မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Wednesday, Oct 01st

Last update05:52:15 PM GMT

You are here:: Home

ငါ့ကိုမစျခင္း အေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရေသာေတာင္ရုိးသို႔ ငါေမွ်ာ္ၾကည္၏၊၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီး ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္မွ ငါ့ကို မစျခင္းအေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရ၏၊၊ သင္၏ ေျခကို ေခ်ာ္ေစျခင္းငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မမူ၊၊ သင့္ကို ေစာင့္ေသာသူသည္ အိပ္ေတာ္မမူ၊၊ အကယ္ စင္စစ္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ေစာင့္ေသာသူကို ငိုက္မ်ည္းအိပ္ေပ်ာ္ျခင္း ရွိေတာ္မမူ၊၊ ထာဝရဘုရား သည္ သင့္ကို ေစာင့္ေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ လက္်ာဘက္၌ရွိေသာ သင္ခိုလႈံရာအရိပ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ေန႔အခ်ိန္၌ ေနအားျဖင့္၄င္း၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌ လအားျဖင့္၄င္း အထိအခိုက္မရွိရာ၊ ထာဝရဘုရားသည္ မေကာင္းေသာအမႈအရာ အလံုးစံုတို႔ကို ကြယ္ကာ၍၊ သင္၏ အသက္ကုိ ေစာင့္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ ထြက္ျခင္းႏွင့္ ဝင္ျခင္းတို႔ကို ယခုမွစ၍ အစဥ္မျပတ္ေစာင့္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ဆာလံ-၁၂၁

မိမိအထက္လူၾကီးသည္ ေအာက္ပါ၄မ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ပါသလား - Bad Boss

မိမိအထက္လူၾကီးသည္ ေအာက္ပါ၄မ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ပါသလား - Bad Bossက်မ္းစာပါေသာ ဆက္ဆံရန္ခက္ခဲေသာ အထက္လူၾကီးမ်ား " ခင္ဗ်ား လုပ္ျပန္ျပီလား၊ ရံုးခန္းကို လာခဲ့ပါ ေျပာေတာ့...

စီးပြားေရးလုပ္သူမ်ားအတြက္ စံျပနမူနာ၊ ျမန္မာတစ္ဦးအေၾကာင္း၊ မတည္ခဲ့တဲ့ က်မ္းစာသင္တန္းအေၾကာင္း..

စီးပြားေရးလုပ္သူမ်ားအတြက္ စံျပနမူနာ၊ ျမန္မာတစ္ဦးအေၾကာင္း၊ မတည္ခဲ့တဲ့ က်မ္းစာသင္တန္းအေၾကာင္း..

စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားတြင္ ဆရာဦးေက်ာ္၀င္းသည္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေသာျမန္မာလူမ်ိဳးတ...

ခရစ္ယာန္အသက္တာ အသက္ရွင္ျခင္း သင္ခန္းစာမ်ား Practical Christian Living သင္ခန္းစာ (၂၄)ခ

ခရစ္ယာန္အသက္တာ အသက္ရွင္ျခင္း သင္ခန္းစာမ်ားPractical Christian Living သင္ခန္းစာ (၂၄)ခ

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ဓမၼအမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဦးေအာင္ႏိုင္ (Andrew, Pastor - Grace Baptist Church, My...

Armagedoon War အေမကဒံုစစ္ပြဲ

Armagedoon War အေမကဒံုစစ္ပြဲ

သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား... ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႕ရဲ့ေနာက္ဆံုးေသာဗိမာန္ေတာ္နဲ႕ေနာက္ဆံုးေသာကာလ မၾကာမွီမွာ...

Facebook Google Twitter buttons

ေဆာင္းပါးက႑မ်ား

စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားနဲ႔ သူတို႔မိဘမ်ား (စာတမ္း)

Friday, 17 September 2010 14:31
စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားနဲ႔ သူတို႔မိဘမ်ား  (စာတမ္း)ဇင္မာသြင္ @ ဆရာမပါပူး


အခန္း(၁) .. ကေလးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ခက္ခဲျခင္း၊ ကေလးမ်ား မိဘမ်ားကို မနာခံတတ္ျခင္း နဲ႔ မိဘမ်ားငယ္စဥ္ကနဲ႔မတူေတာ့ျခင္း၊ အခန္း (၂) ..TKD (Third Culture Kid) ဆိုတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ တတိယကမၻာ ေရာက္သြားတဲ့ ျမန္မာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား ႏွင့္ မိဘမ်ား ...

Read more...

မိမိအထက္လူၾကီးသည္ ေအာက္ပါ၄မ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ပါသလား - Bad Boss

Sunday, 21 September 2014 21:15
မိမိအထက္လူၾကီးသည္ ေအာက္ပါ၄မ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ပါသလား - Bad Bossက်မ္းစာပါေသာ ဆက္ဆံရန္ခက္ခဲေသာ အထက္လူၾကီးမ်ား " ခင္ဗ်ား လုပ္ျပန္ျပီလား၊ ရံုးခန္းကို လာခဲ့ပါ ေျပာေတာ့မလာဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္ရံုးမရွိေတာ့မွ ခင္ဗ်ားလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာ နားလည္ရဲ့လား။ စကားျပန္ေျပာမေနနဲ႔။ ခင္ဗ်ားပါးစပ္ပိတ္ထားျပီး ေသခ်ာ နားေထာင္ " ... စသျဖင့...

Read more...

ဘာသာတရား ႏွင့္ ဘာသာမရွိသူ (ကမၻာသစ္ဆီသို႕ - Go to the new Earth)

Saturday, 27 September 2014 07:22
သင္သည္ ဘာသာတရားမ်ားကိုေလးစားေသာ္လည္း ဘာသာမရွိ Free Thinker (or) Atheist ျဖစ္ပါက

၁။ သင္သည္မအားမလပ္ေအာင္လုပ္စရာရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ရမည္။

၂။ သင္သည္စား၀တ္ေနေရး၊မပူပင္ရေအာင္၀င္ေငြရွိသူျဖစ္ရမည္။

၃။ သင္သည္အနာေရာဂါ၊ဒုကၡဆင္းရဲ နဲေသာသူျဖစ္ရမည္။

၄။ သင္သည္ ပညာမေတာက္တေခါက္...

Read more...

အေရမတြန္႕သူ (ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္)

Thursday, 04 September 2014 23:30
အေရမတြန္႕သူ (ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္)

သခင့္စကားဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ (၁၃ႏွစ္ေျမာက္) အမွတ္စဥ္-၁၅၇၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၄

http://www.jbcs.org.sg/NewLordsWord/doc/SEP2014.pdf

Read more...

ဘုရားသခင္သည္ မိမိႏွင့္ စကားေျပာရန္ မအားမလပ္ျဖစ္ေနသည္ဟူ၍ ဘယ္ေသာအခါမွ်မရွိပါ 13/5/2011

Monday, 16 May 2011 05:53
ဘုရားသခင္သည္ မိမိႏွင့္ စကားေျပာရန္ မအားမလပ္ျဖစ္ေနသည္ဟူ၍ ဘယ္ေသာအခါမွ်မရွိပါ  13/5/2011


လွမင္းသူ
သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ေနာက္တဖန္အေစအပါးကြၽန္မျဖစ္၊ သားပင္ျဖစ္ၾက၏။ သားျဖစ္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အေမြခံလည္း ျဖစ္ၾက၏။
ဂလာတိ ၄း၇ ေအာက္ပါအခ်က္သံုးခ်က္က ဘုရားကို သတိရဖို႔ရန္ အားေပးပါတယ္။ ဘုရားသခင္မွာ အလုပ္မ်ားေနလို႔ မအားမလပ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆို...

Read more...

မလံုတလံုဝတ္ျပီး ဆြဲေဆာင္ျခင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခ်င္ပါသလား

Sunday, 28 September 2014 19:27
	 မလံုတလံုဝတ္ျပီး ဆြဲေဆာင္ျခင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခ်င္ပါသလား

တေန႕ အလုပ္ထဲမွာဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ရင္သားျပဴးေအာင္ဝတ္ဆင္ထားတာကို ဝန္ထမ္းစားေသာက္ဆိုင္မွာ သတိျပဳမိတယ္။ စားေသာက္သူ ဝန္ထမ္းတစ္ရာခန္႕လည္း သတိျပဳမိေပမဲ့၊ မသိဖာသာပဲေနၾကပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းအမ်ိဳးသားဝန္ထမ္း တစ္ဦးကို.. ေအးကြာ.. အလုပ္ခြင္ထဲမွာ ဒီလိုျပဴ...

Read more...

မုရန္ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ Facebook မွတ္တမ္းအခ်ိဳ႕ (April, May 2014)

Monday, 21 July 2014 20:00
မုရန္ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ Facebook မွတ္တမ္းအခ်ိဳ႕ (April, May 2014)

ဆရာေတာ္ တရားေဟာခ်က္မွာ က်မ္းပုဒ္ ဆာလံ၄၆ ျငိမ္ဝပ္စြာရွိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြ စိတ္ပူေနၾကတုန္းပဲဆိုရင္ စိတ္တည္ျငိမ္ဖို႕၊ အဓိကအခ်က္ဟာ အရင္းခံေမတၱာမရွိေသးလို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အဂေပေမတၱာလို႕ေခၚပါတယ္။ လူေတြက ခြဲျခားျပီး ခ်စ္ၾကေပမဲ့ သခင္ခရစ္ေတာ္ကေတာ့ ဘာမွမခြဲျခားပ...

Read more...

အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာဆရာေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ Jesus Christ The Great Teacher သင္ခန္းစာ (၃)

Saturday, 02 August 2014 17:50
အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာဆရာေယ႐ႈခရစ္ေတာ္  Jesus Christ The Great Teacher  သင္ခန္းစာ (၃)

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊

ပဌမပိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားမွ သခင္ေယ႐ႈသည္ မည္သူနည္းဟူေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ကို သင္ သိခဲ့ရၿပီး။ သူသည္ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကယ္တင္႐ွင္ ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈသည္ အသက္႐ွင္ခဲ့သမွ်ေသာ သူမ်ားတြင္ အႀကီးျမတ္ဆံုး ေသာ ဆရာလည္းျဖစ္သည္။

သခင္...

Read more...