မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Tuesday, Mar 03rd

Last update11:29:45 PM GMT

You are here:: Home

၂ေကာ၅း၁၇ လူမည္သည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ ျပုျပင္ေသာသတၱဝါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာ တို့သည္ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို့သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကျပီ။ ... ခရစ္ေတာ္ၾကြလာတာ ဝန္ေလးပင္ပမ္းသူမ်ား၊ ေလာကဒုကၡဆင္းရဲ ခံစားေနရသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏြားစခြက္မွႏိုမ့္က်စြာေမြးဖြားခဲ့ျပီး သာမန္လူသားအျဖစ္အသက္၃၀ထိ မိဘလုပ္ေကြ်းခဲ့သူ၊ ၃ႏွစ္တာ ေငြ၊အာဏာရွင္၊ဘာသာေရးသမားမ်ားရဲ့ ယာဇ္ပူေဇာ္တဲ့စနစ္ေဟာင္းကို ရပ္တံ့ေစတဲ့ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားကို ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အျပစ္ဒဏ္ကေတာ့ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အဝတ္ခ်ည္းစည္းနဲ႕သတ္ျဖတ္ခံရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၃ရက္ေျမာက္ေန႕ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ သူထာဝရအသက္ရွင္ေၾကာင္းေျပာျပ၊ ေကာင္းကင္ဘံုထာဝရ ဇ်န္ၾကြသြားခဲ့ပါတယ္။ ...မိတ္ေဆြတို႕မွာလည္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊လူမ်ိဳးမေရြး ဝန္ေလး၊ပင္ပမ္းေနသူမ်ားအတြက္ပဲ ေယရႈၾကြလာပါတယ္။ မိမိရဲ့ အသစ္ေသာဘဝ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ..မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ . လို႕ေျပာဆို၊ႏႈတ္ဆက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

တံခါးေခါက္လွ်င္ ႏွလံုးသားကိုဇြင့္ေပးစိုးစံေစပါ - ဆရာေစာၾသဂတ္စတပ္

တံခါးေခါက္လွ်င္ ႏွလံုးသားကိုဇြင့္ေပးစိုးစံေစပါ - ဆရာေစာၾသဂတ္စတပ္


01-Dec-2013
ဆရာေစာၾသဂတ္စတပ္ (ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ တနဂၤေႏြတရားေဒသနာ) က်မ္းပိုဒ္မ်ား၊ - မႆဲ ၁း၂၁ (ဖြ...

သင္ခန္းစာ (၃၁) ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ဘုရားသခင္၏အႀကံေတာ္။ (ပဋိညာဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပဋိညာဥ္ငယ္မ်ားအဆက္) (2

သင္ခန္းစာ (၃၁)  ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ဘုရားသခင္၏အႀကံေတာ္။  (ပဋိညာဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပဋိညာဥ္ငယ္မ်ားအဆက္) (2

နိဒါန္း

သင္ခန္းစာ (၃၀)တြင္ဘုရားသခင္မွလူတို႔ႏွင့္ျပဳထားေသာပဋိညာဥ္မ်ား၏အဓိပၸါယ္ႏွင့္အစံုအလင္ကို တတ္ႏိုင...

ပဋိညာဥ္တရားကို အစဥ္ေအာက္ေမ့၍တည္ေစေသာဘုရား - ညီအစ္ကိုဦးေယာသပ္

ပဋိညာဥ္တရားကို အစဥ္ေအာက္ေမ့၍တည္ေစေသာဘုရား - ညီအစ္ကိုဦးေယာသပ္

ပဋိညာဥ္ျပဳ၍အစဥ္ေအာက္ေမ့ၿပီး ေစာင့့္္ေရွာက္ေတာ္မူေသာထာဝရဘုရား 'ထာဝရဘုရား၏ဂုုဏ္ေက်းဇူးေတာ္က္ကိုို ခ်ိး...

က်မ္းစာေလ့လာ၊ အျပန္လွန္ေဆြးေႏြးျခင္း (ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း) 22-Jan-2014 Thursday, 7pm

က်မ္းစာေလ့လာ၊ အျပန္လွန္ေဆြးေႏြးျခင္း (ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း) 22-Jan-2014 Thursday, 7pm


ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (ၾသဝါဒ) ၁။ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္ ၂။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ ၃။ ဘုရား...

Facebook Google Twitter buttons

ေဆာင္းပါးက႑မ်ား

ရိတ္ေသာျမက္ပင္ေပၚမွာရြာေသာမိုး - အံၾသဘြယ္ရာနာမေတာ္မ်ား

Thursday, 26 April 2012 06:54
ရိတ္ေသာျမက္ပင္ေပၚမွာရြာေသာမိုး - အံၾသဘြယ္ရာနာမေတာ္မ်ား

ေစာစံေအာင္ (Rev)

(RAIN upon Mown Grass)

“ထိုမင္း၏သက္ေရာက္ျခင္းသည္ ရိတ္ေသာ ျမက္ပင္ေပၚမွာ ရြာေသာမိုးကဲ့သို႔၎၊ ေျမကို စိုေစေသာမိုးေပါက္မ်ားကဲ့သို႔၎ ျဖစ္လိမ့္မည္။” (ဆာ၊ ရ၂း ၆)

ဆာလံက်မ္းမ်ား၌ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖၚျပခ်က္မ်ား ပါ႐ွိတတ္ရာ ယခု ဆာလံ ၇၂ သည္ ေမ...

Read more...

အိုင္အက္စ္ အၾကမ္းဖက္သမ်ားမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား

Thursday, 19 February 2015 00:29
အိုင္အက္စ္ အၾကမ္းဖက္သမ်ားမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား

လစ္ဗ်ားရွိ IS အုပ္စုမ်ားကုိ အီဂ်စ္ စစ္ေလယာဥ္မ်ား လက္တုံ႔ျပန္ ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္။ ကုိင္႐ုိ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၅ သတင္းျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသား ဓားစာခံ ၂၁ ဦးကုိ IS အုပ္စုက လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံတြင္း ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္လုိက္ၿပီးေနာက္ အီဂ်စ္...

Read more...

ၾကယ္မ်ားလြန္လွ်င္

Friday, 12 November 2010 19:10
ၾကယ္မ်ားလြန္လွ်င္ေမာင္ညိဳျပာ

အခန္း(၅)
ဆရာ၀န္ၾကီး၏ ရုပ္ကလာပ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း ခ်ပ္(ခ်္) တဲမွာ ေရာက္ေနျပီ။ ငိုေၾကြးေနေသာ ေတးသံမ်ားသည္ ဘယ္သံညာသံမွ မၾကားရေသာ ဘုရားေက်ာင္းတြင္းမွာ အလိုလိုၾကားေနရသည္။ ေဆြးေျမ့ စုေပါင္းငိုေၾကြးပြဲ သို႔မဟုတ္ ၀ိညာဥ္တစ္ခုအတြက္ ၀ိုင္းရံဆုေတာင္း...

Read more...

ကေလးဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္အေတြးမ်ား

Monday, 19 September 2011 12:55
ကေလးဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္အေတြးမ်ား

သမီးငယ္ေလး သူ႔မွာ ဘာဘီကေလးအရုပ္မ်ားရွိပါတယ္။ ဒူးေထာက္ျပီး အရုပ္ေတြနဲ႔အတူဆုေတာင္းၾကတယ္။ ***** အေမနဲ႔သားငယ္ေလး ညတိုင္း ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ တစ္ညမွာ သားငယ္ေလးကေမးပါတယ္။ "ေမေမ .. သား၊ဒူးမေထာက္ပဲ အိပ္ျပီး ဆုေတာင္းခ်င္တယ္။ သား မေသပဲ ..မနက္ႏိုးလာ...

Read more...

ျငင္းပယ္ခံရေသာအခါ ခြင့္လႊတ္တတ္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ 11/6/2011။

Monday, 13 June 2011 23:33
ျငင္းပယ္ခံရေသာအခါ ခြင့္လႊတ္တတ္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ  11/6/2011။


ဇင္ဇင္ႏိုင္  Daily Hope:  When You Are Rejected, Choose to Forgive

တစ္ေယာက္၌အျပစ္တင္စရာ အခြင့္ရွိလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းသည္းခံ၍ အျပစ္ကို လႊတ္ၾကေလာ့။ ခရစ္ေတာ္သည္ သင့္တို႔၏ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ ထိုနည္းထူျပဳၾကေလာ့  ေကာေလာသဲၾသ၀ါဒစာ ၃ း ၁၃ အထူးသျဖင့္ မိမ...

Read more...

၉၀% ပရိုမိုးရွင္းေလယာဥ္လက္မွတ္

Monday, 19 September 2011 01:03
၉၀% ပရိုမိုးရွင္းေလယာဥ္လက္မွတ္ေလာမဲ

က်ေနာ္လူငယ္ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသြားေလယာဥ္ ကိုေတာ္ရံုတန္ရံု စီးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရိွပါ။ ႏိုင္ငံျခား သြားရသည္ႏွင့္ တစ္ရပ္ကြက္လံုး၊ တစ္ၿမိဳ႕လံုးသိေသာအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သြား လာရသူမ်ားမွာ သေဘၤာသားအလုပ္၊ ပညာေတာ္သင္ မ်ားသာရိွသည္။ မွတ္...

Read more...

ကင္မရာမင္း .. ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း (၁)

Sunday, 14 February 2010 12:48
ကင္မရာမင္း .. ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း (၁)

မုရန္ မဂၢဇင္းရဲ့ ကင္မရာမင္း .. ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္

   မိသားစုရွိရာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကသာျမိဳ႔က ျပန္လာတဲ့ ေနသူရိန္ကို ေမးျမန္းၾကည့္ပါတယ္။    ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၀၉ တံုးက သင္းအုပ္ဆရာနဲ႔အတူ ထိုင္းနိုင္ငံ ဖူးခက္အနီး ဆူနာမီးမစ္ရွင္ခရီးစဥ္က ျပန္လာျပီးေနာက္ ေပ်ာက္သြားလိုက...

Read more...

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၃၃) ေကာင္းကင္ဘံု

Wednesday, 17 April 2013 10:16
သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၃၃)  ေကာင္းကင္ဘံု


“နိဒါန္း”

ေကာင္းကင္ဘံုတည္ရွိေနေၾကာင္း အေတြးအေခၚသည္၎၊ အမွန္ရွိေနျခင္းသည္၎ အံ့ၾသဘြယ္မဟုတ္ပါ။ အိပ္မက္မဟုတ္ပါ။ စိတ္ကူးယဥ္ဖန္တီးမႈလည္းမဟုတ္ပါ။ စိတ္ကူးယဥ္ဖန္တီးမႈလည္းမဟုတ္ပါ။  ဒ႑ာရီလည္း မဟုတ္ပါ။ တီထြင္မႈ၊ အယူသည္းမႈလည္း မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းကင္ဘံုဆိုသည္မွာ ၀ိညာဥ္အ...

Read more...