မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Sunday, Mar 29th

Last update04:02:54 AM GMT

You are here:: Home

ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ မေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၁ေကာ၁၃... အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁ေယာ၄း၈

ကယ္တင္ျခင္း ၃ မ်ိဳး - ေလာမဲ

ကယ္တင္ျခင္း ၃ မ်ိဳး - ေလာမဲ

လူသားမ်ားကိုးကြယ္ေသာထာ၀ရဘုရားသည္ ၃ပါးတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ...

ငါသည္စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္အခက္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ ေယာ ၁၅း၅

ငါသည္စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္အခက္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ ေယာ ၁၅း၅


ဆရာေအာင္ႏိုင္

ေရွးဦးစြာအသစ္ေသာဆက္ႏြယ္ေတာ္စပ္ျခင္း ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္။ ေယာ၊ ၁၅း၁-၅။ ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္။ ''င...

တံခါးေခါက္လွ်င္ ႏွလံုးသားကိုဇြင့္ေပးစိုးစံေစပါ - ဆရာေစာၾသဂတ္စတပ္

တံခါးေခါက္လွ်င္ ႏွလံုးသားကိုဇြင့္ေပးစိုးစံေစပါ - ဆရာေစာၾသဂတ္စတပ္


01-Dec-2013
ဆရာေစာၾသဂတ္စတပ္ (ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ တနဂၤေႏြတရားေဒသနာ) က်မ္းပိုဒ္မ်ား၊ - မႆဲ ၁း၂၁ (ဖြ...

သင္ခန္းစာ (၃၁) ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ဘုရားသခင္၏အႀကံေတာ္။ (ပဋိညာဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပဋိညာဥ္ငယ္မ်ားအဆက္) (2

သင္ခန္းစာ (၃၁)  ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ဘုရားသခင္၏အႀကံေတာ္။  (ပဋိညာဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပဋိညာဥ္ငယ္မ်ားအဆက္) (2

နိဒါန္း

သင္ခန္းစာ (၃၀)တြင္ဘုရားသခင္မွလူတို႔ႏွင့္ျပဳထားေသာပဋိညာဥ္မ်ား၏အဓိပၸါယ္ႏွင့္အစံုအလင္ကို တတ္ႏိုင...

Facebook Google Twitter buttons

ေဆာင္းပါးက႑မ်ား

ရိတ္ေသာျမက္ပင္ေပၚမွာရြာေသာမိုး - အံၾသဘြယ္ရာနာမေတာ္မ်ား

Thursday, 26 April 2012 06:54
ရိတ္ေသာျမက္ပင္ေပၚမွာရြာေသာမိုး - အံၾသဘြယ္ရာနာမေတာ္မ်ား

ေစာစံေအာင္ (Rev)

(RAIN upon Mown Grass)

“ထိုမင္း၏သက္ေရာက္ျခင္းသည္ ရိတ္ေသာ ျမက္ပင္ေပၚမွာ ရြာေသာမိုးကဲ့သို႔၎၊ ေျမကို စိုေစေသာမိုးေပါက္မ်ားကဲ့သို႔၎ ျဖစ္လိမ့္မည္။” (ဆာ၊ ရ၂း ၆)

ဆာလံက်မ္းမ်ား၌ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖၚျပခ်က္မ်ား ပါ႐ွိတတ္ရာ ယခု ဆာလံ ၇၂ သည္ ေမ...

Read more...

အိုင္အက္စ္ အၾကမ္းဖက္သမ်ားမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား

Thursday, 19 February 2015 00:29
အိုင္အက္စ္ အၾကမ္းဖက္သမ်ားမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား

လစ္ဗ်ားရွိ IS အုပ္စုမ်ားကုိ အီဂ်စ္ စစ္ေလယာဥ္မ်ား လက္တုံ႔ျပန္ ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္။ ကုိင္႐ုိ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၅ သတင္းျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသား ဓားစာခံ ၂၁ ဦးကုိ IS အုပ္စုက လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံတြင္း ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္လုိက္ၿပီးေနာက္ အီဂ်စ္...

Read more...

ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ထဲသုိ ့ခရီးသြားျခင္း -

Saturday, 26 February 2011 15:42
ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ထဲသုိ ့ခရီးသြားျခင္း - ဆရာဦးလတ္ေယ႐ွဲ

ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ထဲတြင္းသို႔ ေမာင္းႏွင္ဝင္ေရာက္ေနဘိအလား ခံစားမိသည္။ ညီညာ ေျဖာင့္ျဖဴး လွသည္႔ ေပတရာ လမ္းမႀကီးေပၚ၌ တဝီဝီေမာင္းႏွင္ေနေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ ကားမ်ားသည္ သူ႔ထက္ငါအၿပိဳင္ေျပးလႊား ေနၾကသည္။ ေဝသီျမင့္မားလွေသာၿမိဳ့အလွဂုဏ္ေဆာင္သည့္အေဆာက္အဦး...

Read more...

ကေလးဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္အေတြးမ်ား

Monday, 19 September 2011 12:55
ကေလးဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္အေတြးမ်ား

သမီးငယ္ေလး သူ႔မွာ ဘာဘီကေလးအရုပ္မ်ားရွိပါတယ္။ ဒူးေထာက္ျပီး အရုပ္ေတြနဲ႔အတူဆုေတာင္းၾကတယ္။ ***** အေမနဲ႔သားငယ္ေလး ညတိုင္း ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ တစ္ညမွာ သားငယ္ေလးကေမးပါတယ္။ "ေမေမ .. သား၊ဒူးမေထာက္ပဲ အိပ္ျပီး ဆုေတာင္းခ်င္တယ္။ သား မေသပဲ ..မနက္ႏိုးလာ...

Read more...

ျငင္းပယ္ခံရေသာအခါ ခြင့္လႊတ္တတ္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ 11/6/2011။

Monday, 13 June 2011 23:33
ျငင္းပယ္ခံရေသာအခါ ခြင့္လႊတ္တတ္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ  11/6/2011။


ဇင္ဇင္ႏိုင္  Daily Hope:  When You Are Rejected, Choose to Forgive

တစ္ေယာက္၌အျပစ္တင္စရာ အခြင့္ရွိလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းသည္းခံ၍ အျပစ္ကို လႊတ္ၾကေလာ့။ ခရစ္ေတာ္သည္ သင့္တို႔၏ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ ထိုနည္းထူျပဳၾကေလာ့  ေကာေလာသဲၾသ၀ါဒစာ ၃ း ၁၃ အထူးသျဖင့္ မိမ...

Read more...

၉၀% ပရိုမိုးရွင္းေလယာဥ္လက္မွတ္

Monday, 19 September 2011 01:03
၉၀% ပရိုမိုးရွင္းေလယာဥ္လက္မွတ္ေလာမဲ

က်ေနာ္လူငယ္ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသြားေလယာဥ္ ကိုေတာ္ရံုတန္ရံု စီးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရိွပါ။ ႏိုင္ငံျခား သြားရသည္ႏွင့္ တစ္ရပ္ကြက္လံုး၊ တစ္ၿမိဳ႕လံုးသိေသာအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သြား လာရသူမ်ားမွာ သေဘၤာသားအလုပ္၊ ပညာေတာ္သင္ မ်ားသာရိွသည္။ မွတ္...

Read more...

ကင္မရာမင္း .. ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း (၁)

Sunday, 14 February 2010 12:48
ကင္မရာမင္း .. ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း (၁)

မုရန္ မဂၢဇင္းရဲ့ ကင္မရာမင္း .. ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္

   မိသားစုရွိရာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကသာျမိဳ႔က ျပန္လာတဲ့ ေနသူရိန္ကို ေမးျမန္းၾကည့္ပါတယ္။    ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၀၉ တံုးက သင္းအုပ္ဆရာနဲ႔အတူ ထိုင္းနိုင္ငံ ဖူးခက္အနီး ဆူနာမီးမစ္ရွင္ခရီးစဥ္က ျပန္လာျပီးေနာက္ ေပ်ာက္သြားလိုက...

Read more...

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၃၃) ေကာင္းကင္ဘံု

Wednesday, 17 April 2013 10:16
သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၃၃)  ေကာင္းကင္ဘံု


“နိဒါန္း”

ေကာင္းကင္ဘံုတည္ရွိေနေၾကာင္း အေတြးအေခၚသည္၎၊ အမွန္ရွိေနျခင္းသည္၎ အံ့ၾသဘြယ္မဟုတ္ပါ။ အိပ္မက္မဟုတ္ပါ။ စိတ္ကူးယဥ္ဖန္တီးမႈလည္းမဟုတ္ပါ။ စိတ္ကူးယဥ္ဖန္တီးမႈလည္းမဟုတ္ပါ။  ဒ႑ာရီလည္း မဟုတ္ပါ။ တီထြင္မႈ၊ အယူသည္းမႈလည္း မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းကင္ဘံုဆိုသည္မွာ ၀ိညာဥ္အ...

Read more...