စင္ကာပူဂ်င္-၁


စင္ကာပူဂ်င္-၁

ယမန္ႏွစ္က စင္ကာပူဝယ္

ဆံရွည္ တသသ ဝတ္စားလွႏွင့္

ေရေပၚဆီလူ အူတူတူသည္

မိဘမ်ားက ၿခံေျမေရာင္း၍

လံုးပါးပါးကာ ေငြေခ်းေပါင္ထား

ႏိုင္ငံျခားသို႕ ပို႕ပါေသာ္လည္း

သေကာင့္သားမွာ

ပညာ မညြတ္ ေအာက္ေျခလြတ္၍

စင္ကာပူဂ်င္ နာမည္တြင္ၿပီး

အရက္ပုန္း ဘီယာ ၊ ရြက္ပုန္း ကညာႏွင့္

ေသာက္စားေပ်ာ္ပါး ႀကံဳရာသြားၿပီး မူးရမ္းကားေသာ္ - -

ေဒၚလာေငြရံႈး လူလဲ ျပဳန္း၍

ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေခါင္းေပၚရြက္ၿပီး

ေလယာဥ္ပ်ံစီး ရြာသို႕ ျပန္စဥ္

ခရီး ေရာက္မဆို္က္ ေရာဂါ ခိုက္၍

ေရခဲတိုက္တြင္ အသက္ဝိညာဥ္ မိုက္ေလၿပီ။

ေကာင္ေသ ေျမသို႕ ျမႇဳပ္ေလသတည္း။

(မင္းေအာင္သက္လြင္)

.