မင္းေအာင္သက္လြင္ - ေရးသားစီစဥ္ထုတ္ေ၀ေသာမီနီမဂၢဇင္း၊ အေစခံလမ္းမွေလာကမွာ ေရႊလမ္း၊ ေငြလမ္း၊ ပန္းခင္းလမ္း - ဆိုတဲ့ လမ္းေတြရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင္အေစကို ခံလိုသူေတြအတြက္ေတာ့ အေစခံလမ္းမွတစ္ပါး အျခားလမ္းမရွိပါ။ အေစခံလမ္းဆိုတာ သခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာလမ္း၊ သခင့္ကို ခ်စ္ေသာသူမ်ား ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာလမ္း၊ သခင့္ကို အေစခံလိုသူမ်ား ေလွ်ာက္ရမဲ့ လမ္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေစခံလမ္းမွ
တတိယေျမာက္ မီနီမဂၢဇင္း

မင္းေအာင္သက္လြင္  - ေရးသားစီစဥ္ထုတ္ေ၀သည္

၀ိညာဥ္ေရးရာ ရသစံု၊ စာမူမ်ား စုစည္းမႈ
ကာတြန္း၊ ကဗ်ာ၊ ဟာသ၊ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း၊ ပံုျပင္၊ ေဆာင္းပါး၊ ေဒသနာ၊ အေတြ႔အၾကံဳ၊ ဘာသာျပန္

ရန္ကုန္တြင္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
၁။ Myanmar Bible Society Bookshop
အမွတ္ ၂၆၂ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္ ဖုန္း။ ၂၅၀၀၁၄

၁။ C.L.C  (Christian Literature Council)
အမွတ္ ၁၉၁၊ ၃၉လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္
ရန္ကုန္၊ ဖုန္း ၂၄၉၁၇၆

စင္ကာပူတြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
၁။ ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ 45 Thomson Road, Singapore (JBCS)
၂၊၊ ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စေကာကရင္) Boy's Brigate HQ, 105 Ganges Ave

စာေရးသူႏွင့္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ရန္
ဖုန္း (+၆၅) ၈၁၂၂၂၃၂၀
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.