တရုပ္ျပည္ သာသာနာျပဳ၊ အဂၤလိပ္ဆရာ ဟဒ္ဆင္ေတလာJ. ဟဒ္ဆင္ေတလာ

အဂၤလိပ္ မက္သဒစ္မစ္ရွင္ဆရာၾကီး (၁၈၃၂-၁၉၀၅) သည္ တရုပ္ျပည္ CIM China Inland Mission စတင္လုပ္ေဆာင္သူျဖစ္ျပီး၊ အသက္ရွင္စဥ္ကာလတြင္ အသင္းေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္၊ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ သာသနာျပဳဆရာၾကီးျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္မွ ဘီလီဂေရဟန္ေရးသားေသာ စာအုပ္ကို ျမန္မာဘာသာျပန္ထားေသာ စာမ်က္ႏွာ ၃၃၆ ရွိေသာ ဟဒ္ဆန္ေတလာ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ရာစာအုပ္ျဖစ္သည္။

၁၈၆၈ခုႏွစ္ ေသြးထိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ သာသနာျပဳအိမ္ကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးသည့္ လူေသာင္းခ်ီအၾကမ္းဖက္သည့္ Roit in Yangzhou အေရးအခင္းမွလြတ္ေျမာက္ျပီး၊ သမီး ႏွင့္ဇနီးသည္ ဆံုးရံႈးကာ၊ သားသမီး၃ဦး အဂၤလန္ျပန္ပို႔ခဲ့ရသည္။ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းလည္း ကိုးရာမဲ့ျဖစ္သြားခ်ိန္တြင္ ဆရာၾကီးခံစားမႈကို အခန္း၃၂ ျဖစ္ပါသည္။


ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ရာလမ္း  ၃၂

၁၈၆၉ ေႏြရာသီ တေလွ်ာက္လံုးတါင္ ဟဒ္ဆင္၏စိတ္ဓါတ္ က်ေနသည္။ စိတ္တိုမႈသည္ ေန႔စဥ္အခ်ိန္တိုင္း ဆံုးရံႈးမႈျဖစ္ေန၍ ခရစ္ယာန္တေယာက္သည္ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္ကို အံ့ၾသမိသည္။ ဇနီးသည္ မာရီယာႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာစြာ ခြဲခြာေနရ၍ အတြင္းစိတ္ဖိစီးမႈအျပင္ နမိုးနီးယားေရာဂါလည္း ၾသဂုတ္လတြင္ျဖစ္လာသည္။ လိုအပ္မႈကို သိလာၾကသည္။ ျမင့္ျမတ္မႈ၊ ဘ၀ႏွင့္စြမ္းအား လိုအပ္လာပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေ၀းကြာစြာေနျခင္း၏ ေက်းဇူးတရားမသိျခင္း အႏၱရယ္ကို ခံစားရသည္။ အခ်ိန္တိုင္းအနားယူ၍ တရားမွတ္ျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္သည္။ က်မ္းစာေန႔တိုင္းဖတ္၍ ဘုရားသခင္အား အားကိုးလွ်င္ အားလံုးအဆင္ေျပမည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ေန႔တိုင္းဘုရားရွိခိုးျခင္းမွစ၍ ဘုရားသခင္ကိုပဲ ရွာ၍မျဖစ္။ သို႔ေသာ္ တာ၀န္မ်ား၊ အေႏွာက္အယွက္မ်ားေၾကာင့္ ဘုရားကိုေမ့ေလွ်ာ့မိသည္။ ဤလိုရာသီမ်ိဳးတြင္ စိတ္တိုျဖင္း၊ အေတြးရိုင္းမ်ား တခါတရံ စာနာေထာက္ထားမႈမရွိေသာ စကားလံုးမ်ား အားလံုးသည္၊ ထိမ္းသိမ္းရန္ခက္ခဲ့သည္။

သူ႔ကိုယ္သူ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္မိသည္။ ကယ္ဆယ္မႈမရႏိုင္ေတာ့ဘူးလား၊ ေအာင္ျမင္မႈအစား ပဋိပကၡ၊ မၾကာခဏ ရံႈးႏိုမ့္မႈ၊ သခင္ေယရႈကို လက္ခံသူမ်ားအား ငါဘယ္လိုေဟာေျပာမလဲ။

စိတ္ဓါတ္ေရးရာ အင္အားရွိမည့္အစား၊ အင္အားနည္းသထက္နည္းလာသည္။ အျပစ္ဘက္ ပို၍ယိမ္းလာသည္။ သူ႔ကိုယ္သူႏွင့္ အျပစ္ကို သူမုန္းတီးခဲ့သည္။ ကေလးတစ္ေယာက္လို ခံစားမိသည္။ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျမတ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္ထဲတြင္ ဟစ္ေၾကြးေနသည္။ "အဘဘုရားသခင္" သို႔ေသာ္ ကေလးတစ္ကဲ့သို႔ အင္အားခ်ိနဲ႔ေနသည္။

ေကာင္းကင္ဘံုအရသာခ်ိဳျမိန္မႈကို၊ ဘုရားသခင္ေျမၾကီးေပၚတြင္ေပးမည္။ မိမိခြန္အားျဖင့္ရယူရန္ ၾကိဳးစားရန္ အင္အားနည္းမွန္းသိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဘုရားသခင္ထံ အင္အားေပးရန္ႏွင့္ ကူညီရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ တခါတရံ ကြ်ႏ္ုပ္ကို တည့္မတ္ေပးမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ သို႔ေသာ္ေနာက္ျပန္ၾကည့္လွ်င္ အျပစ္ႏွင့္ဆံုးရံႈးမႈသာ ဘုရားသခင္ေရွ႔တြင္ ၀န္ခံရေပလိမ့္မည္။

ဤေႏြရာသီရက္မ်ားတြင္ ဤကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ၀ိညာဥ္အေျခအေန ျမန္ဆန္လြန္းျပီး၊ စိတ္ပ်က္မႈႏွင့္နိဂံုးခ်ဳပ္သည္။ တခါတရံ ရာသီမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈသာမက ေပ်ာ္ရႊင္မႈသာမက ေပ်ာ္ရႊင္မႈပါရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခဏတာျဖစ္သည္။ စိတ္မခ်မ္းသာဖြယ္ျဖစ္သည္။

ဤကာလတေလွ်ာက္လံုးတြင္ ျပန္လည္စဥ္းစားမိသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ထဲ၌ ရွိေနသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သို႔ေဖာ္ထုတ္ရမည္နည္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ က်မ္းစာပံုပါ စိတ္ထဲတြင္ ေပၚလာသည့္အတိုင္း သူေရးသားခဲ့သည္။ "ဘုရားသခင္၊ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည္၊ ကြ်ႏ္ုပ္မွာ ဆင္းရဲသည္။ သူသည္အင္အားျပည့္၍ ကြ်ႏိုပ္မွာ အားနည္းသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ေကာင္းစြာသိရွိသည္မွာ ျပည့္၀ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးၾကယ္၀မႈ အျမစ္ႏွင့္၊ အကိုင္းမ်ားရွိသည္ကို သိသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေသးငယ္ေသာအကိုင္းကို မည္ကဲ့သို႔ေရာက္ရွိမည္နည္း။ "

တေျဖးေျဖး အတြင္းအျမင္မ်ား လက္ခံရရွိျပီး၊ ထိုကာလကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့သည္။ ယံုၾကည္မႈသည္ ရယူစရာအတြက္ မွီတြယ္စရာျဖစ္သည္။ ပိုမိုအံ့ၾသစရာမ်ား ျမင္ေတြ႔ရေလ ကြ်ႏ္ုပ္အကူညီမဲ့ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ရွိျခင္း တိုးလာပံုေပၚသည္။

ဒုတိယလက္ခံမႈမွာ စာအေနႏွင့္ေရာက္လာသည္။ မကၠာသီထံမွ ျဖစ္သည္။ သူသည္ မကၠသီႏွင့္မွ်ေ၀ ခံစား၍ မၾကာခဏ ျမင့္ျမတ္မႈကို ကူညီ၍ ရွာေဖြၾကသည္။

ဆရာၾကီး ဟဒ္ဆန္ေတလာ
http://en.wikipedia.org/wiki/Hudson_Taylor