မုရန္ မဂၢဇင္း

လြတ္လပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ကိုးကြယ္မည္ Christian Ezine

Saturday, Oct 25th

Last update12:25:28 AM GMT

You are here:: Home

ငါ့ကိုမစျခင္း အေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရေသာေတာင္ရုိးသို႔ ငါေမွ်ာ္ၾကည္၏၊၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီး ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား ထံေတာ္မွ ငါ့ကို မစျခင္းအေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရ၏၊၊ သင္၏ ေျခကို ေခ်ာ္ေစျခင္းငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မမူ၊၊ သင့္ကို ေစာင့္ေသာသူသည္ အိပ္ေတာ္မမူ၊၊ အကယ္ စင္စစ္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ေစာင့္ေသာသူကို ငိုက္မ်ည္းအိပ္ေပ်ာ္ျခင္း ရွိေတာ္မမူ၊၊ ထာဝရဘုရား သည္ သင့္ကို ေစာင့္ေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ လက္်ာဘက္၌ရွိေသာ သင္ခိုလႈံရာအရိပ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ေန႔အခ်ိန္၌ ေနအားျဖင့္၄င္း၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌ လအားျဖင့္၄င္း အထိအခိုက္မရွိရာ၊ ထာဝရဘုရားသည္ မေကာင္းေသာအမႈအရာ အလံုးစံုတို႔ကို ကြယ္ကာ၍၊ သင္၏ အသက္ကုိ ေစာင့္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ ထြက္ျခင္းႏွင့္ ဝင္ျခင္းတို႔ကို ယခုမွစ၍ အစဥ္မျပတ္ေစာင့္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ဆာလံ-၁၂၁

က်ႏု္ပ္ဘဝမွတ္တမ္း၊ သခင္ေယရႈႏွင္ခ်စ္ၾကြမ္းဝင္ျခင္း - ေဒဗစ္ေယာင္ကင္ခ်ိဳ

က်ႏု္ပ္ဘဝမွတ္တမ္း၊ သခင္ေယရႈႏွင္ခ်စ္ၾကြမ္းဝင္ျခင္း - ေဒဗစ္ေယာင္ကင္ခ်ိဳ

ဘဝအစပိုင္း

ဒုတိယကမၻာစစ္ မတိုင္မီ ဂ်ပန္မ်ားကိုးရီးယားႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ က်ေနာ္ကိုေမြးဖြားခဲ့ပါ...

ေန႕စဥ္ခြန္အား (ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၄)၊ ေဟရွာယႏွင့္ေကာေလာသဲက်မ္းစာႏွင့္ဘဝအသက္တာ

ေန႕စဥ္ခြန္အား (ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၄)၊ ေဟရွာယႏွင့္ေကာေလာသဲက်မ္းစာႏွင့္ဘဝအသက္တာေန႕စဥ္ခြန္အား။ ။ ကေလးဘဝက ကၽြန္မအႏွစ္သက္ဆံုး ကစားစရာျဖစ္သည့္ ခါးလွည့္ကြင္း (hula hoop)သည္ တစ္ေခတ္ျပန...

အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ပါ။ Hope for the best - Rev.David.Lah

အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ပါ။ Hope for the best - Rev.David.Lah


ေငြေၾကး
အေၾကြးေက်ဖို႕ဆုေတာင္းတဲ့လူ၊ ဆုေတာင္းခံတဲ့လူေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဘ...

ေန႕စဥ္ခြန္အား ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၄ , Our Daily Bread - Aug 2014

ေန႕စဥ္ခြန္အား  ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၄  , Our Daily Bread - Aug 2014

အဆံုးစြန္ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္မႈ

31.08.2014

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟူနန္ျပည္နယ္ရွိ  Sunshui ျမစ္ထဲ၌ လူမ်ားအသက္လုကူးခပ...

Facebook Google Twitter buttons

ေဆာင္းပါးက႑မ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း - ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ-သင္းအုပ္ဆရာ (၁)

Tuesday, 09 February 2010 18:08
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း - ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ-သင္းအုပ္ဆရာ (၁)


ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း, 7-Feb-2010

ဆရာေစာၾသဂတ္စတပ္

   မေလးရွား၊စင္ကာပူ ျမန္မာအသင္းေတာ္မ်ား အတြက္ တရုပ္ႏွစ္သစ္ကူး ရံုးပိတ္ရက္မ်ားမွာ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆  (၄) ရက္ ဆက္တိုက္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားမွာ ...

Read more...

ခရစ္ဝင္က်မ္း(၄)ခုအေၾကာင္း - ျမန္မာဘာသာျပန္၊ CLC

Saturday, 25 October 2014 02:18
ခရစ္ဝင္က်မ္း(၄)ခုအေၾကာင္း -  ျမန္မာဘာသာျပန္၊ CLC


ဆက္ႏြယ္ေနေသာအေၾကာင္းအရာႏွစ္ခု (ပထမႏွင့္ဒုတိယ)
မာကုဧဝံေဂလိက်မ္းသည္ ပထမဆံုးေရးသားေသာ က်မ္းျဖစ္ဟန္ရွိသည္။ မာကုသည္ အာရွမိုင္းနားေျမာက္ပိုင္းမွတဆင့္ ေနာက္ဆံုးေရာမျမိဳ႕အထိ သာသနာလုပ္ငန္း၌ တမန္ေတာ္ေပတရုကို ကူညီခဲ့သူျဖစ္သည္။ (၁ေပ၁း၁၊ ၅း၁၃) ။ ပိုမိုေလးလံေသာ ခ...

Read more...

ဘာသာတရား ႏွင့္ ဘာသာမရွိသူ (ကမၻာသစ္ဆီသို႕ - Go to the new Earth)

Saturday, 27 September 2014 07:22
သင္သည္ ဘာသာတရားမ်ားကိုေလးစားေသာ္လည္း ဘာသာမရွိ Free Thinker (or) Atheist ျဖစ္ပါက

၁။ သင္သည္မအားမလပ္ေအာင္လုပ္စရာရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ရမည္။

၂။ သင္သည္စား၀တ္ေနေရး၊မပူပင္ရေအာင္၀င္ေငြရွိသူျဖစ္ရမည္။

၃။ သင္သည္အနာေရာဂါ၊ဒုကၡဆင္းရဲ နဲေသာသူျဖစ္ရမည္။

၄။ သင္သည္ ပညာမေတာက္တေခါက္...

Read more...

အေရမတြန္႕သူ (ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္)

Thursday, 04 September 2014 23:30
အေရမတြန္႕သူ (ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္)

သခင့္စကားဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ (၁၃ႏွစ္ေျမာက္) အမွတ္စဥ္-၁၅၇၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၄

http://www.jbcs.org.sg/NewLordsWord/doc/SEP2014.pdf

Read more...

စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ ေသးငယ္ေသာကၽြန္းျဖစ္သည္။

Saturday, 18 October 2014 21:12
စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ ေသးငယ္ေသာကၽြန္းျဖစ္သည္။


ကမာၻ႔ေျမပံုေပၚ၌ မေတြ႕ႏုိင္ေလာက္ ေအာင္ ေသးငယ္သည္။ (စကၤာပူႏိုင္ငံ ဘယ္မွာ ရွိသည္ကို မသိလွ်င္ အစမ္္းရွာၾကည့္ပါ။) လူဦးေရ အလြန္ထူထပ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားသူအတြက္ စဥ္းစားေပးရျခင္းက အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ သူႏွင့္ေစ့စပ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီး စကၤာပူသို႔...

Read more...

မ်ိဳးဆက္မ်ားရဲ့က်ိန္စာ - ဆရာမလုလုတင္

Friday, 14 February 2014 17:06
မ်ိဳးဆက္မ်ားရဲ့က်ိန္စာ - ဆရာမလုလုတင္


ယန္က်န္းျမိဳ႕၊ တရုပ္ျပည္

လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ၊ ဆူးရစ္သရဖူေဆာင္ျပီး အားလံုးအတြက္ အေသခံ၊ အေသြးသြန္းေလာင္းျပိးေတာ့ က်ိန္ျခင္းမ်ားကို ေျဖဆပ္သြာပါျပီ။ ကခ်င္ျပည္နယ္က ဒုကၡသည္မ်ားကို စာနာတဲ့အေနနဲ႕ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈရင္း၊ ဒုကၡသည္စခန္းဖက္ကို ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ...

Read more...

မုရန္ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ Facebook မွတ္တမ္းအခ်ိဳ႕ (April, May 2014)

Monday, 21 July 2014 20:00
မုရန္ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ Facebook မွတ္တမ္းအခ်ိဳ႕ (April, May 2014)

ဆရာေတာ္ တရားေဟာခ်က္မွာ က်မ္းပုဒ္ ဆာလံ၄၆ ျငိမ္ဝပ္စြာရွိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြ စိတ္ပူေနၾကတုန္းပဲဆိုရင္ စိတ္တည္ျငိမ္ဖို႕၊ အဓိကအခ်က္ဟာ အရင္းခံေမတၱာမရွိေသးလို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အဂေပေမတၱာလို႕ေခၚပါတယ္။ လူေတြက ခြဲျခားျပီး ခ်စ္ၾကေပမဲ့ သခင္ခရစ္ေတာ္ကေတာ့ ဘာမွမခြဲျခားပ...

Read more...

အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာဆရာေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ Jesus Christ The Great Teacher သင္ခန္းစာ (၃)

Saturday, 02 August 2014 17:50
အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာဆရာေယ႐ႈခရစ္ေတာ္  Jesus Christ The Great Teacher  သင္ခန္းစာ (၃)

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊

ပဌမပိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားမွ သခင္ေယ႐ႈသည္ မည္သူနည္းဟူေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ကို သင္ သိခဲ့ရၿပီး။ သူသည္ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကယ္တင္႐ွင္ ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈသည္ အသက္႐ွင္ခဲ့သမွ်ေသာ သူမ်ားတြင္ အႀကီးျမတ္ဆံုး ေသာ ဆရာလည္းျဖစ္သည္။

သခင္...

Read more...