ဆရာတန္ကီး၏ အေမွာင္တြင္းမွဘုန္းက်က္သေရအလင္းဆီတို႔ From Darkness to Glorious Light



by Lim Min (Singapore)

၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႔ေ၀ေသာ စင္ကာပူမွစာေရးဆရာမ Lim Min ျပဳစုေသာ ဆရာတန္ကီးအထုပၸတိျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၂ ရွိျပီး၊ ေရာင္စံုဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း ၁၄ရြက္အပါအ၀င္ အျဖဴအမဲ၊ မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပံုမ်ားစြာပါရွိသည္။ ဆရာတန္ကီး ၂၀၀၆တြင္ စင္ကာပူေရာက္ရွိခ်ိန္ ဆရာမလင္မင္း ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျပီး၊ မ်ားစြာစိတ္၀င္စားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ခ်င္းျပည္နယ္သို႔တိုင္ေအာင္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ျပီးေနာက္ ဆရာတန္ကီးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ မစ္ရွင္အေၾကာင္းကို ကမၻာသို႔ေဖၚျပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အလုပ္မွထြက္ျပီး ျမန္မာျပည္သို႔ အေခါက္ေခါက္အခါ သြားေရာက္ျခင္း၊ ဆရာတန္ကီးႏွင့္အၾကိမ္မ်ားစြာ အင္တာဗ်ဴးျခင္း၊ အျခားေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ျပီးမွ ယခုစာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။

အမွာစာေရးေပးသူမ်ားမွာ ဆရာၾကီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း (Rev. Dr ညီအစ္ကိုအသင္းေတာ္၊ရန္ကုန္)၊ Dam Suan Mung (Rev. Dr, Full Gospel ရန္ကုန္), John Maust (Media Associates International , USA), Ramom Rocha III (OMF International, Philippines),  Paul R Woods (Rev. Dr, Singapore Bible College), Hakan Gabrielsson (Rev, Touching Asia - Sweden), L. John (rev, Assemblies of God, ရန္ကုန္),  Khai Khan Suan (Rev, Chin State, ျမန္မာ), Stephen Chua (Rev, Full Gospel Centre, Singapore), Andrew Yeo (Rev, Grace Methodist Church, Singapore), Cho Kee Thang (Rev, Assembly of God, Chin State ျမန္မာ)  တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

တန္ကီး (၁၉၅၃ ေမြးဖြား) စာအုပ္၊ အခန္းေပါင္း ၈ခု ရွိသည္။
အခန္း(၁)တြင္ မည္ကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ကို ေရးထားသည္။ ေသျပီဟုယူဆထားေသာ အသက္၂၀အရြယ္ တန္ကီးကို  သျဂိဳလ္ရန္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္၊ တန္ကီး၏ ၀ိညာဥ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု သို႔ ေလွခါးျဖင့္တက္ကာ ေရာက္ရွိသြားျပီး၊ အံၾသ၊မိန္းေမာဘြယ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရျခင္း၊ မိမိကို လူျပည္သို႔ျပန္ျပီး၊ အမႈေဆာင္စရာမ်ား လုပ္ရန္ရွိသည္ဆိုကာ ျပန္လာေစျခင္းျဖင့္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာေမ်ာေနရာမွ အသက္ျပန္၀င္လာျခင္း၊ နတ္ကိုးကြယ္ေသာ မိမိရြာတြင္ အသက္ရွင္ေသာဘုရားသခင္ႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘံုအေၾကာင္း ရြာသားမ်ားကို ေ၀ငွေျပာဆိုျခင္း စတင္ခဲ့ပါသည္။

Machung (မင္းတပ္ျမိဳ႔အနီးမွ ရြာကေလးတရြာ)
တန္ကီး၏ မိဘမ်ား၊ ပညာ ၇တန္းမွ်သာ သင္ခဲ့ရျခင္း၊ အသက္၂၀အရြယ္တြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ ေသရာမွ ျပန္ရွင္လာျပီး ရူပါရံုအိပ္မက္မွ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေျပာရင္း နတ္ကိုးကြယ္ေသာမိရိုးဖလာ ေဆြမ်ိဳး၊ ရြာသားမ်ားမွ အပယ္ခံဘ၀သို႔ ၈ႏွစ္ၾကာ၊ ပင္ပမ္းဆင္းရဲစြာျဖင့္ ေနခဲ့ရျခင္း၊ အနီးနားမွ  ဆရာ Pa Za Mung (Ro Baptist Church) အားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာကို သိရျခင္း၊ မင္းတပ္ျမိဳ႔မွာ ဆရာ Cieh Ceu (Rev) အားျဖင့္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ျခင္းခံခဲ့ျခင္း၊ ၈ႏွစ္ၾကာမွ ရန္ကုန္မွအလယ္ေရာက္လာသူမိတ္ေဆြထံမွ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ကို ျမင္ရျပီး၊ ၃ၾကိမ္တိုင္ အသနားခံ၊ေတာင္းပန္ျပီး ရယုူခဲ့ရသည္။ ထိုမတိုင္မွီက ဆရာ Pa Za Mung သင္ေပးေသာ ဓမၼသီခ်င္း "Revive Thy Work O Lord" သီခ်င္းျဖင့္သာ ဆုေတာင္း၊ သီဆို၊ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခဲ့ရပါသည္။

အနီးအနားရြာမ်ားကို ဧ၀ံေဂလိေဟာၾကားရန္ ေလာ္စပီကာ၀ယ္ထားျပီး၊ ဘက္ထရီအားသြင္းရန္ ၃၆မိုင္ေ၀းေသာ မင္းတပ္ျမိဳ႔သို႔ တစ္ပါတ္တစ္ၾကိမ္၊ လမ္းေလွ်ာက္သြားခဲ့ရသည္။ ၁၀နာရီခန္႔ ေတာေတာင္ျဖတ္ေက်ာ္၊ လမ္းေလွ်ာက္ရေသာ ခရီးစဥ္မ်ာ ထိုေဒသခံမ်ား၏ ၁၉၈၀ ေလာက္က သာမန္ခရီးစဥ္တခုျဖစ္ပါသည္။

ေသရာမွရွင္ျခင္းႏွင့္အနာေရာဂါကင္းျခင္း
ေဆြမ်ိဳးမ်ားမွာ နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ျပီး၊ တန္ကီးအား မိရိုးဖလာ နတ္ဆရာလုပ္ရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ဇနီးသည္ကို လက္ထပ္စဥ္က ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားစြာ ၃ႏွစ္ၾကာ အလုပ္လုပ္ေပးဆပ္ခဲ့ရသည့္ေငြကို တ၀က္ျပန္ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခံခဲရသည္။ ေသနပ္ျဖင့္ တန္ကီးဥိးေခါင္းကို ခ်ိန္ျပီး ေသနပ္ေမာင္းခလုပ္ဆြဲေသာအခါ တန္ကီးက ျပန္မခုခံပဲ ေယရႈနာမျဖင့္က်ည္မထြက္ရန္ ရဲ၀ံစြာေျပာခဲ့သည္။ ၂ၾကိမ္တိုင္ ပစ္ရ က်ည္မထြက္သျဖင့္ ထိုရြာလူၾကီးသည္ ေဒါသျဖင့္ မိုးေပၚေထာင္ပစ္ရာမွ ေသနပ္သံၾကီးထြက္လာခဲ့သည္။ ေဘးလူမ်ားက ထိုလူၾကီးကို ၀ိုင္း၀န္းဆြဲတားလိုက္ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္၊ ရိုက္ႏွက္၊ ထိုးၾကိတ္ခံရေသာ္လည္း ျပန္မတုန္႔ျပန္ပဲ ေယရႈနာမျဖင့္ ခံႏိုင္ခဲ့သည္။ လယ္လုပ္ရန္ မည္သူမွ်မလုပ္ကိုင္သည့္ ေျမကြက္ကို ေပးျပီးလုပ္ေစေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္လံုေလာက္ေသာ ဆန္စပါး၊ စိုက္ပ်ိဳးရရွိခဲ့သည္။

အသက္ေသသြားသူ ၃ဦးအျဖစ္အပ်က္ကို ေရးသားထားပါသည္။ လူငယ္တစ္ဥိး ေသဆံုးသြားျပီ သတ္မွတ္သည္ကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ မ်က္ရည္က်၊ ဆုေတာင္းေပးျခင္းျဖင့္ အသက္ျပန္ရႈလာျပိး၊ ရွင္လာသည္။ ထိုအျဖစ္ကို ရြာသားမ်ားေတြ႔ရွိျပီး ယံုၾကည္ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ အျခားအျဖစ္ပ်က္တခုမွာ မိမိကေလးေသဆံုးျခင္းမွာ တန္ကီးကိုးကြယ္ေသာဘုရားေၾကာင့္ျဖစ္သည္စြတ္စဲြသူ ရြာလူၾကီးဖခင္တဦးျဖစ္သည္။ သူ႔သားငယ္ အသက္ျပန္မရွင္လွ်င္ အားလံုးကို ပစ္သတ္မည္ဟု ေသနပ္ျဖင့္ခ်ိန္းေျခာက္သူ ထိုရြာလူၾကီးေရွ႔တြင္၊ တန္ကီးႏွင့္ ယံုၾကည္သူမ်ား နာရီမ်ားစြာ မ်က္ရည္ျဖင့္ အျပင္းအထန္ဆုေတာင္းေပးခဲ့ရသည္။ ဆုေတာင္းသူမ်ားမွ တဥိးက မ်က္ရည္ျဖင့္ ကေလးငယ္အသက္ျပန္မရွင္လွ်င္ တန္ကီးတဦးတည္းသာမက မိမိတို႔လည္း ပစ္သတ္ခံရေတာ့မည္ဟု ၀မ္းနည္းစြာေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂နာရီဆက္လက္ ယံုၾကည္ျခင္းၾကီးစြာျဖင့္ ဆုေတာင္းျပီး အာမင္ ဟု အဆံုးသတ္ခ်ိန္တြင္ ကေလးငယ္ မ်က္စိျပန္ဖြင့္လာသည္ကို အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႔ရသည္။ ေသြးစိမ္းရွင္ထြက္ျပီး၊ လူသူေ၀းရာ ေနထိုင္ရသည့္ အႏူေရာဂါသည္တဦးလည္း ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားေၾကာင္း လပိုင္းအတြင္း ေတြ႔ရသည္။ ထိုအံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ျပန္လည္အသက္ရွင္၊ အႏူေရာဂါေပ်ာက္သူမ်ားမွာ ယံုၾကည္သူအျဖစ္ေျပာင္းလဲရံုမက၊ ဓမၼအမႈေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀၀၀ က သခင္ေယရႈ၏ ေသရာမွျပန္ရွင္ျခင္း၊ အႏူေရာဂါေပ်ာက္ေစျခင္း စသည့္ အနာေရာဂါျငိမ္းျခင္းမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ မွန္ကန္၊လွ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ား
၁၉၈၅တြင္ ရြာအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာ၀ယ္မွျဖစ္မည္ ေငြစုေဆာင္းရာ အသင္းသားမ်ားက နားကပ္ေရာင္း၊ ေျမေရာင္းျပီး က်ပ္ေငြတစ္ေသာင္းရခဲ့သည္။  ၆၃၀မိုင္ေ၀းေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႔သို႔ ၁၀ရက္ခရီးထြက္လာခဲ့ရာ လမ္းတ၀က္၊ ပုခုကၠဴျမိဳ႔ေရာက္စဥ္ ျမန္မာအစိုးရမွ ၇၅က်ပ္တန္မ်ား တရားမ၀င္ေက်ျငာျခင္းႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရျပီး၊ ၇၅က်ပ္တန္ခ်ည္း လက္၀ယ္ရွိေသာ ဆရာတန္ကီး ၀မ္းနည္း၊မ်က္ရည္က် ဆုေတာင္းခဲ့ရပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာႏွင့္အတူ မိမိရြာသို႔ျပန္ရန္ ဘုရားခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျပီး ရန္ကုန္သို႔ ခရီးဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တြင္ ဆရာဦးတင္ေမာင္ထြန္းထံ ၀င္ေရာက္၊ေျပာျပရမွာ ေငြေၾကးထုတ္ေပးျပီး၊ ေစ်းပိုသက္သာသည့္ ထိုင္းနယ္စပ္သို႔ သြားေရာက္၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။

ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ ေတြ႔ရေသာ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္မႈးတစ္ဦးမွ၊ စစ္တပ္ဂ်စ္ကားျဖင့္ ဆရာတန္ကီးကို သြားမည့္ေနရာမ်ားကို လိုေလးေသးမရွိ၊ ကူညီပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ (Note: ထိုဗိုလ္မႈး Khup Chin Pau မွာ ယခုအခါ စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္တြင္ စီနီယာသင္းအုပ္ျဖစ္သည္။)  ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ၁၈ႏွစ္အရြယ္ ၅ႏွစ္ၾကာျပီးျဖစ္ေသာ ေသြးမတိတ္ေရာဂါျဖင့္ ႏႈတ္ခမ္းမွပင္ေသြးက်ေနသူ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ဖခင္ Dr Howard Chin Khen Mang မွတဆင့္ သိကြ်မ္းခဲ့ရသည္။ ေရာဂါေပ်ာက္လွ်င္ ဘုရားအမႈေဆာင္အျဖစ္ ဆပ္ကပ္မည္ဟု မိန္းကေလးက ေျပာပါသည္။ ဆရာတန္ကီးလည္း အစာေရွာင္းဆုေတာင္းရင္း ထိုမိန္းကေလး အနာေရာဂါျငိမ္းမည္ဟု နိမိတ္ကိုျမင္ရသည္။ ေနာက္တပတ္သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရာ ပိုမိုသက္လာလာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေနာင္ ၁၃ႏွစ္ၾကာ ၁၉၉၇တြင္  ဆရာတန္ကီး စင္ကာပူသို႔ေရာက္စဥ္ ထိုမိန္းကေလးသည္ ELIM Church, Singapore မွ ဓမၼဆရာမအက္စတာ Pastor Esther အျဖစ္ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုခဲ့ရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ေက်းရြာမ်ား၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊မေကြးတိုင္း ျမိဳ႔ရြာမ်ားသို႔ ဧ၀ံေဂလိခရီး တစ္ဦတည္း လေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ခဲ့သည္။ လက္ခံသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း လက္မခံေသာျမိဳ႔ရြာမ်ားတြင္ ဇရပ္တြင္ေနထိုင္းရသည္။

မင္းတပ္ျမိဳ႔သို႔ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆရာတန္ကီးသည္ မင္းတပ္ျမိဳ႔သို႔ေျပာင္းေရႊ႔ျပီး၊ အသင္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဆရာတန္ကီး က်မ္းစာသင္တန္းအားျဖင့္ ဓမၼဆရာမ်ားစြာသည္ အသင္းေတာ္ေပါင္း ၆၀ခန္႔ တိုးပြား၊ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံေရာက္ အသင္းသားမ်ားျဖင့္ မေလးရွား၊ ျမန္မာအသင္းေတာ္ ၂ခုသို႔ပင္ ဆရာတန္ကီး ေရာက္ရွိေ၀ငွခဲ့ရသည္။

Machung ရြာတြင္ မိမိတို႔ K'cho ဘာသာစကားျဖင့္ ဓမၼသီခ်င္းစာအုပ္ရရွိရန္ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ တန္ကီး .. မင္းပဲဘာသာျပန္ျပီး၊ ဓမၼသီခ်င္းစာအုပ္ထုတ္ပါ .. ဟု အသံၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာဘာသာမွ K'cho ဘာသာသို႔ ဓမၼသီခ်င္း ၁၇၇ပုဒ္ကို တလအတြင္း ဘာသာျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စာအုပ္ထုတ္ရန္ အုပ္ေရတစ္ေထာင္ကို က်ပ္တစ္ေသာင္းကုန္က်မည္။ ေငြလံုး၀မရွိေသာ္လည္း ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ မုိင္၆၃၀ေ၀းေသာ ရန္ကုန္သုိ႔ ခရီးထြက္ခဲ့ျပန္သည္။ မိတ္ေဆြ ဓမၼဆရာ Lawng Thang မွ သူ၏အသင္းေတာ္တြင္ ေ၀ငွေျပာၾကားခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ထိုအသင္းေတာ္မိတ္ေဆြမ်ားျဖင့္ သီခ်င္းစာအုပ္ကို လက္ႏွိပ္စက္ရိုက္ႏွိပ္ျပင္ဆင္ေပးသည္။ ဓမၼသီခ်င္းစာအုပ္ ထုတ္လုပ္၊ေရာင္းခ်ျပီး ေငြျပန္ရမွ ေပးပါေျပာဆို စာအုပ္ထုတ္ေ၀သူတဦးက ေခ်းငွားေပးမည္ေငြကိုလည္း  ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္လက္မခံခဲ့ပါ။ ဆရာတန္ကီးသည္ ထိုဓမၼသီခ်င္းကို ဓမၼဒါန အခမဲ့ေ၀ငွမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေငြျပန္ရရန္ မျဖစ္ႏိုင္၍ လက္မခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိဓမၼဆရာဟု သိေသာယံုၾကည္သူတဦးက ဓမၼသီခ်င္းထုတ္ရန္ကိုပင္ လံုး၀မသိပဲ ဆရာေငြလိုေနသည္ကို ရူပါရံုရေသာေၾကာင့္ ငါးေထာင္က်ပ္ ၂ၾကိမ္၊ ေပးလႈျခင္းျဖင့္ က်ပ္တစ္ေသာင္းရရွိခဲ့သည္။ K'cho ဘာသာစကားျဖင့္ ဓမၼသီခ်င္းစာအုပ္ေရ တစ္ေထာင္ ထုတ္ႏိုင္ျပီး၊ အခမဲ့ ေ၀ငွႏိုင္ခဲ့သည္။

မိမိအထုတ္ပတၱိထုတ္ေ၀ျခင္းျဖင့္ သက္ေသခံစာအုပ္ငယ္အားျဖင့္ လူအမ်ားထံ၊ ဧ၀ံေဂလိတရားေ၀ငွရန္ ရူပါရံုရရွိခဲ့သည္။ မႏၱေလးဓမၼတကၠသိုလ္မွ ဆရာမ၂ဦးမွ စာမူကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ မုဆိုးမ၂ဦး ပံ့ပိုးမႈေငြျဖင့္ အုပ္ေရ တစ္ေသာင္း ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးသို႔ အခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ခဲ့သည္။ အမွာစာမ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အုပ္ေရ ၂ေသာင္း ထပ္မံရိုက္ႏွိပ္ရာတြင္လည္း ပံ့ပိုးကူညီသူအားျဖင့္ ဓမၼဒါန အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ မင္းတပ္ျမိဳ႔တြင္ ဆရာတန္ကီး၏ BLESSING ASSEMBLY OF GOD အသင္းေတာ္ရွိသည္။ ဟာေလလုယ က်မ္းစာေက်ာင္းလည္း ရွိသည္။ သူ၏ အသင္းသားမ်ားမွာ ယခုအခါ ကမၻာအႏွံေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။

စင္ကာပူေရာက္ရွိျခင္း
ဆရာတန္ကီး စင္ကာပူပထမအၾကိမ္း ၂၀၀၆တြင္ ေရာက္ခဲ့သည္။ တၾကိမ္ ထပ္မံေရာက္စဥ္ ၂၀၁၁ လစ္တဲျမန္မာအသင္းေတာ္မွ ဆရာခင္က ဖိတ္ေခၚ တရားေဟာေစခဲ့သည္။ စာေရးဆရာမ Lim Min ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ျပိး သူေရးေသာစာအုပ္ကို လက္မွတ္ထိုး၊ ေရာင္းခ်ေပးစဥ္ မုရန္မွ စာအုပ္၀ယ္ယူ၊ ဖတ္ရႈခဲ့ရသည္။

ဤ စာအုပ္အျမည္းကို ဖတ္ရႈရသူမ်ား မူရင္းစာအုပ္ ၃၇ႏွစ္ သက္ေသခံခ်က္ကို ၀ယ္ယူဖတ္ရႈ၊ ျဖန္႔ေ၀ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။ To order - ARMOUR Publishing Pte Ltd, Singapore. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ဧ၀ံေဂလိစိတ္အားသန္သူ ယံုၾကည္သူမ်ား၊ မည္သည့္လူမ်ိဳးျဖစ္ပါေစ အဂၤလိပ္စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ အလြန္ခြန္အားရေစေသာ စာျဖစ္ပါသည္။ ဆရာတန္ကီးသည္ ဆရာၾကီးဦးမ်ိဳးခ်စ္အားျဖင့္ ပင္တိကုေတ အသင္းေတာ္မ်ိဳးေစ့ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဂိုဏ္ဂနမေရြး ယံုၾကည္သူအားလံုးအတြက္ စံနမူနာတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။


Foreword

It is my great joy and honour to endorse this book, from Darkness to Glorious Light, as the amazing true life experiences of a simple man, Rev Tam Ki, whom God called to be His servant-prophet from an obsure sub-tribe of the K'cho of the Chin people of Myanmar. He is one of many in Myanmar whom I was privileged to disciple and whom I know well. So I am happy to testify that all the accounts shared in this book are true and correct to the best of my knowledge.
It is my hope and prayer that whoever reads this book will be helped by the Holy Spirit and will be edified. Because even Christian workers nowadays are skeptical when it comes to God's word being manifested through miracles in this age, may I therefore call to mind that the truth of His miracles is not limited to the times of the early church, but is still very much the same for us today who believe that Jesus Christ is the same "yesterday, today and forever". Brother Tam Ki's life and testament is a living witness of this truth manifested by signs and wonders and glorifying god in our midst. This is what this book is all about. Yes! The Lord certainly has been with Rev Tam Ki and He will certainly be with you if you care to trust Him. Amen!

Rev Dr Tin Maung Tun

D.D., Senior Elder Pastor, Hebron Brethren Assembly, Yangon
President & CEO, Witnessing for Christ, Yangon
President, Myanmar Far East Broadcast Radio Ministry


***************

Author Lim Min does the global church a great service by sharing the compelling story of Rev Tam Ki of Myanmar. Delivered miraculously from death and called to preach Christ in a hostile culture rooted in spirit worship, Tam Ki helped lead a spiritual revival among the K'cho people and beyond. Through exhaustive research and conversations with Tam Ki, plus in-depth interviews with more than 30 people who know his remarkable ministry, biographer Lim Min introduces the reader to the many stark battles of spiritual warfare that characterized Tam Ki's remarkable ministry, and the demonstrate time and again that greater is He who is in us than he who is in the world. In so doing, Tam Ki is a living answer to his prayer for this book: "May the faith of many increase after reading this record of Your wonderful works so that they will step forward in confidence to serve you."
John Maust
President, Media Associates International
USA

***************
I was praising God while reading From Darkness to Glorious Light, the gripping testimonny of Myanmar''s Rev Tam Ki, superbly written by author Lim Min. Tam Ki's extraordinary life and ministry will leave the reader worshiping the God of Heaven and Earth who, in His sovereignty, would draw people to Himself by the awesome display of His power over the forces of darkness. These amazing accounts of modern day 'signs and wonder's reminded me of Col. 2:15, 'In this way, He (Christ) disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross' -NLT. May the Lord Jesus Christ be honored and glorified, and many more souls ushered into his Kingdom, through this hard-to-put-down book.
Ramon Rocha III
International Literature Development Coordinator
OMF International, Philippines

***************
Tam Ki's story describes the chilling realities of spiritual bondage in the lives of men and women. But its true value is as a heartwarming account of the faithfulness and concern of the Living God for His people.
Tam Ki's journey of faith and service reminds us over and over again of God's desire for people to know Him and achieve wholeness of body, mind and spirit as a result.
This book wonderfully combines the big picture of church growth among the Chin with details of God's miraculous acts in the lives of individuals. Acts 29 in Asia!
Rev Dr Paul R Woods
Heade of Intercultural Studies, School of Theology English
Singapore Bible College

***************
Rev Tam Ki's life and ministry is truly a remarkable story of a tribal man''s supernatural encounter with God and his pursuit of the call given to him. He has not deviated from that mission but has faithfully and with integrity walked with God for many years. He has become a wel-known minister in Myanmar enjoying great respect from many denominations and church movements.
I am well acquainted with him and his ministry after knowing him a number of years, and it has been a great pleasure to read this inspiring book of a real-life account of a true servant of God.

Rev Hakan Gabrielsson
Founder and Director , Touching Asia
Sweden

***************

Rev L John
General Superitendent, General Council
Assemblies of God Churches
Yangon, Myanmar

***************

Rev Khai Khan Suan
Superitendent (District Council 7) of Assemblies of God Churches
Tedim, Northern Chin State, Myanmar

***************

Rev Stephen Chua
Senior Pastor, Charis Full Gospel Centre
Singapore

***************

Rev Andrew Yeo
Local Preacher, Grace Methodist Church
Singapore

***************

Rev Cho Kee Thang
Senior Pastor, Blessing Assembly of God Church
Mindar, Southern Chin State, Myanmar

***************

မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုအခ်ိဳ႔

Built according to the blueprints Tam Ki received from God
Blessing Assembly of God Church, Mindat, 2008


Cho Kee Thang (forth from left) and Tam Ki (fifth from left) with Church deacons



Mindat, with Blessing Assembly of God Church in the centre, 2008




(Left to right) Tam Ki, Lim Min and Thang Shwe outside the Blessing Assembly of Church , 2008



Map of Myanmar (Burma), Map of Chin State, Mindat Town, Machung Village
မုရန္
02-Nov-2011