ခ်ီးမြမ္းမည္ DVD Praise Sone by Agape, SF - နန္ေတာင္၊ခရစ္စတီးလုစင္း

 


Dear brothers and sisters in Christ,
I am sharing you our Agape Spiritual Media team's videos for this week. You can view and listen at your convenience time. One message from our guest speaker and one beautiful duet from Luksing sisters. Please enjoy!
"Elected Sojourners" (1 Peter 1:1-3) by
Read more: ခ်ီးမြမ္းမည္ DVD Praise Sone by Agape, SF -...

အစဥ္ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းမည္


၁။ အစဥ္ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းမည္
သက္ထာဝရ အမွန္ရလိမ့္မည္
သခင္ခရစ္ေတာ္၊ ျမတ္ကိုယံုသူမ်ား
ဆက္ဆက္ရၾက၊ သက္ျမတ္ထာဝရ

ထပ္ဆိုရန္။  ဝမ္းေျမာက္လွ်က္၊ ရႊင္လန္းလွ်က္
ျပတ္မလပ္အစဥ္၊ ဝမ္းေျမာက္လွ်က္ရႊင္လန္း
ဝမ္းေျမာက္လွ်က္၊ ရႊင္လန္းလွ်က္

Read more: အစဥ္ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းမည္

(ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို) - BCFC (Daily City)

“ၾကီးျမက္လွေသာ”

- ကိုယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေလာကသစၥာ
စိတ္လွဳပ္ရွား အံ့ၾသဖြယ္လက္ရာ
ေရာင္စံုတိမ္တိုက္ ေကာင္းကင္မိုးၾကိဳးသံ
တန္ခိုးနွင့္ သက္ေသတည္ျမဲျခင္း

- သာယာရႈခင္း ေက်းငွက္ေတးသံ
ခီ်းမြမ္းျခင္းမ်ားနွင့္ သီခ်င္းဆို
ေလျပည္ေလညင္းေလးေတြ ေျပးေဆာ့ကာ
စမ္းေခ်ာင္းေလးေတြ

Read more: (ၾကီးျမတ္လွသည့္ အေၾကာင္းကို) - BCFC (Daily City)

ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေတးေရး၊ ဂီတဆရာ ဦးေစာရူဘီ Ruby မိသားစု (မိုးကုတ္)


ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေတးေရး၊ ဂီတဆရာ ဦးေစာရူဘီ Ruby မိသားစု ဘုရားေကာင္းၾကီးမဂၤလာပို၍သြန္းေလာင္းပါေစ။ .

Saw Ruby interview & Myanmar Gospel Song (မိုုးကုုတ္ျမိဳ႔)

ေတးေရးဆရာ ဆရာ ေစာရူဘီ နဲ႕ GospelInterview Youtube ဆရာစိုင္းေအး အင္တာဗ်ဴး၊ သက္ေသခံခ်က္နဲ႕၊

Read more: ခ်ီးမႊမ္းျခင္းေတးေရး၊ ဂီတဆရာ ဦးေစာရူဘီ Ruby...

Christmas - O Holy Night , Hillsong

O Holy Night! The stars
are brightly shining
It is night of
our dear Salvior's birth

Long lay the Words
in sin and error pining
'Til He appeared and
the Soul felt its worth

A thrill of hope, the
weary world rejoices
For yonder breaks a
new and glorious morn

Fall on your knees
O hear the angel

Read more: Christmas - O Holy Night , Hillsong