လဖိုင္ေအာင္လီ သီအိုလိုဂ်ီ စာအုပ္

လဖိုင္ေအာင္လီ 

ခရစ္ယန္သီအိုလိုဂ်ီ ၏ အေျခ ခံ အုတ္ျမစ္

စာအဳပ္ ေၾကာ္ျငာ (ေဆာင္ထားသင့္သည္)

THE FOUNDATION OF CHRISTIAN THEOLOGY

ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ အေၾကာင္း ထပ္ျဖည့္စြတ္ ျခင္းျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ 1st December 2018 ထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more: လဖိုင္ေအာင္လီ သီအိုလိုဂ်ီ စာအုပ္

မုရန္ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာ၊ စာေပမ်ား ..Facebook နဲ႕ Blogspot.com မွာၾကည့္ရန္

 မုရန္ ၀က္ဆိုဒ္ http://murann.com မွာ ေဆာင္းပါး၊ စာပေဒသာမ်ား မတင္ႏိုင္တာ ၆လ မကေတာ့ပါ။ 
.
ဒါေပမဲ့ ေခတ္အေျခအေန အရ ေဖ့ဘုတ္ ေခတ္စားလာတဲ့ အတြက္ ေဖ့ဘုတ္ (ဆိုရွယ္မီဒီယာ) မွာပဲ ပို႕စ္ လုပ္ေနပါတယ္။ မွတ္တမ္းတင္စရာမ်ားကို မုရန္ Murann Ezine  ဘေလာက္မွာပဲ အလြယ္တကူ တင္ရပါတယ္။ ၀က္ဆိုဒ္ မွာ တင္ဖို႕ အခုေခတ္ၾကီးက

Read more: မုရန္ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာ၊ စာေပမ်ား ..Facebook နဲ႕...