္ေနဆဲပါ။ ဟာေလလုယာ။

ကၽြန္ေတာ္ အသင္းေတာ္ ေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားကို ေလ့လာဖူးပါတယ္။ အသင္းေတာ္ ဥကၠဌနဲ႕ အတြင္း ေရးမွဳဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲ၊ လူငယ္
ေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္ပြဲ။ သင္းေထာက္ လူႀကီး ခန္႕အပ္ ေရြးခ်ယ္ပြဲေတြမွာ ေရြးပြဲဝင္ ၿပိဳင္ပြဲ
ဝင္တ့ဲ သူေတြ မ်ားတ့ဲအတြက္ စာေရးတံခ်တ့ဲ စနစ္၊ မဲေပး တ့ ဲ စနစ္နဲ႕ သင့္ေတာ္သူကို
စကာတင္ စစ္ထုတ္ရပါတယ္။

ဒါေပမ့ဲ အသင္းေတာ္ အိမ္သာေဆးဖို႕ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ဖို႕က်ေတာ့ အေရြးခံ
မ့သဲ ူ။ ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္မ့ဲသူ မရိွသေလာက္ ရွားပါတယ္။ တစ္ခါမွ ကၽြန္ေတာ္ မေတြ႕ ဖူးပါ။ အိမ္သာ
ေဆးမ့ဲ သူကို အဆင့္နိမ့္သူလို႕ လူေတြက သတ္မွတ္ေနၾကလို႕ဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္
ေနရာ တကာမွာ အေစခံသူ ရွားပါးၿပီး ေစခိုင္းသူေတြ မွိဳလို ေပါေနတာေၾကာင့္ ရန္လို
ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း မနာလိုျခင္းေတ ြ ျဖစ္ပ်က္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ေဆာင္းပါး ေလးနဲ႕လဲ
ႏွိမ့္ခ် သူေတြကို ဂုဏ္ျပဳခ်င္ ပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ မိမိကိုယ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ သူ ႏွိမ့္ခ်
ခံရမွာ ျဖစ္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်သူ ခ်ီးေျမႇာက္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သင္တို႕တြင္ အကဲအမွဴးျပဳေသာသူကို ငယ္သားက့ဲသို႕ျဖစ္ေစ။ အုပ္စိုးေသာ
သူကိုလဲ အေစခံကဲ့သို႔ျဖစ္ေစ။ - - - ငါသည္ သင္တို႕တြင္ လုပ္ေကၽြး ေသာသူ
က့ဲသို႔ျဖစ္၏။ လု ၂၂း၂၆-၂၇
အထက္ပါ က်မ္းပုိဒ္ေလးကေတာ့ သခင္ေယရႈကိုယ္ေတာ္တိုင္ တပည့္
ေတာ္ေတြကို ဆုံးမတ့ဲ စကားျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆိုေတာ့ သခင္ေယရွဳရဲ႕
တပည့္ေတာ္ေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ ဘယ္သူ ရာထူးပိုႀကီးသလဲလို႕ ျငင္းခံု
ေနၾကလို႕ပါဘဲ။ လုကာ၂၂း၂၄။

သခင္ေယရႈဟာလဲ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဘုရားသား၊ သခင္ ျဖစ္လွ်က္နဲ႕ တပည့္
ေတာ္ေတြရဲ႕ ေျခကို ေဆးတ့ဲ အနိမ့္ဆုံးအလုပ္ကို လုပ္ျပသြားခ့ပဲ ါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လက္ရိွ
လုပ္ေနတ့ဲ အလုပ္ထဲက အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုကို ေဝမွ် ခ်င္ ပါတယ္။ အရင္တုံးက လုပ္ခ့ဲတ့ဲ
အင္ဂ်င္နီယာ ေဟာင္း အလုပ္ ထြက္သြားတ့ဲ အတကြ ္ သူေဌးက အင္ဂ်င္နီယာ အသစ္
တစ္ေယာက္ အေရးေပၚ ခန္႕လိုက္ပါတယ္။ ဒီလူက မေလးရွား ႏိုင္ငံက အင္ဂ်င္ နီယာနဲ႕
မပါတ္သက္တ့ဲ အျခား ဘာသာရပ္တစ္ခုနဲ႕ ဘြဲ႕ရ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးေပၚ လူလို
ေနလို႕ သူတို႕ အသိထဲက မေလးရွားႏိုင္ငံသား တရုတ္လူမ်ိဳးကို ဘာဘြဲ႕ ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊
အင္ဂ်င္နီယာ အျဖစ္ ရာထူး ေပးၿပီး ခန္႕လိုက္ တာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ကလဲ ငယ္။
အင္ဂ်င္နီယာနဲ႕ ပါတ္သက္လို႕ ကႀကီး တစ္လုံး စာေလာက္ ေတာင္ မသိ၊ ဗဟုသုတ မရိွတ့ဲ
လူသစ္ဟာ သူ႕ကို သူေဌး ေပးထားတ့ဲ ရာထူးကို ပါဝါသုံးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ ပါေတာ့တယ္။
မနက္တိုင္း ဟန္ေရးျပၿပီး အလုပ္သမား အားလံုးကို စည္းေဝး ေခၚပါ တယ္။

အင္ဂ်င္နီယာနဲ႕ ပါတ္သက္လို႕ ဘာမွ မတတ္တ့ဲ အတြက္ ေန႕စဥ္ စည္းေဝးမွာ
သူေျပာတ့ဲ စကားေတြက အိမ္သာ သန္႕ရွင္းေရး လုပ္ဖို႕၊ အိမ္သာသုံး စကၠဴမ်ားမ်ား မသုံးဖို႕၊
ဘိုထိုင္အိမ္သာေပၚ ေျခေထာက္ မတင္ဖို႕၊ ေကာ္ဖီ ေသာက္ၿပီးရင္ ခြက္ ေဆးဖို႕။
မနက္ေစာေစာ အလုပ္ႀကိဳတ့ဲ ဖယ္ရီနဲ႕ ကားလာႀကိဳရင္ ေနာက္ မက်ဖို႕သာ ျဖစ္ၿပီး
ေန႕တိုင္း ဒီ အေၾကာင္းဘဲ ေျပာပါတယ္။ အလုပ္နဲ႕ စက္ ကိရိယာနဲ႕ ပါတ္သက္ လို႕ ဘာမွ
မသိတ့ဲ အတကြ ္ အလုပ္နဲ႕ ပါတ္သက္ရင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ အႀကံေပးလို႕ မရတ့ဲ
အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အိမ္သာေဆးဖို႕ အလွည့္က်သူ
မေဆးျဖစ္ခ့ရဲ င္ လူပုံ အလယ္မွာ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္ၿပီး အျပစ္ ေျပာပါ တယ္။
မိမိကိုယ္တိုင္ ကေတာ့ အိမ္သာ မေဆးပါ။ ယခင္က လုပ္ခ့ဲတ့ဲ အင္ဂ်င္နီယာ ေဟာင္းဟာ
သူကိုယ္တိုင္ အိမ္သာကို အလုပ္ သမားမ်ားနဲ႕ တန္းတူ အလွည့္က် တာဝန္ယူ၍ ႏွိမ့္ခ်စြာ
အေစခံသြားေၾကာင္း အလုပ္ သမားေဟာင္း တစ္ေယာက္က ေျပာျပ ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ
အဒဲ ီ အင္ဂ်င္နီယာ ရာထူး အခ် ခံလိုက္ရၿပီး သူကိုယ္တိုင္ အိမ္သာ အလွည့္က် ေဆးရတ့ဲ
သာမာန္ အလုပ္ သမား ဘဝကို ျပန္ေရာက္သြားခ့ပဲ ါတယ္။

စင္ကာပူမွာ အင္ဂ်င္နီယာ ရာထူး ယူထားတ့ဲ သူ ေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားက
ဘိဳြ င္လာစြပ္ အျဖဴကို ဝတ္ဆင္ေလ့ ရိွပါတယ္။ မန္ေနဂ်ာ ေတြက ေတာ့ ယူနီေဖာင္း
ဝတ္စရာ မလိုဘဲ အျပင္ အဝတ္အစားနဲ႕ ရံုးခန္း ထဲမွာဘဲ အလုပ္ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
တေလာက ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္လုပ္ဖို႕ လီလိြဳက္ အင္ဂ်င္းနီးယားရင္း အလုပ္ရံုကို ေရာက္
သြားခ့ဲ ပါတယ္။ အလုပ္ကိစၥ ေမးစရာရိွလို႕ မန္ေနဂ်ာ ဘယ္မွာ လ ဲ လို႕ေမးတ့ဲ အခါ သေဘၤာ
အင္ဂ်င္တစ္လုံးကို ေအာက္ေျခ အလုပ္သမား ေတြနဲ႕ တန္းတူ။ ညစ္ပတ္ ေနတ့ဲ သာမာန္
အလုပ္သမားဝတ္စုံ ဝတ္ၿပီး ေအာက္ေျခ သိမ္း အလုပ္ကို လုပ္ေနတ့ဲ မန္ေနဂ်ာ လုပ္သူဟာ
အလုပ္ သမားၾကား ထဲကေန ထြက္လာ ပါတယ္။ ေခၽြးတစ္လံုး လံုးနဲ႕ ညစ္ပတ္ ေပေရ
ေနေအာင္လုပ္တ့ဲ မန္ေနဂ်ာ၊ အလုပ္ရုံ ထဲမွာ မျပတ္ရိွေန တတ္တ့ဲ သူေဌးေၾကာင့္ လီလိြဳက္
အင္ဂ်င္းနီးယားရင္း အလုပ္ရံု တစ္ခုလံုးက သူေတြ ထဲမွာ ေရသာခိုသူ မရွိ။ ေဟာက္စား
လုပ္သူ မရွိ။ ေအာက္ဖိ ထက္ဖား မရွိ။ လူေပၚ ေၾကာ့ မရွိပါ။ အားလံုး ေခၽြးတစ္လံုးလံုး နဲ႕
အလုပ္ ႀကိဳးစား ၾကပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘဝနဲ႕ ဆင္းရဲသား
လယ္သမား မိသားစုေတြဆီ သြားေရာက္လည္ပတ္ရင္း ညစ္ပတ္ေပေရေနတ့ဲ ရံႊ႕ႏံြဗြက္ ထဲ
လယ္ကြင္းထဲ ဆင္းၿပီး ႏြားတစ္ယွဥ္းနဲ႕ လယ္ထြန္ျပခဲ့သလို ေရပံုးႏွစ္ပံုးကို ထမ္းပိုးနဲ႕
ေရထမ္းျပကာ ဆင္းရဲသားလယ္သမား မိသားစုရဲ႕ ျဖစ္သလို စားေနတ့ဲ ေန႕လည္စာ
ထမင္းဝိုင္းမွာ ဘာမေျပာ ညာမေျပာဘဲ ဝင္ထိုင္စားေသာက္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ သြားခ့ပဲ ါတယ္။
အဒဲ ီ သတင္းနဲ႕ ဓါတ္ပုံေလးကို စင္ကာပူႏိုင္ငံထုတ္ သတင္းစာထဲမွာ လြန္ခ့တဲ ့ဲ ၄ႏွစ္
ေလာက္က ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္မိခ့ဲ ၾကည့္မိခ့ဖဲ ူးပါတယ္။ ဒီလို ႏိွမ့္ခ်တ့ ဲ ေခါင္းေဆာင္ကို
ႏိုင္ငံသား ေတြက သူတို႕ ရင္ထဲမွာ အၿမဲ သိမ္းထားၿပီး သတိတရနဲ႕ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါတင္မကေသးဘဲ လြန္ခ့ေဲ သာ ႏွစ္က ကမၻာေပၚမွာ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္တ့ဲ ႏွင္းဆီခိုင္
ျဖစ္တ့ဲ အဂၤလန္က မင္းသမီး ဒိုင္ယာနာရဲ႕ သားႀကီးဝီလ်ံ မဂၤလာေဆာင္တ့ဲ သတင္းကို
ၾကည့္လိုက္ရပါတယ္။ မင္းသမီးရဲ႕သား၊ ဘုရင္မႀကီးရဲ႕ေျမး၊ ေနာင္တခ်ိန္ အဂၤလန္ ဘုရင္
ျဖစ္လာမ့ဲ မင္းသား ဝီလ်ံ ကိုယ္တိုင္ အိမ္သာေဆးေနတ့ဲ ျပကြက္ ဗီဒီယိုရိုက္ခ်က္ေလးကို
စင္ကာပူ Channel New Asia မွာ ၾကည့္လိုက္ရပါတယ္။ ဝီလ်ံလို လူမ်ိဳးကို သူတို႕ တိုင္းသူ
ျပည္သားေတြက လိုလို လားလား လက္ခံ ခ်စ္ခင္ၾကမွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္ မလြဲပါဘဲ။

အခုအခ်ိန္မွာ စင္ကာပူ Channel 5 မွာ under cover boss ဆိုတ့ဲ စီးရီးေလး
တစ္ပါတ္ တစ္ခါ ျပေနပါတယ္။ ကုမၸဏီရဲ႕ သူေဌးကိုယ္တိုင္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ရုပ္ဖ်က္
ဝင္ေရာက္ လာၿပီး အလုပ္ၾကမ္း၊ ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္၊ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ ရံရြ ွာစရာ
ေကာင္းတ့ဲ အလုပ္ေတြကို ဝင္လုပ္ျပတ့ဲ စီးရီးေလးပါ။ အလုပ္သမား အမ်ားစုက သူေဌးကို
သူေဌးမွန္း မသိတ့ဲအတကြ ္ တစ္ခ်ိဳ႕က အလုပ္သမားအသစ္ ထင္ၿပီး ခင္ခင္မင္မင္ သင္ေပး။
ကူညီ ေပးေပမ့ဲ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အႏိုင္က်င့္ၿပီး မကူညီၾကပါဘူး။ သူေဌးကိုယ္တိုင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္
စြာနဲ႕ သူ႕အလုပ္ခြင္ထဲ အလုပ္ၾကမ္းသမားအျဖစ္ ဝင္လုပ္တ့ဲအခါမွာ အလုပ္သမားေတြ
အလုပ္ ၾကပ္ေတြရဲ႕ စိတ္ထားမွန္ကတို သိလာသလို လုပ္ငန္းခြင္ရဲ႕ အဖတ္အစင္ ယိုေပါက္
ေတြကိုလဲ သိလာ ျမင္လာခ့ပဲ ါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေန႕မွာ သူေဌးကိုယ္တိုင္ လူအမ်ားေရွ႕မွာ
သူ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါဆိုတာ ျဖစ္ရပ္မွန္ေျပာျပၿပီး ရိုးသားသူကို ဆုခ်။ ကူညီသူကို ရာထူး
တိုးၿပီး၊ မရိုးသား မႀကိဳးစား မကူညီသူကို ရာထူးခ် ပညာျပတ့ဲ စီးရီးေလး ျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္ အရမ္းႀကိဳက္တ့ဲ ရုပ္သံ စီးရီးေလးလ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္မွာ အေဖကိုယ္တိုင္ အိမ္သာေဆး တံျမက္စည္း လွည္းေနရင္
က်န္တ့ဲ အိမ္သား သားသမီးေတြလဲ မေနႏိုင္တာ့ပါဘူး။ လုပ္ခြင္မွာ သူေဌးကိုယ္တိုင္ ႏိွမ့္ခ်
ျပရင္ အလုပ္သမားေတြအားလုံး ေထာင္လႊား ရဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိွမ့္ခ်တ့ဲ သူေဌးကို အလုပ္
သမားတိုင္းက ခ်စ္ၿပီး အလုပ္ထြက္၊ အလုပ္ေျပာင္း သြားရင္ေတာင္ သတိရေနတတ္ပါ
တယ္။ ေဟာက္စား လုပ္တ့ဲ သူေဌးကိုေတာ့ အလုပ္သမားတိုင္းက ကုမၸဏီ ျပဳတ္ဖို႕ ဆု
ေတာင္း ေပးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကဇာတ္ခံု အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ႏွိမ့္ခ်သူသာ ၾကာၾကာ
စံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူ႕ ဇာတိခံေသာ ဘုရားသားေတာ္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာလဲ ႏွိမ့္ခ်စြာ
ဆင္းလာခ့ဲပါ တယ္။ သင္တို႕သည္ အဘယ္နိမိတ္ျဖင့္ သိရမည္နည္း ဟူမူကား သူငယ္
သည္ အဝတ္ ႏွင့္ ပါတ္ရစ္၍ ႏြားစားခြက္၌ သိပ္ထားလွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကလိမ့္မည္။
လု ၂း၁၂။ ဆိုတ့ဲ ႏိွမ့္ခ်ေသာ ဘုရားရဲ႕ နမူနာကို ခံယူ၍ ႏိွမ့္ခ်ေသာ အေတြ႕အႀကံဳကို
သင္ယူၾက ကုန္စို႕။ ။ မင္းေအာင္သက္လြင္

သို႕
အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ -
ယံုၾကည္သူ စာဖတ္ ပရိတ္သတ္မ်ား အားလံုးအတြက္
သခင့္စကား ၁၂၃၊ ႏိုုဝင္ဘာလ ၂၀၁၁
LW-123, nov 2011
ပို႕လိုက္ပါတယ္။
အေစခံလမ္းမွ -
မင္းေအာင္သက္လြင္
(အယ္ဒီတာ)
သခင့္စကားစာေစာင္
အင္တာနက္မွာ တစ္ပုဒ္ခ်င္းဖတ္လိုသူမ်ား၊ ညာဖက္ေကာ္လံ၊ သခင့္စကား-၁၂၃
မွ ႏွစ္သက္ရာကို ႏွိပ္၍ၾကည့္ပါရန္။

အမွတ္-၁၂၃ ပံုႏွိပ္ PDF ဖတ္ရန္ေအာက္ပါလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပါ။
Download (click here)
Website:
http://thelordword.com