မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Sunday, Oct 04th

Last update01:54:38 PM GMT

You are here:: Home

ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ မေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၁ေကာ၁၃... အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁ေယာ၄း၈

အျပစ္မွလြတ္ေျမာက္ျခင္း .. - Rev Kenny Fam

အျပစ္မွလြတ္ေျမာက္ျခင္း .. - Rev Kenny Fam

အျပစ္မွလြတ္ေျမာက္ျခင္း ...
လူေတြက ေမတၱာနဲ႕ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ တရားေဒသနာမ်ားကိုပဲ ၾကားခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္...

၇ႏွစ္ကာလအပိုင္းျခားသို႔မဟုတ္ရွီမီတာ (Shemitah) - by ကိုဒီးဒီ

၇ႏွစ္ကာလအပိုင္းျခားသို႔မဟုတ္ရွီမီတာ  (Shemitah) - by ကိုဒီးဒီ၇ႏွစ္ကာလအပိုင္းျခားသို႔မဟုတ္ရွီမီတာ  (Shemitah) - by ကိုဒီးဒီး

ကမာၻေပၚတြင္ျပကၡဒိန္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္...

သခင္ေယရႈ၏ဧ၀ံေဂလိနည္းလမ္း (စာေရးသူ- ကိုဒီးဒီ)

သခင္ေယရႈ၏ဧ၀ံေဂလိနည္းလမ္း (စာေရးသူ- ကိုဒီးဒီ)

သခင္ေယရႈ၏ဧ၀ံေဂလိနည္းလမ္း (စာေရးသူ- ကိုဒီးဒီး)

ဤေဆာင္းပါးသည္ သခင္ေယရႈမွ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားကို အနီးကပ္သင္...

ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္။

ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္။

ဘုရားသခင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္။ 
တင္းၾ ကိဳးစားလုပ္ေနမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္ျပီး ''ငါသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္တယ္'' ဆိုတဲ႕ ႏႈ...

Facebook Google Twitter buttons

ေဆာင္းပါးက႑မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ၾကားခံဆုေတာင္းျခင္း

Sunday, 04 August 2013 08:58
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ၾကားခံဆုေတာင္းျခင္း


ဒီေန႔ ဘုရားေက်ာင္းမွာ စေန႔ေန႔ လစဥ္ညပိုင္း ဆုေတာင္းပြဲရွိတယ္။ August ေမြးေန႔ရွင္မ်ားအတြက္ အသင္းေတာ္က စုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲ လစဥ္ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။  ေမြးေန႔ရွင္အခ်ိဳ႔ သူတိုိ႔လႈဒါန္းေငြနဲ႔ လာတဲ့လူ ၂၀၀ေလာက္ကို ညစာထမင္းေၾကြးတယ္။ ည၇နာရီစတယ္။ ပထမေတာ့ လူငယ္ေတြ ဘု...

Read more...

ေနာက္ဆံုးေသာကာလႏွင့္ ေယရုဆလင္ဗိမာန္ေတာ္

Saturday, 13 August 2011 00:32
ေနာက္ဆံုးေသာကာလႏွင့္ ေယရုဆလင္ဗိမာန္ေတာ္

ေယရုဆလင္ဗိမာန္ေတာ္
JERUSALEM TEMPLE


ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွထြက္ေသာ သကၠရာဇ္ေလးရာရွစ္ဆယ္ျပည့္၊ ေရွာလ မုန္မင္းနန္း စံေလးႏွစ္၊ ဇိဖအမည္ရွိေသာ ဒုတိယလတြင္၊ ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္ကိုတည္စျပဳေတာ္မူ၏။ 1 King 6 : 1

ဇဒကိမင္းနန္းစံကိုးႏွစ္၊ ဒသမလဆယ္ရက္ေန႔တြင္...

Read more...

ကြ်န္ေတာ္၏လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ

Friday, 15 January 2010 11:40
ကြ်န္ေတာ္၏လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ

     ကၽြန္ေတာ္ မဂၤလာေဆာင္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းစကားက ကၽြန္ေတာ့္ကို သိတဲ့ အသိုင္း အဝိုင္း ၾကားမွာ ဟိုးေလး တေက်ာ္ ျဖစ္သြားပါတယ္။။ အသက္သံုးဆယ္ေက်ာ္အထိ လူပ်ိဳၾကီး ဘဝနဲ႔ ေနလာျပီးကာမွ အခုမွ ေကာက္ကာငင္ကာ မဂၤလာေဆာင္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့၊ ဘယ္သူ နဲ႔လဲ။ ဘယ္ေတာ့လဲ။ ဘယ္မွာ...

Read more...

တကယ့္ေဆး

Thursday, 07 January 2010 12:31

သင္းအုပ္ဆရာသံုးပါး ေန႔လည္စာ စားေနၾကစဥ္ တစ္ေယာက္က

”ေႏြရာသီေရာက္ကတည္းက ဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ ထပ္ခိုးနဲ႔ ငါ့အခန္းထဲမွာၾကြက္ေတြ ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡေပးတယ္။အသံနဲ႔ ေျခာက္လန္႔ၾကည့္တယ္။ ပိုးသတ္ေဆးလည္းသံုးတယ္။ ေၾကာင္ေတြ လည္း ထားတယ္။အကုန္စမ္းၾကည့္ၿပီးၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီေကာင္ေတ...

Read more...

ျငင္းပယ္ခံရေသာအခါ ခြင့္လႊတ္တတ္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ 11/6/2011။

Monday, 13 June 2011 23:33
ျငင္းပယ္ခံရေသာအခါ ခြင့္လႊတ္တတ္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ  11/6/2011။


ဇင္ဇင္ႏိုင္  Daily Hope:  When You Are Rejected, Choose to Forgive

တစ္ေယာက္၌အျပစ္တင္စရာ အခြင့္ရွိလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းသည္းခံ၍ အျပစ္ကို လႊတ္ၾကေလာ့။ ခရစ္ေတာ္သည္ သင့္တို႔၏ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ ထိုနည္းထူျပဳၾကေလာ့  ေကာေလာသဲၾသ၀ါဒစာ ၃ း ၁၃ အထူးသျဖင့္ မိမ...

Read more...

ခ်စ္သူမ်ားေန႔ - ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ-သင္းအုပ္ဆရာ (၂)

Wednesday, 17 February 2010 05:20
ခ်စ္သူမ်ားေန႔ - ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ-သင္းအုပ္ဆရာ (၂)


ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ - တရုပ္ႏွစ္သစ္ကူးႏွင့္ ဘာလင္တုိင္း (ခ်စ္သူမ်ားေန႔) - ဆရာ Toe Sat

ခ်စ္သူမ်ားေန႔အေနနဲ႔ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္အေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ မေျပျဖစ္သူမ်ားေရာ .. အိမ္ေထာင္စု မရွိေသာသူမ်ားအတြက္ပါ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ စတင္ပါတ...

Read more...

Indonesia, အမ္းေဘာင္ၿမိဳ႕ကိုအလည္တစ္ေခါက္ကိုယ္ေရာက္တယ္ မင္းေအာင္သက္လြင္ (ခရီးသြားေဆာင္းပါး)

Thursday, 15 December 2011 23:25
Indonesia, အမ္းေဘာင္ၿမိဳ႕ကိုအလည္တစ္ေခါက္ကိုယ္ေရာက္တယ္  မင္းေအာင္သက္လြင္ (ခရီးသြားေဆာင္းပါး)

(နိဒါန္း)

̏ေဟး- မစၥတာ မင္း၊ မနက္ျဖန္ ခရီးထြက္ရမယ္။ အင္စပက္ရွင္ စစ္ေဆးေရး သက္သက္ဘဲ။ အေရွ႕အင္ဒိုနီးရွားကို သြားရမွာ။ ဟိုမွာ ၂ရက္ဘဲေနၿပီး ျပန္လာခဲ့။ ေဟာဒီမွာ ေလယာဥ္ လက္မွတ္၊ လိုအပ္တာ ျပင္ဖို႕ ဒီေန႕ေစာေစာ အိ္မ္ျပန္။ ̋  လို႕ မန္ေနဂ်ာက က်ေနာ့္ကို လာေျပာပ...

Read more...

သင္ခန္းစာ (၃၁) ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ဘုရားသခင္၏အႀကံေတာ္။ (ပဋိညာဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပဋိညာဥ္ငယ္မ်ားအဆက္) (2

Thursday, 04 July 2013 00:35
သင္ခန္းစာ (၃၁)  ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ဘုရားသခင္၏အႀကံေတာ္။  (ပဋိညာဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပဋိညာဥ္ငယ္မ်ားအဆက္) (2

နိဒါန္း

သင္ခန္းစာ (၃၀)တြင္ဘုရားသခင္မွလူတို႔ႏွင့္ျပဳထားေသာပဋိညာဥ္မ်ား၏အဓိပၸါယ္ႏွင့္အစံုအလင္ကို တတ္ႏိုင္ သမွ် တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပဋိညာဥ္မ်ားကို ေခတ္ကာလႀကီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ေလ့လာခင္းက်င္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အ နက္ဖြင့္လ်က္ အဓိကလကၡဏာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီးျဖစ္...

Read more...